Smer sa vzdal etického kódexu poslancov

Poslanci nebudú mať etický kódex, ako to navrhovali zákonodarcovia za Smer-SD v novele rokovacieho poriadku parlamentu. Predseda národnej rady Peter Pellegrini (Smer-SD) a jeden z predkladateľov návrhu v závere 9. dňa 58. schôdze vysvetlil, že opozícia kódex iba kritizovala a nemala záujem vylepšiť ho, preto sa rozhodli vypustiť ho z návrhu a ponechať jeho prijatie na novú národnú radu po parlamentných voľbách.

25.11.2015 20:15
NR SR Foto: ,
Novela rokovacieho poriadku má za cieľ stransparentniť legislatívny proces.
debata (9)

Pellegrini, Miroslav Číž a Jana Laššáková (všetci Smer-SD) chceli etickým kódexom upraviť princípy a pravidlá správania sa zákonodarcov, podporiť dôveru verejnosti v čestnosť a dôveryhodnosť práce poslanca a stanoviť základné etické limity pre konanie členov zákonodarného zbo­ru.

Poslanec za KDH Pavol Hrušovský zdôraznil, že novely rokovacieho poriadku by sa mali prijímať konsenzom, Smer-SD by podľa neho mal návrh nechať na schválenie novej národnej rade po marcových voľbách. Hrušovský upozornil, že zmeny sú iba kozmetické, Smer si v takmer každej oblasti ponechal zadné dvierka a kvalita legislatívy sa výrazne nezlepší.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý už skôr upozornil, že pokuta za porušenie kódexu vo výške 500 eur je smiešna. Zdôraznil, že návrh legalizuje prijímanie darov poslancami. Ako príklad uviedol, že keď poslanec dostane ako dar hodinky značky Rolex v sume viac ako desaťtisíc eur, nestane sa mu nič, pretože keď to nenahlási výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, čaká ho iba „hrozná“ pokuta vo výške 500 eur, o hodinky však nepríde.

Cieľom novely je transparentný legislatívny proces

Novela rokovacieho poriadku má za cieľ stransparentniť legislatívny proces, prijímanie zákonov by malo byť prehľadnejšie. Právna norma zakazuje podávanie tzv. prílepkov, ktoré menia alebo dopĺňajú zákony obsahovo nesúvisiace s prerokúvaným návrhom zákona. Predkladatelia tak chcú obmedziť predkladanie vecne nesúvisiacich noviel. „Ak by takáto situácia nastala, predsedajúci nedá o návrhu hlasovať,“ uvádzajú v návrhu.

Hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa bude môcť najskôr po uplynutí 48 hodín od ich podania v rozprave. Skoršie hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa pripúšťa v prípade, ak o tom rozhodne parlament na požiadanie gestorského výboru alebo spoločného spravodajcu. Opozícia dnes v rozprave upozorňovala, že o vládnych zákonoch bude Smer rozhodovať aj tak okamžite, a 48-hodinová lehota je len formálna, vládna strana ju bude obchádzať.

Návrhy zákonov, ktoré boli zaradené do programu schôdze a navrhovateľ ich vzal späť, bude možné zaradiť do programu schôdze po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa ich stiahnutia. Národná rada však môže na návrh predsedu rozhodnúť, že takýto návrh zákona zaradí do programu schôdze aj pred uplynutím tejto lehoty.

Menia sa aj pravidlá Hodiny otázok. Členovia vlády budú mať na odpoveď najviac päť minút, doteraz neboli limitovaný žiadnym časom. Premiér, ktorý odpovedá 15 minút, tak po novom stihne zodpovedať tri otázky, doteraz zvyčajne 15 minút venoval jednej otázke.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #poslanci #NR SR #etický kódex