Vláda odňala štátny súhlas na pôsobenie vysokej školy Goethe Uni

Vláda na dnešnom rokovaní schválila odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava. Kabinet tak rozhodol na základe návrhu od ministerstva školstva.

16.12.2015 13:57
debata (3)

Štátny súhlas na pôsobenie školy ako súkromná vysoká škola pre Goethe Uni, a. s. udelili uznesením vlády z 18. júla 2012. Podľa zákona o vysokých školách každá vysoká škola poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných programov prvého stupňa. Túto skutočnosť však Vysoká škola Goethe Uni Bratislava podľa ministerstva školstva nenapĺňa.

Ako vyplýva z návrhu, 31. augusta uplynulo časové obmedzenie priznaných práv udeľovať absolventom študijných programov zodpovedajúce akademické tituly. Toto časové obmedzenie uplynulo vo vzťahu ku všetkým študijným programom, ktoré mala Vysoká škola Goethe Uni Bratislava akreditované. V súčasnosti teda nemá Vysoká škola Goethe Uni Bratislava akreditovaný žiadny študijný program.

Ministerstvo školstva vyzvalo podľa zákona o vysokých školách Vysokú škola Goethe Uni Bratislava, aby zabezpečila nápravu v lehote 60 dní od doručenia výzvy. Vysoká škola informovala ministerstvo, že čaká na vyjadrenie Akreditačnej komisie a rozhodnutie ministra školstva k žiadosti o akreditáciu bakalárskych študijných programov na Fakulte mediálnych a kultúrnych štúdií.

Akreditačná komisia na 89. zasadnutí 28. a 29. októbra v Bratislave prijala k žiadosti uznesenie po posúdení spôsobilosti Vysokej školy Goethe Uni uskutočňovať bakalárske študijné programy Mediálna a marketingová komunikácia v dennej forme štúdia a Mediálna a marketingová komunikácia v externej forme štúdia, pričom odporučila ministerstvu školstva nepriznať právo udeľovať absolventom príslušných študijných programov zodpovedajúci akademický titul. Ministerstvo školstva na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie tak žiadosť o akreditáciu zamietlo a preto podľa zákona o vysokých školách navrhlo vláde Slovenskej republiky odňať Vysokej škole Goethe Uni Bratislava udelený štátny súhlas.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #vysoké školy #Goethe Uni Bratislava