Nové penzie rastú viac ako staré. Zmení sa valorizácia?

, 28.12.2015 13:00
dôchodca, dôchodok, peniaze, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Jedny nožnice sa otvárať prestali, iné sa nebezpečne začínajú. Valorizácia dôchodkov o pevnú sumu, ktorá sa v januári uplatní štvrtý rok za sebou, síce zastavila prílišné zvyšovanie rozdielov medzi najvyššími a najnižšími dôchodkami, aj keď len tým, že momentálne všetky rastú mizerne. Lenže pre zmenu spôsobila, že nebezpečne narastajú rozdiely medzi novopriznávanými a už vyplácanými penziami.

„Staré“ dôchodky s novým rokom porastú len minimálne, o necelé dve eurá. Opäť to spôsobila inflácia, ktorá je už dlhodobo takmer nulová až záporná, ale na výpočet valorizačnej sumy má každoročne väčší a väčší vplyv. Vďaka slabej inflácii však nerastú ani ceny v obchodoch, takže sociálny status každého dôchodcu, aj keď neraz nedôstojný, by mal zostať zachovaný.

„Po voľbách začneme na novú vládu tlačiť, aby valorizačný mechanizmus zmenila,“ tvrdí predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky. Upozorňuje, že predpovede aj na budúce roky hovoria až o deflácii v eurozóne. „My sme tomu radi, ceny sa nevýšia, ale zároveň chceme, aby aj dôchodcovia boli skupinou, ktorej sa životná úroveň zvyšuje, ak sa ekonomike darí,“ uvádza. Pri výpočte „nových“ dôchodkov sa však naďalej uplatňuje aj pomerne slušný rast miezd. Vo výpočtovom vzorci sa v porovnaní s rokom 2015 opäť zvýši koeficient ADH (aktuálna dôchodková hodnota), ktorého primárnou funkciou je udržiavať výšky novopriznaných penzií približne v rovnakom pomere oproti priemernej mzde.

Kým tohto roku bola ADH na úrovni 10,6865, na budúci sa zvýši na 10,9930. Pri hrubom výpočte s využitím podielu oboch koeficientov by tak dôchodcovi, ktorý odíde do penzie v roku 2016 a odvádzal zhruba z priemernej mzdy, mal vyjsť dôchodok zhruba 1,029-krát vyšší oproti aktuálnemu roku. Čo je pri priemernom dôchodku asi o 12 eur. Prognózy rastu miezd sú pritom dobré, čo v budúcnosti môže „nové“ dôchodky zdvihnúť ešte viac.

Vládny Smer zdôrazňuje, že nízku valorizáciu penzistom do veľkej miery vyrovná zavedený minimálny dôchodok či každoročne vyplácaný vianočný príspevok, ktorý tento rok dostalo takmer 1,2 milióna penzistov, až do maximálnej sumy 100 eur. Pre budúci rok, ako to navrhol v treťom sociálnom balíčku, sľubuje dokonca nízkopríjmovým penzistom vianočnú dávku zdvojnásobiť. A v horizonte asi štyroch rokov počíta s premenou tejto dávky na riadny trinásty dôchodok.

„Minister Ján Richter sa už viackrát vyjadril, že v prijatom modeli valorizácie sa nachádzame v prechodnom období. Od roku 2018 sa začne znovu valorizovať percentuálne, o takzvanú dôchodcovskú infláciu – a všetko môže by inak,“ vysvetľuje jeho hovorca Michal Stuška. Šéf sociálneho rezortu však podľa Stušku nevylučuje ani analýzu súčasného valorizačného systému a prípadnú úpravu, podľa vývoja, ak na ňu po voľbách bude mať dosah.

Na druhej strane, ministerstvo už dlhšie hovorí aj o zmene vzorca pre výpočet penzie. Ten súčasný totiž napríklad dokáže znehodnotiť dôchodok lepšie zarábajúcim ľuďom, ktorí sú prechodne nútení vziať horšie platenú prácu. Paradoxne potom z dôchodku stratia viac, akoby v tom istom období nepracovali vôbec.

Pravidlá zvyšovania penzií o pevnú sumu presadila v rámci penzijnej reformy z leta 2012 druhá Ficova vláda. Prakticky rovnaký mechanizmus však predtým navrhovali viaceré strany mnohofarebnej Radičovej koalície. Len ich vnútorné rozpory zabránili jeho prijatiu. Opozícia, hoci za Radičovej vlády z veľkej časti sama terajší valorizačný mechanizmus presadzovala, zaň teraz vládny Smer kritizuje a žiada, aby systém upravil. Ten, naopak, kritiku považuje za súčasť predvolebného boja a opozíciou odporúčané riešenia nazýva „populistickými až demagogickými“.

Podľa sociologičky SAV Moniky Čambálikovej aj tento predvolebný súboj potvrdzuje, že všetci politici si veľmi dobre uvedomujú, aký potenciál volebných hlasov pre ich strany predstavujú dôchodcovia. Z tohto pohľadu považuje súčasné konanie opozície za účelové. „Voči prijatému princípu valorizácie predsa v roku 2012 nenamietala ani veľká časť jej predstaviteľov. Aj tí však teraz hrajú kartou, že bežní ľudia vidia len naozaj nízku sumu valorizácie a že dávno zabudli, ako sa rodil vzorec jej výpočtu a čo, kedy a ktorý politik povedal,“ mieni odborníčka.

Zmeny v dôchodkoch (od januára 2016)

Starobný dôchodok

  • mení sa hodnota ADH (aktuálna dôchodková hodnota, konštanta dôležitá pre prvotný výpočet dôchodku), zvýši sa na úroveň 10,9930 (v roku 2015 bola 10,6865)
  • mení sa spôsob redukcie dôchodkov (vypočítané vyššie sa upravia nadol, nižšie nahor) cez percento priemerného osobného mzdového bodu (POMB), ktoré sa započítava do penzie: kým tohto roku sa pri úrovni POMB od 1,2 do 3 započítava z jeho hodnoty 72 %, od januára to bude len 68 % a ak má POMB hodnotu nižšiu ako 1,0, pripočíta sa k rozdielu medzi hodnotou 1,0 a POMB v novom roku už 20 %, kým tento rok to bolo iba 19 %
  • rovnaké úpravy sa týkajú výpočtu predčasného starobného dôchodku, vypočítaná suma sa však naďalej bude krátiť o 0,5 % za každých 30 začatých dní skoršieho odchodu do penzie
  • už priznané dôchodky, aj vrátane invalidných, aj pozostalostných, sa budú od 1. januára valorizovať (údaje uvádza osobitná tabuľka)
  • pracujúcim penzistom Sociálna poisťovňa opäť prepočíta a zvýši dôchodok z titulu ďalšieho obdobia dôchodkového poistenia, nemusia o to požiadať ani prestať pracovať

Minimálny dôchodok

  • pravidlá sa oproti tohtoročným nemenia, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia penzijného poistenia bude dôchodcovi s nárokom náležať 1,36-násobok sumy životného minima, teda aktuálne 269,50 eura (životné minimum sa však od 1. júla môže zmeniť), za každý ďalší odpracovaný rok sa suma penzijného minima zvyšuje o ďalšie 2 %, (resp. od 40 rokov poistenia o 3 %)

Vdovský a vdovecký dôchodok

  • od 1. januára 2016 sa bude opätovne priznávať aj tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, podmienky ich nároku na pozostalostný dôchodok sa zjednocujú s neskôr ovdovenými, žiadosť o priznanie treba podať Sociálnej poisťovni, tá o nej rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od podania a dôchodok prizná odo dňa vzniku nároku, teda najskôr od 1. januára 2016
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Vývoj valorizácie o pevné sumy (údaje sú v eurách)
druh dôchodku/ zvýšenie v roku 2013 2014 2015 2016
starobný 11,20 8,80 4,90 1,90
predčasný starobný 11,50 8,90 5,00 1,80
invalidný (z dôvodu poklesu schopnosti pracovať nad 70 %) 10,10 7,80 4,40 1,70
invalidný (z dôvodu poklesu schopnosti pracovať najviac o 70 %) 5,90 4,50 2,50 1,00
vdovský a vdovecký 7,30 vdovské 5,70, vdovecké 4,20 3,20 1,20
sirotský 3,90 3,00 1,70 0,60
Spôsob zvyšovania penzií (valorizácia)
rok valorizácia vplyv medziročného rastu priemernej mzdy (v %) vplyv medziročného rastu spotrebiteľských cien – inflácie (v %)
2012 percentuálna (švajčiarsky systém) 50 50
2013 o pevnú sumu 50 50
2014 o pevnú sumu 40 60
2015 o pevnú sumu 30 70
2016 o pevnú sumu 20 80
2017 o pevnú sumu 10 90
2018 + percentuálna 100*
Pozn.: * rast spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov (dôchodcovská inflácia)
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodky #valorizácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku