Dcéra Tomanovej, komisárky pre deti, vraj porušuje práva detí

V detskom domove, ktorý spravuje dcéra novozvolenej komisárky pre deti Viery Tomanovej Petronela Tomanová, porušujú podľa Koalície pre deti Slovensko práva maloletých. Keďže väčšina detí je vo veku do šiestich rokov, mali by podľa zákona byť zaradené do profesionálnej rodiny. Petronela Tomanová akékoľvek obvinenia odmieta a tvrdí, že spĺňa všetky zákonné podmienky.

08.02.2016 12:48 , aktualizované: 09.02.2016 12:40
Viera Tomanová Foto:
Komisárka pre deti Viera Tomanová.
debata (91)

Tomanovej detský domov má podľa koalície porušovať práva detí tým, že jeho zverenci vo veku do šiestich rokov sú umiestnení v samostatnej skupine domova. Podľa zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele má byť každé dieťa do šiestich rokov zaradené do profesionálnej rodiny. „Z hľadiska vývinu dieťaťa je veľmi dôležité, aby deti od najútlejšieho veku žili v prostredí, kde si môžu vytvoriť vzťahovú väzbu so stabilnou dospelou osobou. Zákon o rodine aj zákon o sociálno-právnej ochrane detí tieto psychické potreby dieťaťa rešpektujú a zdôrazňujú, že ak je nevyhnutné odňať dieťa od jeho biologického rodiča, má sa mu zabezpečiť starostlivosť v rodinnom prostredí,“ uvádza koalícia.

Zároveň žiada, aby k situácii zaujala stanovisko komisárka pre deti Viera Tomanová. Spájanie činnosti komisára pre deti prostredníctvom rodinných príslušníkov či spoločnej adresy s aktivitou v oblasti, na ktorú by mal komisár dohliadať, považuje koalícia za nešťastné. Komisárka na naše otázky nechcela bližšie odpovedať a odkázala nás na dcéru.

Podľa riaditeľky domova Petronely Tomanovej nie je pravda, že deti nie sú umiestnené v profesionálnych rodinách. „Samozrejme, že profesionálne rodiny v priestore detského domova mám vytvorené. V tomto momente mám dve profirodiny. U ďalšej profimatky mám akceptačný list a akonáhle to počet detí bude vyžadovať, rozšírim to o ďalšiu profesionálnu matku,“ vysvetlila Tomanová.

Koalícia tvrdí, že v domove je umiestnených 11 detí, Tomanová hovorí o 14. Päť bábätiek je podľa riaditeľky Tomanovej na takzvanom hostiteľskom pobyte, teda v rodinách u budúcich osvojiteľov a pracovníci domova ich navštevujú. Počas pobytu si budujú vzťah s rodičmi, ktorí ich chcú prijať do rodiny. O tri deti sa stará profesionálna matka a zvyšných šesť je v skupine. Ústredie práce však tvrdí, že v skupine sú štyri deti, súrodenecké dvojice vo veku štyri a sedem a šesť a deväť rokov.

„Nie je možné jednoznačne povedať, že každé dieťa musí byť okamžite umiestnené do profirodiny, pretože treba zvažovať špecifiká a potreby každého dieťaťa osobitne. Deti sú umiestnené v skupine, pretože je potrebné urobiť všetky úkony, musia byť pod dozorom psychológa, musia absolvovať vyšetrenia a všetko ostatné,“ dodala Tomanová. Malé deti v domove sú podľa nej zo súrodeneckých dvojíc, v ktorých je jeden zo súrodencov starší ako šesť rokov. Deti sú zaradené do skupiny, aby sa nenarušili súrodenecké vzťahy.

Rozhodnutie o akreditácii vydalo domovu Petronely Tomanovej ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v auguste 2013. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdilo, že v domove je celkovo 14 detí. Desať v starostlivosti profesionálnych rodín, z toho päť na pobyte u prípadných budúcich osvojiteľov.

Pred časom bol detský domov medializovaný aj v súvislosti s 15-tisícovými dotáciami, ktoré dostal na vybavenie. Údajne boli vysoké a domov z nich zaplatil predražené zariadenie. „Dotácie išli na vybavenie izieb detí. Každá izba pre dieťa je vybavená rolldorovou skriňou, pracovným stolom a posteľou. Všetko sú to dotácie zo zákona a presne bolo popísané, na čo prostriedky použijeme,“ reagovala Tomanová.

Ústredie práce vo svojom stanovisku pre Pravdu v pondelok uviedlo, že Tomanovej domovu poskytlo na druhý polrok 2015 finančný príspevok v celkovej výške 58 500 eur, ktorý bol vyplácaný štvrťročne.

(Pôvodnú agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom denníka Pravda.)

91 debata chyba
Viac na túto tému: #Viera Tomanová #Koalícia pre deti Slovensko #Petronela Tomanová #porušovanie práv maloletých