Bude hlavnou témou vlády školstvo?

Získať viac financií do školstva bude najväčšou výzvou pre nového šéfa rezortu Petra Plavčana (nominant SNS). Ak chce štát pritiahnuť k učiteľskej profesii tých najlepších, ktorí budú viesť žiakov aj ku kritickému mysleniu a k tolerancii, nemôže sa spoliehať na to, že pedagógovia budú robiť svoju prácu ako charitu.

30.03.2016 12:00
Peter Plavčan Foto: ,
Nový minister školstva Peter Plavčan sa včera ujal úradu.
debata (7)

Na nízky objem peňazí určených pre školstvo upozornila nedávno aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tá odporúča slovenskej vláde, aby pokračovala vo zvyšovaní verejných výdavkov na vzdelávanie tak v absolútnych číslach, ako aj v podiele na HDP. „Prioritami pre zvýšenie finančných prostriedkov by malo byť rozšírenie predškolského vzdelávania a zvýšenie platov učiteľov a riaditeľov,“ uvádza sa v odporúčaniach OECD. Celkovo viac peňazí by zároveň malo školám umožniť nielen ohodnotenie zamestnancov, ale aj viac výdavkov na učebné materiály a vybavenie.

Financie by sa podľa OECD dali ušetriť aj racionalizáciou siete škôl, keďže vzhľadom na demografický vývoj je na Slovensku veľa škôl s nízkym počtom žiakov. Pri zvažovaní ich zlučovania by však kľúčom malo byť, či je to v záujme samotných žiakov a či by úspory nešli na úkor kvality.

Pri stredných školách by sa podľa Františka Tamašoviča zo Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch mal podporovať naštartovaný systém duálneho vzdelávania, keď žiaci absolvujú prípravu na povolanie priamo v zmluvných firmách. „Sieť by sa mala vyčistiť od slabších škôl, teda nie aby v jednom regióne bolo veľa rovnakých škôl, regionálna štruktúra školstva by mala vychádzať z potrieb hospodárstva,“ myslí si Tamašovič.

Podobne pri vysokých školách považuje šéf Akreditačnej komisie Ľubor Fišera za dôležité, aby sa zrušil systém financovania verejných vysokých škôl podľa počtu študentov. Na niektoré odbory vysokých škôl by sa podľa neho malo zaviesť obmedzenie na prijímanie študentov. „Školy by dostali len určité množstvo financií na určitý počet študentov, ďalších by mohli prijímať, ale na tých by nedostali financie,“ vysvetlil Fišera. Aj on však zdôrazňuje, že najdôležitejšie je zvýšiť financie tak na podporu škôl, ako aj na vedu a výskum.

Kým na verejnosti sa hovorí hlavne o platoch učiteľov a potrebných investíciách do školstva, medzi odborníkmi prebieha diskusia o tom, ako by vzdelávanie detí malo vlastne vyzerať, či chce spoločnosť inštitúciu, ktorá žiakov núti poznatky memorovať, alebo chce, aby škola bola miestom, kde deti dostanú základ do života, objavia, na čo majú talent, a učia sa tolerancii, ale aj kritickému mysleniu.

Na to, samozrejme, treba nielen finančne motivovaných, ale aj kvalitne pripravených pedagógov. Preto by sa rezort mal zamerať aj na prípravu učiteľov, nielen tých budúcich na vysokých školách, ale aj na kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Inak zostane posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom, ktoré plánuje vládna koalícia, len vyhlásením na papieri.

„Slovenské školy nedokážu poskytovať kvalitné vzdelávacie a výchovné služby vrátane poskytovania individuálneho a na mieru šitého prístupu k žiakom a žiačkam,“ upozorňuje analytik Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Jozef Miškolci. Dôsledkom toho podľa neho Slovensko spolu s Českom podľa štúdie OECD zlyháva v prelomení medzigeneračného prenosu chudoby.

Zvýšenie investícií do školstva a platov učiteľov považuje len za jeden z nevyhnutných prvých krokov skvalitňovania školstva. „Po tomto nevyhnutnom kroku by sme mali začať hovoriť aj o zvyšovaní kapacít a kvality predškolskej prípravy, debyrokratizácii školstva, väčšej slobode vyučujúcich v obsahu a metódach výučby, ďalšom vzdelávaní učiteľov v individuali­zovanom vyučovacom prístupe, aby dokázali lepšie zohľadňovať rôzne potreby a pôvod jednotlivých detí a rozvinúť ich plný potenciál,“ uviedol Miškolci. Slovenské školstvo by tiež potrebovalo výrazné zníženie podielu detí vzdelávaných v špeciálnych školách alebo špeciálnych triedach a viac odborných pracovníkov, ako sú špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, psychológovia, asistenti učiteľa.

Podľa Stanislava Boledoviča, hovorcu občianskej kampane A dosť!, je slovenské školstvo v alarmujúcom stave. Za veľkú výzvu pre nového ministra na jeho prvých 30 dní považuje to, aby presadil v programovom vyhlásení vlády, že školstvo nebude jedna z desiatich kapitol, ale prioritná – hlavná – téma vlády. Druhou skúškou ministra, ale aj celej vlády podľa neho bude, či dokážu nájsť financie na zásadné zvýšenie investícií do školstva a na platy učiteľov, aby sa učiteľ stal aj finančne atraktívne hodnotenou profesiou pre mladých ľudí. Za najväčšiu výzvu pre nového ministra však považuje to, aby v širokej spoločenskej diskusii – nielen so školskými organizáciami, ale aj s rodičmi a občianskym sektorom – našiel a zadefinoval jasnú víziu a smerovanie školstva na 10 rokov. „Zodpovedať na otázku, aké vzdelanie chceme našim deťom ponúknuť, a čo sme pre to ochotní urobiť. Pretože kvalita vzdelávania detí určí, aká budúcnosť Slovensko a naše detí čaká,“ uviedol Boledovič.

Proti vymenovaniu Plavčana, ktorý doteraz viedol sekciu vysokých škôl v rezorte školstva, však už bola spustená petícia, pod ktorou sú podpísaní profesori a docenti prevažne z Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa autorov petície jeho vymenovanie svedčí o tom, že nastupujúca vláda nemieni robiť podstatné zmeny vo vzdelávacej politike a je veľkým sklamaním a urážkou. „Tento človek zosobňuje všetko to, čo slovenskému školstvu dlhodobo škodí: škandály, pochybnosti, neodbornosť či prepojenie na vysokú školu známu rýchlovýrobou titulov,“ uvádzajú autori petície.

Plavčan po včerajšom uvedení do funkcie zdôraznil, že najväčšou výzvou je preňho stabilita v školskom prostredí. „Momentálne je základnou úlohou rozpracovanie programového vyhlásenia vlády, od ktorého sa potom budú odvíjať aj ďalšie úlohy,“ uviedol Plavčan. O tom, ako by sa mali zvyšovať platy učiteľov, zatiaľ nemá presnú predstavu, pripomenul však, že v tézach na programové vyhlásenie vlády je potreba masívneho zvýšenia financií do školstva.

Výzvy pre ministra školstva

  1. zvyšovať investície do školstva vrátane platov
  2. zlepšiť vzdelávanie učiteľov, a to nielen budúcich pedagógov
  3. zabezpečiť dostupnosť a kvalitu materských škôl
  4. upraviť sieť základných, a najmä stredných škôl
  5. zmeniť financovanie vysokých škôl a viac zohľadniť kvalitu ako počet študentov

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #vzdelávanie #priorty vlády