Na ihrisku narazili na osadu z bronzovej doby

, 19.04.2016 08:00
archeológovia, Martina Kováčová, Ivan Jelačič
Archeológovia Martina Kováčová a Ivan Jelačič odkrývajú základy obydlia v osade z bronzovej doby. Autor: ,

Zaujímavé archeologické nálezy sa podarilo odhaliť neďaleko dedinky Veľká Čierna pri Rajci. Ide o základy domov v osade a úlomky keramických nádob, ktoré boli ozdobené žliabkami.

A práve aj výzdoba na keramike umožňuje datovať objavy do rokov 1000 až 800 pred naším letopočtom. Výskum predchádzal zámeru rozšíriť golfové ihrisko. Jeho majiteľ tam plánuje postaviť repliku chaty, v ktorej žili obyvatelia územia v bronzovej dobe.

Archeológovia v Rajeckej doline odkryli zvyšky tritisíc rokov starej osady v marci, že tam niečo také bude, naznačili sondy už pred tromi rokmi. „Našli sme viacero nálezov patriacich tzv. lužickej kultúre, ktoré v prostredí severozápadného Slovenska môžeme označiť za výnimočné. Predovšetkým ide o nález základov domov so zvyškami prepálených stien a s vymazanou podlahou, na ktorej sa nachádzali početné fragmenty keramiky zdobenej žliabkami,“ priblížil vedúci výskumu, archeológ Milan Horňák. Ukazuje v zemi vyhĺbenú jamu, ktorá slúžila na varenie. „Jama sa používala tak, že sa napustila vodou, následne sa do nej kládli rozpálené kamene. Keď voda zovrela, vložila sa tam nádoba s mäsom, ktoré sa postupne dusilo,“ opísal. Z kúskov nájdenej keramiky bude zrejmé možné poskladať aj celé nádoby. „Našli sme také koncentrácie keramiky, ktoré ukazujú, že pochádzajú z jednej nádoby, takže predpokladáme, že niektoré nádoby sa v rámci rekonštrukcie budú dať poskladať aj celé,“ hovorí Horňák.

V podlahe domu sa nachádzali črepy keramiky...
V podlahe domu sa nachádzali črepy keramiky používanej v každodennom živote. Autor: Pravda, Renáta Jaloviarová

Komunita, ktorá v osade v Rajeckej doline žila, mohla mať 30 až 50 ľudí. Predpokladá sa, že v tej dobe sa živili najmä chovom dobytka, pastierstvom, ale aj obchodovaním, či už s drevom, nerastnými surovinami a otrokmi.

Výskum v lokalite bol už aj v roku 2007 pred výstavbou golfového ihriska. Horňák spomína, že vtedy sa našlo pohrebisko so 40 hrobmi. „Z archeologického hľadiska je to zaujímavé, pretože tu máme sídlisko aj s pohrebiskom, málokedy sa podarí takýto dvojitý nález. Zvlášť na severnom Slovensku, kde zachovalosť archeologických vrstiev je oraním a stavebnými aktivitami dosť zničená,“ hovorí archeológ.

Po skončení výskumu v teréne nálezisko zasypali, nájdené fragmenty pozbierali a ďalej ich skúmajú a dokumentujú. Majiteľ golfového ihriska plánuje na pozemku postaviť repliku nájdeného obydlia aj s tým, čo v ňom počas výskumu objavili. Zatiaľ čaká na správu od archeológov z výskumu. „Musíme nájsť spôsob, aby to malo zmysel a pomohlo zatraktívniť Rajeckú dolinu. Moja predstava je taká, aby replika chaty bola prístupná verejnosti, ale aj zabezpečená. Uvažujem, že jedna stena by mohla byť presklená, aby ľudia mohli nahliadnuť do vnútra, aj keď bude objekt zatvorený,“ plánuje Jozef Pešek, predseda predstavenstva Golf Park Rajec. Všetky nálezy sú majetkom štátu. Realizátor výskumu však môže požiadať o prevod nálezov do regionálne príslušného múzea, čo musí schváliť pamiatkový úrad, ale až po procese, ktorého súčasťou je spracovanie kompletnej výskumnej dokumentácie či jej posúdenie.

Z kúskov nájdenej keramiky bude zrejmé možné...
Z kúskov nájdenej keramiky bude zrejmé možné poskladať aj celé nádoby. Autor: Pravda, Renáta Jaloviarová

Nové investície, ale aj výstavba diaľnic, ktorým predchádza archeologický výskum, priniesli v poslednom období na severozápade Slovenska niekoľko zaujímavých objavov. Jeden z významných výskumov bol pred výstavbou diaľnice D1 Ivachnová – Hubová, kde sa podarilo odkryť osídlenie, o ktorom netušili ani archeológovia. „Odkryli sa tri nádherné lužické mohyly s kamennými vencami, s urnami a s bronzovými nálezmi vnútri. Našiel sa tam unikátny poklad štyroch bronzových ozdobných kruhov špirálovitých a ešte veľké množstvo rôznych objektov, ktoré sú datované od neolitu až po stredovek,“ uviedol Martin Furman z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Pred šiestimi rokmi pred výstavbou diaľničných úsekov v okolí Žiliny odkryli pri Bytčici pohrebisko z bronzovej doby so 700 hrobmi a 15 mohylami, v Bitarovej sa našlo slovanské osídlenie, v Ovčiarsku osídlenie zo železnej doby a pri Bánovej odkryli žiarové hroby.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#doba bronzová #archeologické náleziská
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku