Písomné maturity majú študenti za sebou. Ako sa im darilo?

Na riadnom a náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zúčastnilo 44 991 žiakov. Úspešnejší boli v testoch žiaci, ktorí si vybrali elektronické testovanie. Z matematiky boli žiaci úspešnejší v úlohách z algebry, menej sa im darilo s funkciami. V testoch z anglického jazyka sa im najviac darilo v čítaní s porozumením, v nemeckom jazyku pri úrovni B2 boli úspešnejší v úlohách z lexiky, gramatiky a v čítaní s porozumením. Informovala o tom Martina Slušná z komunikačného odboru ministerstva školstva.

12.05.2016 19:11
maturita, študenti Foto: ,
Maturanti majú za sebou písomnú časť maturít, čakajú ich ešte ústne skúšky.
debata (4)

V teste zo slovenského jazyka a literatúry bola priemerná úspešnosť testu 53,4 percenta. Žiaci gymnázií dosiahli úspešnosť 66,1 percenta, žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií mali úspešnosť 46,4 percenta. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 percentám v riadnom a náhradnom termíne dosiahlo 4 871 žiakov (11,7 percenta). Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v literárnej zložke, nasledovala oblasť čítanie s porozumením a najmenej úspešní boli v jazykovej zložke.

Priemerná úspešnosť testu z maďarského jazyka a literatúry bola 55,5 percenta. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,4 percenta) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (47,1 percenta). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 percentám v riadnom termíne dosiahlo 136 žiakov (7,5 percenta). V teste zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským dosiahli žiaci priemernú úspešnosť testu 48,6 percenta. Žiaci gymnázií dosiahli aj v tomto prípade vyššiu úspešnosť (58,1 percenta) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (41,2 percenta). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 percentám v riadnom termíne dosiahlo 341 žiakov (18,7 percenta).

V teste z matematiky boli žiaci najúspešnejší v algebre. Žiaci gymnázií v nej dosiahli 60,4 percentnú úspešnosť, žiaci stredných odborných škôl 47,3 percentnú úspešnosť. Najnižšiu úspešnosť mala časť stereometria, kde bol priemer na gymnáziách 51,7 percenta a na stredných odborných školách 28 percent. Žiakom stredných odborných škôl robili problém aj kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika či funkcie. Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 54,3 percenta. Gymnáziá dosiahli pri matematike významne vyššiu úspešnosť 60,4 percenta ako žiaci stredných odborných škôl, ktorí priemerne dosiahli 36,9 percenta. Maturitu z matematiky si vybralo 13,5 percenta maturantov, z toho bolo 73,8 percenta žiakov gymnázií a 26,2 percenta žiakov stredných odborných škôl. Gymnazisti, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, mali úspešnosť 60,2 percenta. Žiaci, ktorí maturujú z matematiky ako dobrovoľného predmetu, dosiahli úspešnosť 40,3 percenta.

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 57,5 percenta, priemerná úspešnosť na úrovni B2 bola 63,7 percenta. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti čítanie s porozumením, žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením. Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci oboch úrovní, ako aj po minulé roky, v časti gramatika a lexika.

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 40,3 percenta, priemerná úspešnosť na úrovni B2 bola 55 percent. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oboch úrovniach v časti gramatika a lexika. Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti čítanie s porozumením, žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky sa konal 15. až 18. marca. Náhradný termín bol od 12. do 14. apríla, a to pre 120 žiakov. Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, respektíve v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Ten sa bude konať 6. až 9. septembra, pričom prihlásiť sa na ňu musia riaditeľovi školy do 30. júna.

Z celkového počtu žiakov, ktorí sa zúčastnili na písomných maturitách, bolo aj 1 527 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zo 726 stredných škôl bolo 654 s vyučovacím jazykom slovenským, 43 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 28 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Na elektronickej forme maturitnej skúšky sa zúčastnilo 2 317 žiakov zo 115 škôl.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #maturanti #maturitné skúšky