Prokurátori sa vyhli trestu, dorovnali im aj plat

Nielen sudcom, ale ani prokurátorom sa nechce trestať svojich kolegov, ak sa dopustia disciplinárneho previnenia. Košický prokurátor Csaba T. čakal na rozhodnutie disciplinárneho senátu tak dlho, až sa skutok stal po dvoch rokoch premlčaný.

14.07.2016 12:00
generalna prokuratura, Foto: ,
V tomto roku rozhodli disciplinárne senáty na Generálnej prokuratúre právoplatne v siedmich kárnych konaniach.
debata (26)

Od marca znovu vykonáva funkciu, ktorú mal dovtedy pozastavenú. Podobne dopadol aj jeho kolega Kamil L. Prokuratúra im nakoniec ešte doplatila plat, a to aj 13. a 14. Pri priemernom mesačnom plate prokurátorov okolo 3 200 eur to predstavuje značnú sumu. Oboch však čaká súd za marenie úlohy verejným činiteľom.

V tomto roku rozhodli disciplinárne senáty na Generálnej prokuratúre právoplatne v siedmich kárnych konaniach. Z toho jedno bolo premlčané, jedno zastavené, lebo prokurátor medzitým odišiel z funkcie, dvoch prokurátorov pokutovali zrážkami z platu vo výške desať percent na dva a tri mesiace, jeden dostal písomné pokarhanie. Koľko bolo podaných návrhov na stíhanie, nie je známe, prokuratúra zverejňuje na webe len tie, ktoré boli právoplatné ukončené.

Podobné problémy sú aj v súdnictve. Od roku 2003 do konca minulého roku potrestali disciplinárne senáty 71 sudcov, čo je len 30 percent z navrhnutých disciplinárnych konaní voči nim. Naopak, v 83 prípadoch disciplinárne senáty konanie voči svojim kolegom zastavili, či v 59 prípadoch sudcu spod stíhania oslobodili.

Urýchliť a sprehľadniť celý proces kárnych konaní sa chystá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Odborníci však upozorňujú, že tento proces je nejasný a problémom je aj lehota, dokedy senát rozhodne.

U prokurátorov Csabu T. aj Kamila L. bolo konanie zastavené, pretože od spáchania previnení uplynula lehota dvoch rokov, po ktorej zo zákona disciplinárna zodpovednosť prokurátora zaniká. V prípade Csabu T. šéfka disciplinárnej komisie za dva roky nevytýčila ani jeden termín zasadnutia. Košický prokurátor sa mal previniť tým, že vo viacerých trestných veciach, ktoré dozoroval, dlhodobo nevykonával potrebné úkony a spôsoboval prieťahy.

„Disciplinárne konanie proti Mgr. Cs. T. nebolo právoplatne skončené z dôvodu, že predsedníčka tejto disciplinárnej komisie (notárka) nevytýčila žiaden termín zasadnutia, a to napriek signalizáciám zo strany Generálnej prokuratúry, že hrozí premlčanie a prokurátor má dočasne pozastavený výkon funkcie,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Dvojročná lehota na prejednanie v tejto veci uplynula v januári 2016.

Podľa Predajňovej následne musel generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušiť svoje rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie Csabovi T. Šéf prokuratúry síce predsedníčku komisie upozorňoval na lehoty, potrestať ju za jej konanie, či lepšie povedané nekonanie, však nemohol. „Nemal totiž zákonnú možnosť donútiť predsedníčku disciplinárnej komisie vo veci rozhodnúť,“ uviedla hovorkyňa.

Novelou zákona o prokuratúre v roku 2011 sa v záujme otvorenia justícii verejnej kontrole zaviedlo, že v disciplinárnych komisiách sedia aj právnici mimo prokuratúry či súdov. Keďže predsedníčkou komisie, ktorá mala potrestať Csabu T., bola notárka, na ňu sa žiadne disciplinárne oprávnenia nevzťahovali. Čižnár má totiž dosah len na prokurátorov.

Od januára je však všetko inak. Generálny prokurátor už môže predsedu komisie, ktorý nekoná, dať disciplinárne stíhať. Novela zákona o prokuratúre, ktorá začala platiť od začiatku tohto roku, zmenila aj zloženie komisie. Jej členmi sú už len prokurátori.

Premlčanie previnení bolo dôvodom zastavenia disciplinárneho stíhania aj voči Kamilovi L., ktorý počas siedmich rokov nekonal v štyridsiatich šiestich prípadoch. O ňom nestihla disciplinárna komisia do dvoch rokov rozhodnúť, lebo pre práceneschopnosť neprišiel ani na jedno z desiatok vytýčených pojednávaní.

Od januára už môže generálny prokurátor predsedu komisie, ktorý nekoná, dať disciplinárne stíhať. Novela zákona o prokuratúre, ktorá začala platiť od začiatku tohto roku, zmenila aj zloženie komisie.

Podľa hovorkyne bol vždy v tom čase, teda od augusta do polovice decembra minulého roku, keď uplynula lehota na rozhodnutie, hospitalizovaný. „Predseda disciplinárnej komisie žiadal zdravotnícke zariadenia aj Sociálnu poisťovňu o oznámenie zdravotného stavu uvedeného prokurátora a prešetrenie nutnosti jeho hospitalizácie, avšak zdravotnícke zariadenie aj Sociálna poisťovňa vždy potvrdili dôvodnosť jeho liečby. Disciplinárne konanie preto muselo byť z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty zastavené a pozastavenie výkonu jeho funkcie zaniklo,“ reagovala Predajňová.

Zákon dáva generálnemu prokurátorovi právo odvolať prokurátora z funkcie, ak nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu dlhšie ako jeden rok. Pretože Kamil L. bol práceneschopný len od augusta do decembra, generálny prokurátor nemohol skúmať, či jeho zdravotný stav mu bráni vykonávať funkciu prokurátora.

Csabovi T. aj Kamilovi L. však hrozí súd za trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom. „Za tento prečin bola na Cs. T. podaná prokurátorom Generálnej prokuratúry obžaloba vlani v marci na Okresný súd Košice I," vysvetlila Predajňová. Súdy si však jeho prípad prehadzujú ako horúci zemiak. Krajský súd v Košiciach vlani v apríli prikázal, aby vo veci konal Okresný súd v Spišskej Novej Vsi. Ten však podľa Predajňovej dosiaľ termín hlavného pojednávania nevytýčil.

V prípade Kamila L. podala prokuratúra obžalobu v auguste 2014. Súd doteraz neurčil termín pojednávania.

K situácii sa ani jeden z košických prokurátorov pre médiá nechcel vyjadriť.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #generálny prokurátor #prokuratúra #prokurátori