Učitelia odmietajú postup vlády voči SAV

Iniciatíva slovenských učiteľov, Iniciatíva vysokoškolských učiteľov a iniciatíva Veda chce žiť! odmietajú postup vlády voči Slovenskej akadémii vied. Na štvrtkovom brífingu to vyhlásil zástupca iniciatívy Veda chce žiť! Imrich Barák.

21.07.2016 12:22 , aktualizované: 14:52
debata (28)

Iniciatívy tak reagujú na to, že ministerstvo financií s cieľom zabezpečiť kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a zvyšovať mzdy pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl chce znížiť rozpočet SAV o 1 072 087 eur. Ministerstvo to odôvodňuje tým, že v schválenom rozpočte na tento rok neboli na tento účel rozpočtované peniaze a je teda potrebné ich zabezpečiť viazaním výdavkov v rámci schválených rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol.

Iniciatívy upozorňujú, že v programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že nový kabinet vníma vedu, výskum a inovácie ako nadrezortné kategórie. „Ak je to naozaj tak, potom je neprípustné, aby vláda plátala diery v rozpočte ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pomocou prostriedkov určených na rozvoj akadémie. Zásahy do rozpočtu SAV sú v rozpore nielen s rétorikou vlády, ktorá sa hlási k podpore vedy a výskumu, ale tiež so záväzkami minulých rokov, ktoré akadémii sľubovali stabilný rozpočet a pokojné časy,“ uviedol Barák.

Vladimír Zvara z Iniciatívy vysokoškolských učiteľov uviedol, že politiku „rozdeľuj a panuj“, pri ktorej sa pod zámienkou zvýšenia platov jednej skupiny zamestnancov verejného sektora krátia prostriedky určené inej verejnej inštitúcii, považujú za neprijateľnú a cynickú. „Žiadame Vládu SR, aby úspory potrebné na zlepšenie jednej verejnej služby nehľadala v ohrozovaní či zhoršovaní inej, ale napríklad v rezervách, ktoré má naša krajina v boji s korupciou či v efektivite výberu daní,“ dodal Zvara. Upozornil zároveň na to, že Inštitút finančnej politiky už druhýkrát v tomto roku revidoval daňovú prognózu smerom nahor a hovorí o svižnom raste ziskovosti v reálnej ekonomike.

„Premiér Robert Fico sa ešte v poslednej predvolebnej diskusii 28. februára vyjadril, že vláda disponuje prostriedkami na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 25 percent ešte v roku 2016. Od Vlády SR preto očakávame razantné opatrenia, prostredníctvom ktorých sa lepšia ekonomická kondícia krajiny premietne do zlepšovania pracovných podmienok a rastu životnej úrovne zamestnancov školstva, vedy a výskumu, a tým aj do skvalitňovania ich služieb verejnosti,“ uviedol Zvara.

Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že pedagogických, odborných a výskumných zamestnancov na Slovensku spája nielen profesijná a kvalifikačná príbuznosť, ale aj nedostatočné ohodnotenie a nedôstojné pracovné podmienky. „Skúsenosti posledného obdobia ukazujú, že jedinou cestou k zlepšeniu nášho postavenia je naša vlastná iniciatíva a vzájomná solidarita. Bez zlepšenia postavenia učiteľov a vedcov je slovenská spoločnosť, ale tiež ekonomika Slovenska odsúdená na stagnáciu a úpadok,“ uviedol Crmoman s tým, že zamestnanci regionálneho školstva si hlboko vážia podporu, ktorú im dlhodobo vyjadrujú vedci a výskumníci.

Vyzýva týchto zamestnancov, aby sa organizovali a spoločne vyvíjali tlak na politických predstaviteľov. Vhodnú príležitosť na to poskytne podľa Crmomana už september, keď sa na materských, základných a stredných školách začne stupňovaný štrajk za splnenie trojice požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov.

Barák, ktorý je zároveň vedúcim oddelenia mikrobiálnej genetiky na Ústave molekulárnej biológie SAV, vyhlásil, že zo strany vlády je to zásah do riadenia akadémie. „Peniaze sú už presne naplánované a vy to nemôžete zmeniť. Jediné, čo vám ostáva, je zobrať to zo mzdových. A zo mzdových to nemáte ako inak zobrať, len niekoho prepustiť,“ hovorí Barák s tým, že ak z rozpočtu ide 75 percent na mzdy, tak by to znamenalo prepúšťanie okolo jedného až dvoch percent zamestnancov.

Predsedníctvo akadémie protestuje proti viazaniu výdavkov SAV

Výbor Snemu SAV a Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) protestujú proti viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV. Akadémia tak reaguje na to, že ministerstvo financií s cieľom zabezpečiť kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a zvyšovať mzdy pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl chce znížiť rozpočet SAV o 1 072 087 eur. Slovenská akadémia vied teraz žiada ministerstvo financií, aby rešpektovalo Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020, v ktorom vláda uvádza, že vynaloží úsilie na posilnenie financovania výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Akadémia tiež žiada ministerstvo financií, aby rešpektovalo hlavnú tému slovenského predsedníctva v oblasti výskumu, v ktorej sa predsedníctvo hlási k podpore mladých výskumníkov, zvýšeniu atraktivity vedeckej kariéry a posilneniu investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Vedci z akadémie tiež žiadajú rešpektovať nutnosť odstrániť dlhodobé podfinancovanie vedy a výskumu na Slovensku v porovnaní so štandardom v európskom výskumnom priestore.

Akadémia vied navyše pripomína, že pri tvorbe návrhu osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl vynechala vláda výskumných zamestnancov nielen SAV, ale aj samotných vysokých škôl napriek tomu, že sú aktívne zapojení do vysokoškolského vzdelávania prvého, druhého a najmä tretieho stupňa. „Ohlásené viazanie rozpočtu ich znevýhodnenie ďalej prehlbuje, pretože sa nevyhnutne dotkne miezd aj prostriedkov na samotný výskum,“ uvádza sa vo Vyhlásení výboru Snemu SAV a Predsedníctva SAV k viazaniu výdavkov rozpočtovej kapitoly SAV.

28 debata chyba
Viac na túto tému: #SAV #Iniciatíva vysokoškolských učiteľov