Začala sa súťaž na centrálne obstaranie CT prístrojov

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR začalo súťaž na centrálny nákup CT prístrojov pre zdravotnícke zariadenia. Podľa rezortu ide o dôležitý krok k efektívnemu a transparentnému nakladaniu s prostriedkami verejného zdravotného poistenia, čo je aj jedna z priorít programového vyhlásenia vlády. Ministerstvo aktuálne uverejnilo vo vestníku verejného obstarávania predbežné oznámenie.

15.08.2016 17:19
debata (5)

Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera vďaka centrálnemu obstarávaniu sa významne zvýši miera transparentnosti, pričom minister verí, že aj dôvera ľudí v slovenské zdravotníctvo. „V praxi to bude fungovať tak, že nemocnica si zadefinuje, aký CT prístroj potrebuje, s akými technickými parametrami, ale už ho nebude môcť obstarať samostatne ako doteraz. Nákup bude povinná realizovať za podmienok, ktoré budú vysúťažené v rámci centrálneho obstarávania CT prístrojov,“ vysvetlil Drucker.

Víťaz vyjde z elektronickej aukcie

Súťaž bude rozdelená na časti, podľa výkonnosti a určenia CT prístroja. V každej časti budú dvaja víťazní uchádzači, s ktorými sa uzavrie rámcová dohoda na obdobie troch rokov. Ešte pred dodávkou CT prístroja v konkrétnej špecifikácii pre danú nemocnicu sa uskutoční elektronická aukcia medzi týmito dvoma uchádzačmi, z ktorej vyjde víťazný dodávateľ.

„Zdravotnícke zariadenie s ním uzavrie kontrakt na dodávku konkrétneho CT prístroja v konkrétnej špecifikácii. Cez zmluvu budú môcť nakupovať nemocnice, ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ale aj neziskové organizácie či regionálne nemocnice pod vyššími územnými celkami,“ priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Luptáková. Dodala, že od úspešného uchádzača sa očakáva aj záručný servis, ktorý pokryje náklady spojené s prístrojom, vrátane náhradných dielov.

"Súťaž sa bude realizovať v piatich kategóriách, podľa veľkosti a špecializácie nemocníc, tak, aby si každá nemocnica mohla vybrať CT podľa svojich reálnych klinických potrieb či finančných možností,“ upresnil Drucker. V najnižšej triede sú CT prístroje v hodnote 300 až 400 tisíc eur, určené pre polikliniky alebo menšie nemocnice. Na druhej strane, najsilnejšie prístroje sú vhodné pre fakultné a univerzitné nemocnice, respektíve kardiologické ústavy. Prístroje z tejto kategórie sú najdrahšie, ich cena je od 1,5 do 2 mil. eur.

Koniec súťaže koncom roka

Predpokladaná hodnota rámcového kontraktu na centrálny nákup CT prístrojov je do výšky 40,6 mil. eur, pričom ide o horný limit, ktorý nemusí byť podľa ministerstva vyčerpaný v plnej výške. Pri obstarávaní budú jednotlivé položky samostatne rozčlenené tak, aby boli kedykoľvek zreteľne porovnateľné. „To znamená zvlášť samotné CT prístroje, samostatne záručný servis a takisto zvlášť jednotlivé doplnkové komponenty po jednotlivých položkách,“ dodala Luptáková.

Navyše každý konkrétny CT prístroj sa vždy zakúpi až po zrealizovaní elektronickej aukcie medzi dvoma víťaznými uchádzačmi a jeho opodstatnenosť a vhodnosť pre každú konkrétnu nemocnicu bude vopred posudzovať rezort zdravotníctva. Ministerstvo chce predísť tomu, aby sa nestalo, že si záujemca vzhľadom na svoje reálne potreby nadefinuje parametrovo predimenzovaný alebo naopak poddimenzovaný CT prístroj.

Ukončenie súťaže očakáva rezort zdravotníctva v 4. kvartáli tohto roka. K transparentnému a účelnému fungovaniu zdravotníckych zariadení má prispieť aj porovnávanie cien zdravotníckej techniky, ktoré ministerstvo robí od decembra 2015.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #CT prístroj #Tomáš Drucker