Vláda schválila protischránkový zákon

Vláda schválila tzv. protischránkový zákon, ktorý má zabezpečiť transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi. Zákon o registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti SR upravuje pre firmy povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora. Okrem toho sú firmy povinné zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod.

17.08.2016 14:22 , aktualizované: 16:10
debata (2)

"Zákon vnáša veľkú mieru transparentnosti do vzťahov medzi štátom na jednej strane a biznisom na druhej strane,“ uviedla po rokovaní ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Povinnosť registrovať sa budú mať všetci tí, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje zo štátneho alebo obecného rozpočtu a aj tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátnych fondov alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností.

Fico: Jedinečný zákon, v Európe taký nie je

„Tento register umožní, aby sme videli, kto je konečným užívateľom výhod spoločnosti, ktorá obchoduje so štátom,“ uviedol premiér Robert Fico s tým, že náš protischránkový zákon je niečo, čo v európskej legislatíve prakticky neexistuje.

„Ideme ďaleko nad rámec štandardných vecí, ktoré vidíme v iných krajinách a v podstate úplne dáme možnosť nahliadnuť každému do čriev firmy, ktorá má obchodný styk, kontakt so štátom,“ dodal. Predseda vlády označil tento dnes vládou schválený návrh za jedinečný. „Pokiaľ ide o sprehľadnenie štruktúry firmy, ktorá sa uchádza o obchod so štátom, také niečo tu jednoducho nie je, preto sme sa museli aj trošku potrápiť, ako to celé vymyslieť, pretože neexistujú podobné právne akty v iných štátoch,“ povedal Fico o zákone, ktorý umožní vidieť konečného používateľa výhod. Premiér tiež ocenil, že ministerstvo spravodlivosti prichádza s týmto zákonom v takom krátkom čase.

Po pripomienkovom konaní sa pôsobnosť zákona a povinnosť registrácie sa rozšírila aj na tých, ktorí nadobúdajú pohľadávky voči štátu. Pokiaľ sa subjekt partnerom verejného sektora nestane, štát mu pohľadávky nevyplatí. Povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora budú mať aj dodávatelia tovarov a služieb pre zdravotné poisťovne.

Osoba, ktorá podá návrh na zapísanie údajov do registra bude zodpovedná za správnosť údajov. Medzi tieto zodpovedné osoby patria advokáti, banky, daňoví poradcovia, audítori a notári. „Register bude viesť registrový súd Okresného súdu v Žiline. Súd bude môcť z vlastného podnetu zápisy preskúmať. Ak dostane kvalifikovaný podnet, musí vo veci rozhodnúť a ten, kto podnet podal, od registrového súdu dostane odpoveď,“ uviedla Žitňanská.

Za nepravdivé informácie podľa zákona partnerovi verejného sektora hrozí pokuta do výšky 1 mil. eur, odňatie zisku firmy, ktorý získala či výmaz partnera verejného sektora z registra, takže sa nebude môcť uchádzať o verejné zdroje. "Nová právna úprava má dostatočne odstrašujúce sankcie, aby firmy nemali záujem tajiť konečných užívateľov výhod,“ skonštatovala ministerka.

Protischránkový zákon by mal účinnosť nadobudnúť od začiatku budúceho roka.

Kabinet odobril elektronizáciu platobných rozkazov

Zákon o upomínacom konaní má zefektívniť a zrýchliť proces vydávania platobných rozkazov. Zákon vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti SR má v konečnom dôsledku skrátiť lehotu, v ktorej podnikateľ dostane svoje peniaze. Právna úprava má vytvoriť alternatívu k existujúcemu režimu platobného rozkazu pre podnikateľov, a to formou elektronizácie platobného rozkazu.

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zriadiť jeden súd pre elektronické platobné rozkazy, ktorým má byť Okresný súd v Banskej Bystrici. Upomínacie konanie má byť v plnej právomoci vyšších súdnych úradníkov, o opravnom prostriedku bude v zákonom stanovených prípadoch rozhodovať sudca.

Nová právna úprava žalovanej fyzickej osobe umožňuje, aby mohla priznaný nárok uhradiť v mesačných splátkach, maximálne však v desiatich splátkach. Ako rezort spravodlivosti v zákone stanovuje, ak žalovaný neuhradí čo len jednu splátku včas, o výhodu splátkového kalendára príde. Zákon o upomínacom konaní by mal byť účinný od 1. januára 2017.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #protischánkový zákon