Školské odbory trvajú na zvyšovaní platov o 25 percent

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy a partnerské organizácie pôsobiace v školstve trvajú na znení Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku.

29.09.2016 10:28 , aktualizované: 17:42
štrajk, učitelia, škola, trieda Foto: ,
Jedna z prázdnych tried na Gymnáziu Jura Hronca, ktoré sa zapojilo do štrajku. Ten organizuje štrajkový výbor Iniciatívy slovenských uèite¾ov (ISU).
debata (165)

Po rokovaní zástupcov organizácií to pre médiá vyhlásil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek s tým, že ministra školstva a financií, ako aj predsedu parlamentu požiadajú o stretnutie k problémom v školstve. Ak v rámci druhého kola kolektívneho vyjednávania nepristúpi štát na ich požiadavky, ktoré uviedla Konfederácia odborových zväzov, ale aj tie, ktoré sú súčasťou deklarácie, podľa Ondeka je možné, že v spolupráci s nevýrobnými odborovými zväzmi vyhlásia protest.

Štrajk však odbory považujú za krajný prostriedok a uprednostňujú rokovania. Problémy v školstve sa podľa Ondeka netýkajú iba platov, ale aj materiálno-technického zabezpečenia, prevádzky škôl a vypuklým problémom sú platy nepedagogických zamestnancov. Ondek dnes pripomenul, že kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa predložila Konfederácia odborových zväzov s návrhom na zvyšovanie platov o 10 percent. Odborový zväz pracovníkov školstva však má podľa svojho predsedu tiež svoju politiku a je viazaný podpisom deklarácie.

Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta potvrdil jednotu organizácií za deklaráciou a dodal, že ak nenaplnia ich požiadavky, budú žiadať vysvetlenie s dôvodmi. Ponuka vlády na zvyšovanie platov o 0,9 percenta je podľa Mičietu iba na úsmev. Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov uviedol, že všetci signatári deklarácie naďalej presadzujú jej úplne znenie. Zvyšovanie platov o 10 percent, ako navrhovala konfederácia, podľa neho nestačí. Požiadavky v deklarácii sú podľa neho adekvátne, a to nielen pri platoch pedagogických zamestnancov, ale aj nepedagogických zamestnancoch či pri zvyšovaní rozpočtu.

Školské odbory navrhovali do kolektívnej zmluvy na budúci rok 25-percentné zvýšenie taríf pedagogických a odborných zamestnancov. Konfederácia odborových zväzov však v hlasovaní odmietla návrh školských odborov a prešiel návrh na zvyšovanie platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy o 10 percent. V pondelok 26. septembra sa však uskutočnilo na Úrade vlády SR prvé kolo vyjednávania o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme, na ktorom voči požiadavke odborov na 10-percentnú valorizáciu platov prišla vláda s protinávrhom zvýšenia platov o 0,9 percenta.

Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva. Odbory a partnerské organizácie pôsobiace v školstve ju podpísali 17. februára. Požadujú v nej napríklad to, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia najmenej šesť percent. Vo štvorročnom volebnom období by sa tak malo financovanie školstva zvyšovať najmenej o 0,5 percenta z HDP oproti predchádzajúcemu roku. Signatári deklarácie tiež žiadajú, aby sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent.

Deklarácia sa týka aj platu nepedagogických zamestnancov. Organizácie žiadajú, aby sa ich tarifný plat začínal na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej by sa mali odvíjať platové triedy a platové stupne. Pri regionálnom školstve žiadajú tiež signatári deklarácie previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti ministerstva školstva.

Financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov by sa malo podľa signatárov deklarácie zvýšiť každoročne o 60 miliónov eur. Každoročne žiadajú tiež zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na pozícii odborného asistenta dosiahol najmenej úroveň 1,7-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Ohodnotenie nepedagogických zamestnancov vysokých škôl by malo byť podľa signatárov deklarácie rovnako primerané a tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni by sa mal začínať na minimálnej mzde.

Do trojhodinového štrajku sa zapojilo 2 031 učiteľov

Do trojhodinového štrajku sa zapojilo 2 031 učiteľov zo všetkých krajov na Slovensku. Na brífingu to povedal Branislav Kočan z Iniciatívy slovenských učiteľov s tým, štrajk sa tak dnes dotkol približne 40 000 žiakov. Iniciatíva pritom zdôrazňuje, že stále čakajú kvalifikovanú odpoveď, prečo vláda nie je ochotná splniť ich požiadavky.

Stagnáciu počtu zapojených učiteľov si iniciatíva vysvetľuje tým, že učitelia citlivo čakajú na kroky odborového zväzu pri kolektívnom vyjednávaní a stretávajú sa tiež s dezinformačnou kampaňou riaditeľov.

Kočan sa vyjadril aj ku kolektívnemu vyjednávaniu. Reagoval tak na to, že voči požiadavke odborov na 10-percentnú valorizáciu platov prišla vláda s protinávrhom zvýšenia platov o 0,9 percenta. Kočan uviedol, že číslo ministerstva financií ich pobavilo a minister financií podľa neho vstupuje do vyjednávania, ako keby sa chystal na arabský trh. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že citlivo vnímajú vyjednávanie ministra školstva, ktorý od zverejnenia programového vyhlásenia vlády hovorí, že bojuje o investície do školstva. Výsledkom je však číslo 0,9 percenta. Crmoman pritom dodal, že už dnes je problém nájsť pre školy učiteľov a vychovávateľov do školských klubov.

Stupňovaný štrajk učiteľov sa začal v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov uviedol, že sa doň zapojilo 1 773 učiteľov zo 106 škôl zo všetkých krajov. Následne pokračoval štrajk v stredu 21. septembra, keď 2 000 učiteľov z vyše 150 škôl prerušilo prácu na dve vyučovacie hodiny. Pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve je pritom približne 89-tisíc. Učitelia chcú najbližšie pokračovať v stupňovanom štrajku v piatok 7. októbra, keď nebudú učiť štyri hodiny. Ak sa iniciatíva nedohodne s vládou, plánuje aj po tomto termíne zvyšovať intenzitu a rozsah štrajku, ktorý môže vyvrcholiť úplným a neobmedzeným štrajkom.

Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiada, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve v tomto roku o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur. Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity.

165 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #štrajk