Rezort školstva bude mať v rozpočte o 207 miliónov eur viac

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude mať budúci rok k dispozícii 1,43 miliardy eur. Prostriedky štátneho rozpočtu z toho budú tvoriť 1,24 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu budú 191 miliónov eur.

05.10.2016 12:42
debata

Celkové výdavky kapitoly na rok 2017 oproti schválenému rozpočtu pre rok 2016 tak rastú o 207 miliónov eur, čiže o 16,9 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, ktorý dnes schválila vláda.

Nárast výdavkov štátneho rozpočtu spôsobilo napríklad zapracovanie výdavkov na financovanie valorizácie platov zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl v tomto roku. Rovnako rezort zohľadňuje v rozpočte aj výdavky na stavovské a profesijné organizácie pre systém duálneho vzdelávania či vyššie výdavky na financovanie športu.

Najväčšie výdavky pripadajú na regionálne školstvo

Ministerstvo školstva bude mať v roku 2017 najväčšie výdavky na regionálne školstvo, naplánované sú na 583 miliónov eur. Na financovaní regionálneho školstva sa pritom podieľa aj ministerstvo vnútra, ktoré financuje výdavky pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia či školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkví a náboženských spoločností a súkromných osôb. Celkové aktuálne navrhované výdavky na regionálne školstvo, spolu za ministerstvo školstva aj ministerstvo vnútra, tak v roku 2017 predstavujú 1,69 miliardy eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na tento rok o 163 miliónov eur viac.

Výdavky ministerstva školstva na rok 2017 pre verejné vysoké školy tvoria 489 miliónov eur. Výdavky rozpočtované na programe Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl rastú oproti schválenému rozpočtu na tento rok o 19,8 milióna eur. Dôvodom tohto nárastu je zapracovanie valorizácie platov zamestnancov verejných vysokých škôl. Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu budú mať verejné vysoké školy k dispozícii aj 89,8 milióna eur zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Ďalší zdroj na financovanie projektov vedy a výskumu, ktorý môžu verejné vysoké školy v roku 2017 získať z Agentúry na podporu výskumu a vývoja a sekcie vedy a techniky ministerstva školstva, navrhli v sume 8,98 milióna eur.

Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2017 plánujú na 336 miliónov eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na súčasný rok o 20,7 milióna eur, teda o 6,59 percenta. Výdavky ministerstva školstva na vedu a techniku pritom tvoria hlavne výdavky na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre vysokoškolský výskum a vývoj vrátane osobných výdavkov pedagogických zamestnancov vysokých škôl, ktorých pracovnou náplňou je aj vedecká činnosť, a ďalej tiež výdavky na štipendiá pre doktorandov. Tieto výdavky rastú medziročne o 6,14 milióna eur, čiže o 4,22 percenta.

Viac peňazí na šport

Celkové výdavky na podporu športu v roku 2017 oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 rastú o 44,6 milióna eur, teda o 77,8 percenta. Výdavky na podporu športu poskytované ministerstvom školstva pritom rastú medziročne o 43,6 milióna eur. Zvýšenie výdavkov ovplyvnilo prijatie nového zákona o športe, podľa ktorého sú v rozpočte zapracované zvýšené výdavky z odvodu z prevádzkovania lotériových hier vo výške 50 percent. Na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky sa zároveň počíta aj s výdavkami v kapitolách ministerstva obrany a ministerstva vnútra.

debata chyba
Viac na túto tému: #výdavky #ministerstvo školstva #štátny rozpočet