Slovenskí štvrtáci sa zhoršili v matematike aj prírodovede

Slovenskí žiaci štvrtého ročníka základných škôl dosiahli v rámci štúdie TIMSS 2015 pri testovaní v matematike výsledok štatisticky významne nižší ako je priemer zúčastnených krajín EÚ a OECD.

29.11.2016 13:16
debata (29)

Slovenskí žiaci pritom dosiahli na škále od 0 do 1 000 bodov priemer 498 bodov, zatiaľ čo priemer EÚ bol 527 bodov a priemer OECD bol 528 bodov. V prírodných vedách dosiahli slovenskí žiaci priemerne 520 bodov, zatiaľ čo priemer zúčastnených krajín EÚ bol 525 bodov a priemer krajín OECD 527 bodov. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného výskumu vedomostí a zručností žiakov štvrtého ročníka základných škôl v matematike a prírodných vedách v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.

V matematike aj prírodných vedách pritom dosiahli slovenskí žiaci v oboch predmetoch nižšie skóre oproti testovaniam v rokoch 2007 a 2011. V matematike výkon slovenských žiakov poklesol oproti roku 2011 o deväť bodov a v prírodných vedách poklesol o 11 bodov. V matematike môžeme v štúdii TIMSS 2015 konštatovať porovnateľný počet žiakov v rizikovej skupine ako v predchádzajú­com cykle.

Alarmujúce je, že do rizikovej skupiny žiakov s nízkou úrovňou výkonu v roku 2015 patrí v matematike približne 35 percent žiakov. Na porovnanie, v priemere krajín EÚ a OECD pri matematike predstavuje rizikovú skupinu 24 percent žiakov štvrtého ročníka. Rizikovú skupinu žiakov v prírodných vedách tvorí na Slovensku 26 percent žiakov štvrtého ročníka základnej školy. V priemere krajín EÚ a OECD je to 23 percent žiakov.

Najväčší podiel našich žiakov na najvyššej úrovni je v prírodných vedách, kde máme deväť percent žiakov. Rovnako ako v priemere krajín OECD a viac ako v priemere krajín EÚ (sedem percent). V matematike máme menej žiakov, ktorí dosahujú najvyššiu úroveň výkonu. Sú to iba štyri percentá, zatiaľ čo priemer krajín EÚ je deväť percent a priemer krajín OECD je 11 percent.

Z hľadiska porovnania výsledkov chlapcov a dievčat, tak ako vo väčšine krajín EÚ a OECD, slovenskí chlapci opäť dosiahli v porovnaní s dievčatami významne lepší výsledok v matematike aj prírodovede, čo platí o každom doteraz realizovanom cykle štúdie TIMSS. Pri hodnotení vplyvu socioekonomického zázemia na výsledky žiakov na základe výsledkov TIMSS 2015 môžeme pozorovať, že na Slovensku má vplyv rodinného zázemia na vzdelávanie a výsledky žiaka rastúci charakter. V skupine žiakov, ktorí patria medzi sociálne najslabších, poklesol výkon v matematike až o 35 bodov a v prírodných vedách až o 47 bodov oproti predchádzajúcemu cyklu. Žiaci, ktorí na Slovensku patria do kategórie sociálne najslabších, dosahujú v matematike a prírodných vedách najslabšie výsledky spomedzi všetkých krajín EÚ a OECD.

Štúdia TIMSS

Štúdiu TIMSS (Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied) uskutočňujú od roku 1995. V štvorroč­ných cykloch skúma úroveň vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov štvrtého alebo ôsmeho ročníka základných škôl. Na Slovensku sa prvé tri testovania uskutočnili na vzorke žiakov ôsmeho ročníka, v roku 2007, 2011 a 2015 testovali žiakov štvrtého ročníka. Hlavné meranie štúdie TIMSS 2015 sa na Slovensku uskutočnilo od 18. do 29. mája 2015. Štúdiu koordinoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Do testovania sa zapojilo 198 základných škôl, 327 učiteľov, 5 773 žiakov a ich rodičov, z toho 2 804 dievčat a 2 969 chlapcov. Priemerný vek žiakov bol 10,4 roka. Celkovo sa do testovania TIMSS 2015 pre štvrtý ročník zapojilo viac ako 375 000 žiakov a ich rodičov, 16 000 učiteľov a približne 10 000 škôl zo 49 krajín

29 debata chyba
Viac na túto tému: #základná škola #matematika #TIMSS 2015 #štvrtáci