Univerzita v Košiciach dostane po požiari od štátu finančnú pomoc

14.12.2016 12:26

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej jedna z budov bola poškodená minulý týždeň v piatok požiarom, dostane návratnú  finančnú výpomoc zo štátnych finančných  aktív tri milióny eur. Rozhodla o tom dnes vláda.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej jedna z budov bola poškodená minulý týždeň v piatok požiarom, dostane návratnú  finančnú výpomoc zo štátnych finan­čných  aktív tri milióny eur. Rozhodla o tom dnes vláda. Ako sa uvádza v predkladacej správe, minister financií Peter Kažimír predložil na rokovanie vlády návrh s cieľom vytvoriť priestor pre čo najrýchlejšie riešenie vzniknutej situácie a eliminovanie vzniku ďalších škôd . Ministerstvo financií podpíše teraz s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci, aby mohli byť prostriedky poukázané čo najskôr.

Návratná finančná výpomoc bude bezúročná. Lehota splatnosti bude tri roky, pričom splátky sa budú realizovať v rovnakom objeme v rokoch 2017 až 2019, vždy do konca októbra. Návrh bol priebežne konzultovaný s vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Piatkový požiar zničil strechu a časť budovy Ústavu chemických vied. Objekt je priamo prepojený s budovou Ústavu biologických a ekologických vied. Požiarom a vodou boli poškodené posluchárne situované v tejto budove, výučbové a výskumné laboratóriá, všetky kancelárske priestory, ako aj výpočtová technika, prístroje a technológie využívané na výučbu a vedecko-výskumné účely. Predbežnou príčinou požiaru je porucha na elektroinštalácii. Polícia prípad vyšetruje ako všeobecné ohrozenie. Presnú príčinu požiaru určí expertíza. Nik nebol pri ňom zranený.

#Košice #Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku