Penzia sa vzdiali o ďalších 63 dní

Stále veľa ľudí ani nestihlo zaregistrovať, že v tomto roku sa dôchodkový vek predlžuje z úrovne 62 rokov o 76 dní. Pritom už teraz je na obzore ďalší posun. Na budúci rok sa do penzie pôjde ešte neskôr. A opäť to bude dosť ostré, pretože k súčasnému vekovému limitu pribudne ďalších 63 dní, čiže asi dva mesiace.

14.01.2017 08:00
seniori, dôchodcovia Foto:
Budúcoročné predlžovanie odchodového veku sa znovu plošne nedotkne všetkých.
debata (166)

Ak by sa takýmto tempom pokračovalo aj v nasledujúcich rokoch, dnešní štyridsiatnici sa na odpočinok dostanú až zhruba ako 65-roční.

„Na základe už známych údajov Štatistického úradu možno v súčasnosti povedať, že v roku 2018 by sa malo k penzijnému veku pridávať ďalších 63 dní,“ uviedol hovorca sociálneho rezortu Michal Stuška. Zdôraznil však, že oficiálne číslo ministerstvo oznámi vo vyhláške, ktorá bude zverejnená do 31. októbra tohto roka.

Pomerne razantné predĺženie odchodového veku v budúcom roku hovorca zdôvodnil relatívne výrazným zvýšením strednej doby dožitia v takzvanom referenčnom období (pre rok 2018 sú to roky 2010 až 2015), ktoré je pre výpočet počtu dní navýšenia rozhodujúce. „Čo sa týka výhľadu na ďalšie roky, predpoklad je, že počet pridaných dní už bude nižší,“ doplnil Stuška.

Budúcoročné predlžovanie odchodového veku sa znovu plošne nedotkne všetkých. Napríklad pravidlá, ktoré doteraz istým skupinám, najmä ženám s deťmi, ešte stále umožňujú skorší odchod do dôchodku, zostanú zachované. Ide o ženy narodené pred rokom 1961, podľa Kaníkovej penzijnej reformy z roku 2004 sa totiž s definitívnym „dobehom“ penzijného veku u všetkých žien na úroveň 62 rokov počítalo až v roku 2024. Matkám s dvoma a viac deťmi, na ktoré sa stále vzťahujú úľavy plynúce z tejto reformy, sa už dôchodkový vek nebude zvyšovať ani o príslušný počet dní.

Podobne pre tých, ktorí vykonávajú obzvlášť ťažkú či nebezpečnú prácu, bude naďalej platiť zákonom stanovený znížený penzijný vek v rozpätí 55 až 59 rokov. A to v závislosti od toho, koľko rokov boli zamestnaní v takzvanej I. pracovnej kategórii alebo v I. či II. kategórii funkcií. Ide napríklad o baníkov, členov leteckých a námorných posádok, pracovníkov v jadrových elektrárňach, hutách, chemických prevádzkach s rizikom karcinogenity, ale aj o niektoré kategórie vojakov a policajtov.

Ako sa určuje doba predĺženia dôchodkového veku

Vypočítava sa pre každý rok ako rozdiel medzi priemernou dĺžkou života (spoločná pre mužov a ženy) v takzvanom prvom a druhom referenčnom období – a násobí sa číslom 365 (výsledok je v dňoch a zaokrúhľuje sa na celé dni nadol). Priemerná dĺžka dožitia sa zisťuje na základe údajov Štatistického úradu SR. Prvé referenčné obdobie sa začína 7 a končí 3 roky pred daným rokom zvýšenia (pre rok 2018 to bude od roku 2011 do roku 2015) a druhé sa začína 8 a končí 4 roky pred rokom zvýšenia (pre rok 2018 to bude od roku 2010 do roku 2014). Počet dní zvýšenia ministerstvo práce každoročne oznamuje vyhláškou, oficiálny údaj musí byť verejnosti známy najneskôr do 31. októbra toho roka, ktorý predchádza danému roku navýšenia (napr. pre rok 2018 to bude do 31. októbra 2017).

V akom veku pôjdeme do dôchodku
     
rok narodenia zvýšenie vztiahnuté na súčasný dôchodkový vek zvýšenie po zaokrúhlení
1955 62 rokov + 76 dní 62 rokov + cca 2,5 mesiaca
1956 62 rokov + (76 + 63) dní 62 rokov + cca 4,5 mesiaca
1957 62 rokov + 200 dní 62 rokov + cca 6,5 mesiaca
1958 62 rokov + 250 dní 62 rokov + cca 8 mesiacov
1959 62 rokov + 300 dní 62 rokov + cca 10 mesiacov
1960 62 rokov + 350 dní 62 rokov + cca 11,5 mesiaca
1961 62 rokov + 400 dní 63 rokov + cca 1 mesiac
1962 62 rokov + 450 dní 63 rokov + cca 3 mesiace
1963 62 rokov + 500 dní 63 rokov + cca 4,5 mesiaca
1964 62 rokov + 550 dní 63 rokov + cca 6 mesiacov
1965 62 rokov + 600 dní 63 rokov + cca 7 mesiacov
1966 62 rokov + 650 dní 63 rokov + cca 9,5 mesiaca
1967 62 rokov + 700 dní 63 rokov + cca 11 mesiacov
1968 62 rokov + 750 dní 64 rokov + cca 1 mesiac
1969 62 rokov + 800 dní 64 rokov + cca 2,5 mesiaca
1970 62 rokov + 850 dní 64 rokov a cca 4 mesiace
1975 62 rokov + 1 100 dní cca 65 rokov
1980 62 rokov + 1 350 dní 65 rokov a cca 9 mesiacov
1985 62 rokov + 1 600 dní cca 66 rokov a 4 mesiace

Pozn.: Údaj 76 dní pre rok 2017 je už oficiálny a zavedený do praxe, údaj 63 dní pre rok 2018 je zatiaľ neoficiálny, ale už známy, nárasty v ďalších rokoch sú len odhadované, s predpokladom, že budú okolo 50 dní ročne. Zatiaľ sa v odhadoch neuvažuje so stropom dôchodkového veku. // Zdroj: Sociálna poisťovňa a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR//

Hlavným cieľom penzijnej reformy, ako ju v lete 2012 schválila druhá Ficova vláda, bolo predovšetkým zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému. Demografický vývoj v štáte je nepriaznivý, v blízkej budúcnosti značne narastie počet dôchodcov a Sociálna poisťovňa pri vyplácaní penzií každoročne vykazuje miliónové deficity. Jedným z viacerých reformných opatrení bolo preto zavedenie automatickej úpravy dôchodkového veku v súlade s tým, ako sa podľa štatistických údajov vyvíja priemerná stredná dĺžka dožitia. Odchodový vek teda po novom nerastie skokom, z dňa na deň, ale v závislosti od objektívneho ukazovateľa. „Je to čisto nepolitický model. Ak sa vek dožitia bude zvyšovať, bude sa predlžovať aj vek odchodu do dôchodku alebo naopak,“ uisťuje rezort.

Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky víta, že budúcoročné zvyšovanie penzijného veku už bude miernejšie ako tohtoročné. „Neskoršiemu odchodu do dôchodku sa jednoducho nevyhneme. Ten tlak je veľký a dôvody opodstatnené,“ uvažuje. Podľa neho je však dôležité venovať sa aj zdravotnému stavu starších ľudí. „Ak je senior v dobrej fyzickej a mentálnej kondícii, aj dnes pracuje, hoci už presiahol penzijný vek. Veď momentálne je v krajine okolo 130-tisíc pracujúcich dôchodcov,“ hovorí. Iné je to však u ľudí s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré sú navyše dôsledkom roky vykonávanej ťažkej práce.

Štát sa preto bude musieť v blízkej budúcnosti zamerať aj na to, že niektoré profesie nie sú ľudia spôsobilí robiť vo vyššom veku. Už dnes je navyše na Slovensku veľký problém zamestnať sa človeku, ktorý prekročil päťdesiatku. Bude preto zrejme nevyhnutné urobiť isté opatrenia, napríklad vypracovať systém rekvalifikácií, prípadne zaviazať zamestnávateľov, aby svojim pracovníkom ponúkali iné vhodné pozície.

Podľa Stušku ministerstvo začína uvažovať aj o zafixovaní hornej hranice penzijného veku. „Čaká nás v tomto smere diskusia, ktorú už vedú okolité krajiny, napríklad susedné Česko. Zatiaľ sa náležite nerozvinula, keďže k postupnému predlžovaniu penzijného veku sme pristúpili ako jeden z posledných štátov EÚ,“ vysvetlil hovorca.

Česká vláda vlani v septembri rozhodla o strope odchodového veku na úrovni 65 rokov s výhľadom na rok 2030. Poľský parlament dokonca v novembri schválil zníženie veku odchodu do dôchodku na 60 rokov u žien a 65 rokov u mužov, a to s platnosťou od októbra 2017.

Slovensko sa však naďalej radí k európskym krajinám s najnižším dôchodkovým vekom, najmä slovenskí muži patria k najmladším penzistom Európy. Podľa údajov ministerstva práce majú už dnes tri štáty EÚ (Bulharsko, Francúzsko a Nemecko) výhľadovo po roku 2020 stanovený vek odchodu do dôchodku na 67 rokov. Štyri štáty (Dánsko, Holandsko, Taliansko a Španielsko) počítajú po tomto termíne aj s ďalším zvyšovaním nad túto hranicu. Vo Veľkej Británii aj v Írsku je už teraz výhľadový limit na 68 rokoch, zatiaľ bez úvahy ďalšieho navyšovania.

Úľavy na dôchodkovom veku pre ženy v závislosti od počtu vychovaných detí
       
rok narodenia/počet detí dve deti tri alebo 4 deti 5 a viac detí
1955 60 rokov a 3 mesiace 58 rokov a 6 mesiacov 56 rokov a 9 mesiacov
1956 61 rokov 59 rokov a 3 mesiace 57 rokov a 6 mesiacov
1957 61 rokov a 9 mesiacov 60 rokov 58 rokov a 3 mesiace
1958 60 rokov a 9 mesiacov 59 rokov
1959 61 rokov a 6 mesiacov 59 rokov a 9 mesiacov
1960 60 rokov a 6 mesiacov
1961 61 rokov a 3 mesiace

(Pozn.: Ženám s deťmi je penzijný vek pomerne krátený na základe reformy účinnej od roku 2004, táto tabuľka už uvádza len tie ročníky, ktoré sú ešte v produktívnom veku, v nej uvedené kategórie matiek majú výnimku a aktuálne predlžovanie veku každoročne o stanovený počet dní sa ich v tomto ani budúcom roku nedotkne!
Zdroj: Sociálna poisťovňa a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

© Autorské práva vyhradené

166 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek