Akým spôsobom porastú od budúceho roka dôchodky?

V apríli už malo byť všetko jasné. No doteraz nie je takmer nič. Akým spôsobom porastú od budúceho roka dôchodky? Ani odpoveď na zásadnú otázku, či dostane opäť každý pridané rovnako, alebo už zase podľa toho, akú penziu si za roky práce zaslúžil, ministerstvo práce zatiaľ nedáva.

13.04.2017 07:00
debata (154)

Riešenie sa však už zrejme predsa len rysuje. Pravda získala interný materiál o výhodnosti valorizácie penzijných dávok od roku 2018, ktorý vypracovali ľudia z ministerstva. Porovnáva až tri alternatívy valorizácie, ktoré by každému dôchodcovi zaručili prinajmenšom zákonom určený minimálny nárast jeho dávky.

„Mojou ambíciou je, aby dve percentá zostali zachované aj na ďalšie roky,“ zopakoval v utorok už po niekoľkýkrát šéf sociálneho rezortu Ján Richter. Na prvý pohľad sa môže zdať, že plánuje kopírovať tohtoročný model valorizácie, keď dôchodky stúpli o pevnú sumu, rovnajúcu sa dvom percentám priemeru vyplácanej dávky daného typu. Napríklad všetci starobní penzisti si vďaka nemu v januári prilepšili o 8,20 eura.

Návrh na zmenu valorizačného modelu (kombinovaný variant)

Riešenie by spĺňalo všetky tri základné ciele valorizácie (1. zmysluplný rast všetkých dôchodkov, 2. účasť dôchodcov na raste blahobytu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 3. garancia nezníženia reálnej hodnoty dôchodku).

Dôchodok by sa zvyšoval percentuálne o :
1. dôchodcovskú infláciu (rozhodujúci by bol údaj Štatistického úradu k 30. júnu roku predchádzajúceho valorizácii a prípadná deflácia by sa nezohľadňovala)
2. a zároveň o 10 % kladného rozdielu rastu priemernej mzdy a nezápornej inflácie (podieľanie sa dôchodcov na raste priemernej mzdy, ak rastie rýchlejšie ako inflácia)
3. okrem toho by každý dôchodca mal garantované zvýšenie o minimálnu pevnú sumu (napr. by sa dohodla na úrovni 2 % priemerného dôchodku daného typu)

Príklady:

  • predpoklady: nech je v posudzovanom období dôchodcovská aj bežná inflácia na úrovni 2 %, rast priemernej mzdy 4 % a minimálna pevná suma valorizácie vychádza na 6 eur
  • valorizačné percento sa potom určí ako 2 + 0,1 x (4 – 2) = 2,2 %

    A. dôchodca poberá iba starobný dôchodok 400 eur: penzia sa mu zvýši valorizačným percentom (2,2 %), t. j. o 8,8 eura

    B. dôchodca poberá iba starobný dôchodok 250 eur: penzia sa mu zvýši valorizačným percentom (2,2 %), t. j. o 5,5 eura, ale keďže táto suma nedosahuje minimálnu garantovanú pevnú sumu zvýšenia (6 eur), zvýši sa mu starobný dôchodok o 6 eur

    C. dôchodca poberá starobný dôchodok 200 eur a pozostalostný 50 eur: oba dôchodky sa mu zvýšia valorizačným percentom (2,2 %), čo úhrnom znamená zvýšenie o (4,4 + 1,1) = 5,5 eura, keďže toto výšenie nedosahuje 6 eur, zvýši sa mu (vyšší) starobný dôchodok o 4,4 + 0,5 = 4,9 eura, teda celkovo so zvýšením pozostalostnej penzie dostane pridané o 6 eur

    Zdroj: Valorizácia dôchodkových dávok od roku 2018, porovnanie alternatív a vplyvov (vypracoval odbor analýz sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia na ministerstve prá­ce)

Aký variant mal Richter na mysli?

Lenže v skutočnosti môže mať Richter na mysli aj celkom iný variant. Napríklad ten, ktorý za najvhodnejší označuje spomenutá analýza. Po piatich rokoch by znamenal návrat k percentuálnej valorizácii, hoci s istou bezpečnostnou poistkou. Tou by malo byť práve garantované minimum nárastu na úrovni dvoch percent vyplácaného priemeru daného typu dávky. Naopak, vo zvyšovaní pevnou sumou dokument odporúča nepokračovať. „Je to obdobné tomu, ako keby sme regionálne rozdiely v hospodárstve chceli riešiť tak, že budeme systémovo znižovať životnú úroveň rozvinutejších regiónov,“ zdôvodňuje sa v texte.

Štúdia síce pripúšťa, že valorizácia pevnou sumou, aká sa uplatnila v tomto roku, by bola stále výhodnejšia asi pre 830-tisíc dôchodcov, čo je 60 percent z celkového počtu 1,38 milióna poberateľov penzijných dávok. Znamenala by napríklad aj zníženie počtu poberateľov minimálnych dôchodkov. A znovu by pomohla najmä nízkopríjmovým penzistom vrátane starodôchodcov, aj keď krivdy spáchané voči nim ide momentálne naprávať iná chystaná novela zákona.

Pri pokračovaní pevnej valorizácie, varuje analýza, by však zároveň ďalej klesala kúpyschopnosť penzistov s dôchodkami vyššími, ako je priemerný (pri starobnom k 31. marcu 426,28 eura), čím by dochádzalo k výraznému znižovaniu ich životnej úrovne. Už teraz by napríklad človek, ktorému bol v roku 2012 priznaný dôchodok 700 eur, dostával o 31 eur viac, keby sa nevalorizovalo pevnou sumou. Ani nevraviac o tom, že je neúnosné, aby sa penzistom s odpracovaným povinným minimom 15 rokov, do ktorých môžu byť započítané aj náhradné doby, napríklad za materskú dovolenku, dôchodky dlhodobo dvíhali o rovnaké sumy, ako tým, ktorí si odrobili hoci aj 45 rokov.

Lepšie zarábajúci sú navyše ukrátení už pri výpočte dôchodku. Penzijná dávka sa im redukuje v prospech solidarity s tými, ktorí v produktívnom veku dosahovali podpriemerné zárobky. Po novom sa aj maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov zvýšil na sedemnásobok priemernej mzdy, pričom vo výpočte penzie sa zohľadňujú zárobky len maximálne z trojnásobku tejto mzdy.

Štúdia odporúča kombinovaný model

Najmä pre tieto negatíva, ktoré by ľudí len ďalej demotivovali a odrádzali riadne platiť sociálne poistenie, radí štúdia skončiť v roku 2018 s pevnou a vrátiť sa k valorizácii štedrejšej k ľuďom s vyššími penziami, teda percentuálnej. Nie však k tej, s akou počítal stále platný zákon z roku 2012. Podľa neho sa majú dôchodkové dávky od januára začať každoročne zvyšovať o percento takzvanej dôchodcovskej inflácie, teda miery rastu spotrebiteľských cien tovarov a služieb využívaných dôchodcami. Ak by sa však uplatnil, znovu by mohol vzniknúť problém, že by sumy valorizácie vychádzali nízke. „Podľa predbežných prepočtov by sa penzie zvýšili približne o 0,8 percenta, čo by pri priemernom starobnom dôchodku znamenalo zvýšenie asi o 3,5 eura,“ priznáva ministerstvo práce. Penzistovi poberajúcemu v súčasnosti 500 eur by sa zdvihol asi o 4 eurá, ak by poberal 900 eur, dostal by pridaných 7,2 eura.

Štúdia preto pre budúci, ale aj ďalšie roky odporúča využiť akýsi kombinovaný model, ktorý by vo valorizačnom percente zohľadňoval až tri faktory: dôchodcovskú infláciu, rast miezd ľudí v produktívnom veku a poistku garantovaného minimálneho zvýšenia penzie. Nešlo by však o nijakú lacnú záležitosť. Autori vyčíslili, že takáto valorizácia by si len v rokoch 2018 až 2020 vyžiadala 116,1 milióna eur. V dlhodobejšom horizonte by sa však výdavky na ňu napríklad do roku 2028 zvýšili až o 1,6 miliardy eur a do roku 2060 o 22,7 m­iliardy eur. „Takéto riešenie preto nemožno odporučiť bez úpravy ďalších parametrov, najmä zníženia rastu ADH (aktuálnej dôchodkovej hodnoty),“ konštatuje sa v materiáli ministerstva.

Politici sa opäť rozhodli rozdávať

ADH je hodnota vo výpočtovom vzorci, ktorá v súčasnosti zabezpečuje, že ten, kto zarábal priemernú mzdu, dostane dôchodok zhruba na úrovni 45 percent jej výšky v hrubom. Predpoklad je, že v budúcnosti to bude oveľa menej, napríklad 40 či 35 percent.

„Dôchodková reforma z roku 2012 priškrtením štedrej valorizácie a predĺžením penzijného veku významne prispela k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti penzijného systému. Ako vidno, keď našej ekonomike momentálne svieti slniečko, naši politici sa opäť rozhodli rozdávať. Platí však, že čo sa dá dnešným dôchodcom, to bude tým nasledujúcim chýbať. Je len otázkou času, kedy bude treba razantne znížiť ADH. No a kto sa raz k takému politickému rozhodnutiu odhodlá, pretože inej cesty nebude… nuž, nechcem vidieť, ako to schytá od voličov,“ predpovedá prognostik SAV Vladimír Baláž.

Prečo sa hľadá nový model valorizácie

Zákon o sociálnom poistení z roku 2012 stanovil valorizačné pravidlá výhľadovo na mnoho rokov dopredu. Päť nasledujúcich rokov sa podľa nich malo valoriovať o pevnú sumu, čiže každému rovnako. Od roku 2018 mala nastúpiť percentuálna valorizácia o dôchodcovskú infláciu. Lenže keď na základe týchto pravidiel v januári 2016 stúpol starobný dôchodok iba o 1,90 eura a tento rok sa mal predbežne zdvihnúť dokonca len o 1,30 eura, vláda bola nútená zasiahnuť. Spôsob valorizácie upravila, no zatiaľ len jednorazovo, iba pre tento rok. A to tak, že v januári sa penzie podľa typu zdvihli o dve percentá z ich priemernej vyplácanej mesačnej sumy. Napríklad starobný dôchodok sa tak všetkým poberateľom vzrástol o 8,20 eura. Pôvodný zákon spred piatich rokov je však ako celok stále platný. Ak by sa nezmenil, od budúceho roka by sa penzijné dávky mali znovu začať zvyšovať percentuálne o dôchodcovskú infláciu. A na základe jej doterajšieho vývoja by mohli opäť rásť len málo. Už po vzniku vlaňajších problémov preto Ficov tretí kabinet sľúbil, že pripraví celkom nový valorizačný model s účinnosťou od roku 2018. (sp)

© Autorské práva vyhradené

154 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #valorizácia #penzie #ministerstvo práce a sociálnych vecí