V minulom roku na Slovensku vzrástla násilná kriminalita, ale aj jej objasnenosť

Počet zistených prípadov násilnej trestnej činnosti narástol o 696 v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

28.06.2017 12:41
debata (1)

Uvádza sa to v Správe o bezpečnosti SR v roku 2016, ktorú vláda vzala na vedomie. Podľa správy sa však na druhej strane zvýšil aj počet objasnených trestných činov, konkrétne o 561 prípadov oproti roku 2015.

„U lúpeží pokračoval pokles počtu zistených prípadov, pričom objasnenosť lúpeží stúpla a najviac lúpeží bolo spáchaných v Košickom kraji a najmenej v Prešovskom kraji. V tomto období dominovali predovšetkým pouličné lúpeže,“ konštatuje dokument.

Vývoj bezpečnostnej situácie v SR z hľadiska počtu zistených trestných činov možno podľa správy považovať za pozitívny, v porovnaní s rokom 2015 sa postupne znižuje celkový nárast trestnej činnosti s poklesom spôsobenej škody a len minimálnym poklesom percenta objasnenosti. Pokles trestných činov nastal podľa dokumentu najmä u majetkovej a ekonomickej kriminality, mierny nárast bol okrem násilnej trestnej činnosti zaznamenaný aj pri mravnostnej kriminalite.

Situácia na úseku organizovanej trestnej činnosti bola podľa správy v roku 2016 porovnateľná s predchádzajúcim obdobím. „Naďalej organizované skupiny páchali najmä hospodársku a majetkovú trestnú činnosť, ktorá bola ich hlavným zdrojom finančných príjmov. Páchateľmi boli najmä osoby využívajúce takzvané nastrčené osoby aj zo zahraničia za účelom sťaženia dokázania trestnej činnosti, ktorí zakladali a využívali obchodné spoločnosti a predstierali obchodnú činnosť,“ uvádza sa v dokumente.

Majetková trestná činnosť má podľa správy na Slovensku dlhodobo klesajúci charakter. „V roku 2016 bolo zistených v porovnaní s rokom 2015 o 1 654 t­restných činov menej a rovnako aj celková škoda ňou spôsobená bola menšia. Pri daňovej kriminalite je zaznamenaný mierne stúpajúci charakter, pričom objasnenosť stúpla, čo je dôsledkom aplikácie prijatých opatrení na zefektívnenie boja proti daňovým únikom v Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom na roky 2012–2016,“ informuje správa.

Pri mravnostných deliktoch nastal podľa dokumentu nárast počtu zistených prípadov a najpočetnejšiu skupinu spomedzi týchto prípadov predstavuje trestný čin sexuálneho zneužívania.

V dopravno-bezpečnostnej oblasti v roku 2016 zaznamenali podľa správy o 25 dopravných nehôd menej ako v roku 2015. Pri nehodách bolo v minulom roku usmrtených o 32 osôb menej ako v roku 2015. Pokles zaznamenali aj v počte ťažko zranených, a to o 64 osôb. Nárast naopak zaznamenali v počte ľahko zranených osôb.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kriminalita #trestná činnosť