VIA IURIS sa pre spornú novelu vyvlastňovacieho zákona obrátila na ústavný súd

Organizácia zdôvodnila podanie ústavnej sťažnosti tým, že bolo porušené petičné právo občanov, ako aj právo na priamu účasť na správe veci verejných..

20.07.2017 11:28
debata (6)

Organizácia VIA IURIS podala na Ústavný súd SR ústavnú sťažnosť, v ktorej namieta porušenie práv občanov pri schvaľovaní novely zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. Porušenie práv občanov, konkrétne petičného práva a práva na priamu účasť na správe vecí verejných, vidí VIA IURIS v tom, že predmetná novela zákona bola v máji tohto roku vládou a parlamentom schválená bez medzirezortného pripomienkového konania a teda aj bez účasti verejnosti.

Snaha o urýchlenie výstavby diaľnic je legitímna, avšak nie za cenu protizákonného obmedzovania práv verejnosti.
právnik VIA IURIS Imrich Vozár

„Vynechanie medzirezortného pripomienkového konania je možné naozaj len vo výnimočných prípadoch, ktoré by mali byť podľa zákona riadne odôvodnené. V schválenom materiáli nebolo možné nájsť žiadny dôvod, ktorý by takýto špeciálny postup umožňoval,“ povedal právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

"Sme teda presvedčení, že ústavou garantované práva verejnosti boli porušené svojvoľným konaním zo strany ministerstva dopravy a vlády. Snaha o urýchlenie výstavby diaľnic je legitímna, avšak nie za cenu protizákonného obmedzovania práv verejnosti,“ dodal s tým, že na rovnaký problém upozornil poslancov Národnej rady SR aj prezident Andrej Kiska, ktorý spornú novelu vetoval. Poslanci však jeho veto v opakovanom hlasovaní prelomili.

VIA IURIS upozornila, že celý legislatívny proces schvaľovania tejto významnej právnej normy, ktorá sa môže významne dotknúť vlastníckych práv občanov, od jej zverejnenia až po jej schválenie v parlamente, trval iba deväť dní.

V štandardnom legislatívnom procese, ktorého súčasťou je aj medzirezortné pripomienkové konanie, by sa podľa organizácie k návrhu novely mohli vyjadriť napríklad iné dotknuté ministerstvá, legislatívna rada vlády, generálna prokuratúra a v neposlednom rade aj zástupcovia odbornej verejnosti. To sa však v tomto prípade nestalo.

Sporný pritom v tomto prípade, poznamenala VIA IURIS, nie je len zrýchlený proces, ktorým bol zákon schválený, ale aj viacero konkrétnych bodov zákona. Niektoré ustanovenia, týkajúce sa vylúčenia odkladného účinku žaloby na rozhodnutia povoľujúce výstavbu diaľnic, tvrdí organizácia, sú v rozpore s medzinárodným Aarhuským dohovorom, ako aj právom EÚ. Skupina opozičných poslancov tiež ústavnosť tejto novely po obsahovej stránke napadla na Ústavnom súde SR.

„Všetkým sporným obsahovým i procesným problémom sa dalo predísť, ak by schváleniu predmetného zákona predchádzalo štandardné pripomienkové konanie a otvorená diskusia za účasti všetkých zúčastnených strán. Podaním ústavnej sťažnosti usilujeme o to, aby ústavný súd vyslovil, že naše ústavou garantované práva boli porušené a aby si ministerstvá a vláda uvedomili, že nesmú svojvoľne zneužívať svoje postavenie v legislatívnom procese,“ uzavrel Vozár.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Ústavny súd #vyvlastňovanie #VIA IURIS #Ústavný súd SR #zákon o vyvlastňovaní