Asociácie: Hrozí, že materské školy nebudú prijímať deti so zdravotným znevýhodnením

Ministerstvo školstva plánuje uviesť od septembra dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý spôsobí, že materské školy sa budú brániť prijímaniu detí so zdravotným znevýhodnením.

31.07.2017 12:42
debata (6)

Vyplýva to zo spoločného stanoviska viacerých organizácií k dodatku vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských školách.

Pod stanovisko sa podpísali Slovenská komora učiteľov, Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva, Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Na dnešnom brífingu to povedal prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman.

Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír... Foto: Robert Hüttner, Pravda
Vladimír Crmoman Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman

Organizácie tvrdia, že dodatok je nekoncepčný, nesystematický a segregačný. Žiadajú preto jeho zrušenie a následne prepracovanie. Nekoncepčnosť a nesystematickosť dodatku spočíva podľa organizácií v jeho rozpore s filozofiou programu platného pre všetky deti, z ktorého by sa mal odvíjať. Organizácie ďalej tvrdia, že ciele dodatku sú vo viacerých častiach skopírované z častí už neplatného starého vzdelávacieho programu v kombinácii s cieľmi z nového programu. Na deti so zdravotným znevýhodnením by tak učiteľky podľa dodatku kládli náročnejšie požiadavky než na ich zdravých rovesníkov.

Dvojitá práca pre učiteľky

Autor štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy Branislav Pupala na dnešnom brífingu uviedol, že dodatok má 280 strán, kým samotný štátny vzdelávací program má približne 80 strán. Pupala tvrdí, že v materských školách sa treba usilovať o spoločné vzdelávacie ciele pre deti s tým, že učiteľka vie, že deti sú rôzne a ciele treba prispôsobovať ich možnostiam. Dodatok však podľa neho stanovuje, že učiteľka by mala pripravovať jeden druh vzdelávacích aktivít pre „bežné“ deti a pre deti so zdravotným znevýhodnením by mala pripravovať iné aktivity, ktoré vedú k iným cieľom. Pupala tvrdí, že nepotrebujeme dodatok, ktorý má 280 strán. Stačí podľa neho jedna strana, ktorá by upozorňovala, že pri deťoch so zdravotným znevýhodnením treba brať do úvahy štandardy, ktoré vymedzuje štandardný program, a zohľadňovať typ a stupeň postihnutia.

Organizácie tiež upozorňujú, že materiálne a personálne podmienky sú v dodatku stanovené tak, že ich materské školy nebudú schopné vzhľadom na finančnú náročnosť splniť. Ak by pritom škola prijala deti so zdravotným znevýhodnením bez zabezpečenia stanovených podmienok, porušila by zákon. Organizácie si tak myslia, že bude dochádzať k segregácii žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Branislav Pupala tvrdí, že členovia organizácií dokument v čase jeho tvorby pripomienkovali. Odborná komisia Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) odporučila sporné body prepracovať. Štátny pedagogický ústav však tieto podnety ignoroval a zriadením ďalšej samostatnej komisie obišiel Odbornú komisiu pre predprimárne vzdelávanie ŠPÚ. Organizácie žiadajú ministra školstva, aby zrušil platnosť dodatku. Dodávajú, že dokumenty treba prepracovať v súlade so základnými princípmi inklúzie.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #materské školy #deti so zdravotným znevýhodnením