Slovensko zatiaľ nepodpíše Istanbulský dohovor, diskusia bude pokračovať

Slovensko zatiaľ nepodpíše Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.

16.08.2017 14:43
európsky parlament, Foto:
Slovensko je jednou z mála krajín Rady Európy, ktorá Istanbulský dohovor nepodpísala.
debata (9)

Dokument, ktorý je známejší pod názvom Istanbulský dohovor, bol v uplynulých dňoch predmetom medzirezortného pripomienkovania. Uvádza sa to v materiáli ministerstva spravodlivosti, ktorý na dnešnom rokovaní schválila vláda. Z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 297 zo 4. mája 2011 bol vypustený termín plnenia úlohy, pretože podľa rezortu spravodlivosti v danej situácii nie je reálne stanoviť presný dátum, kedy Slovensko k dohovoru pristúpi.

„Vláda dnes schválila uznesenie, ktorým odložila úlohu predložiť Istanbulský dohovor na ratifikáciu. Nie je stanovený termín, no máme úlohu viesť diskusie a dialóg a na základe toho, ako sa bude tá diskusia vyvíjať, sa budú vyvíjať aj pozície vlády v tejto otázke. Ratifikácia nie je dnes na stole, ale na stole je diskusia o tom, či dokážeme nájsť zmier v tejto otázke,“ povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská na dnešnej tlačovej konferencii.

„Násilie na ženách je vážna téma a nemožno na ňu rezignovať pre nejaký ideologický spor, ktorý sa týka použitia niektorých pojmov. Konzervatívne spektrum spoločnosti tlačí na stiahnutie podpisu, liberálnejšie spektrum nás zase tlačí k podpisu. Tento spor by nemal skončiť tak, aby sa niekto cítil porazený,“ uviedla Žitňanská a dodala, že nechce, aby bola téma násilia páchaného na ženách „vyautovaná“, preto radšej zvolila takýto postup a navrhla vláde, aby sa v diskusiách pokračovalo.

Podpísalo už 44 zo 47 krajín Európy

Ministerstvo spravodlivosti zároveň posudzovalo 32 pripomienok od iných rezortov, mimovládnych organizácií či verejnosti. Požiadavku Aliancie za rodinu, aby sa Slovenská republika nestala zmluvnou stranou dohovoru, pretože zmluva neumožňuje výhrady k ideologickým definíciám obsiahnutým v preambule, ministerstvo neakceptovalo. Aliancia nesúhlasí najmä s definíciou rodu, ktorý je podľa Istanbulského dohovoru iba súborom rolí a s pohlavím nemá priamy súvis. Podľa aliancie je táto definícia dokonca v rozpore s Ústavou SR.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu podpísalo 44 zo 47 krajín Rady Európy. Ratifikovalo ho doteraz 23 z nich. Medzi krajiny, ktoré Dohovor podpísali a zatiaľ neratifikovali, je napríklad aj Veľká Británia a Nemecko. Konzervatívne skupiny majú s dohovorom dlhodobo problém, vyčítajú mu predovšetkým, že zavádza do medzinárodného práva rodovú ideológiu.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #Istanbulský dohovor #Aliancia za rodinu #týranie žien