Vláda schválila oddlžovanie zdravotníckych zariadení

Prvé nemocnice by sa s pomocou štátu mali zbaviť dlžôb už v novembri tohto roka. Koncepcia oddlženia prešla vládou. Firmy, ktorým nemocnice nezaplatili za lieky, prístroje či obväzy, však nedostanú späť všetky peniaze. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru) počíta s tým, že na pohľadávky dajú zľavu. Veriteľom sa však ministrove slová o diskonte nezdajú. Tvrdia, že ak vyrovnanie bude pre nich nevýhodné, radšej predajú pohľadávky vymáhačom.

13.09.2017 14:32
debata

Po 14 rokoch ide o druhé najväčšie oddlžovanie zdravotníckych zariadení. Štátny rozpočet vyjde na 585 mil. eur, celkový dlh 43 nemocníc sa ku koncu minulého roka vyšplhal na 647 miliónov eur.

„Očakávam, že niekedy v novembri by mohlo dôjsť k oddlženiu nemocníc, samozrejme, poponáhľame sa,“ povedal minister Drucker. Bude to podľa neho závisieť aj od veriteľov, ktorí sa sami musia o to uchádzať. V tomto roku pôjde zatiaľ o prvú etapu, na ktorú je vyčlenených 80 mil. eur. Do piatich rokov by mali byť oddlžené všetky zariadenia.

Pri vyrovnávaní dlhov bude zdravotníkov zastupovať ministerstvo na základe mandátnych zmlúv, ktoré sú už pripravené na podpis. „Peniaze nikdy neprídu na účet nemocníc,“ poznamenal minister. Do konca tohto mesiaca bude mať rezort pripravené ozdravné plány za štátne nemocnice, ktoré by mali zaručiť, aby ďalej netvorili dlh. Ak by ich zariadenia nedodržiavali, hrozia sankcie aj výmena manažmentu.

Oddlžovanie bude dobrovoľné a uskutoční sa dvoma spôsobmi – elektronicky alebo dohodami o fixnom diskonte, oba však predpokladajú, že s veriteľom bude vyrokovaná zľava a ten dostane späť časť istiny bez poplatkov za omeškanie či iných sankcií.

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok združení v asociácii SK MED nesúhlasia s týmto konceptom. Tvrdia, že v súčasnosti je dlžná suma oveľa vyššia, ako uvádza Drucker a pohľadávky stále narastajú. „Štátne nemocnice dlhujú dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v asociácii ku koncu druhého štvrťroka 2017 takmer 188 mil. eur. Z tejto sumy je výška pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 160 mil. eur,“ vypočítali firmy.

Návrh na oddlžovanie nemocníc

Základné fakty

 • Na oddlženie štát celkovo uvoľní 585 mil. eur, z nich by sa mali vyrovnať záväzky staršie ako dva roky.
 • Oddlžovať sa bude na etapy, prvé nemocnice vstúpia do tohto procesu v novembri tohto roka, štát na prvé kolo uvoľní 80 mil. eur, do piatich rokov by mali byť oddlžené všetky nemocnice.
 • Týkať sa to bude štátnych aj neštátnych nemocníc (nemocnice VÚC, súkromné).
 • Oddlžovanie bude dobrovoľné, aj zo strany veriteľov, aj zo strany nemocníc.
 • Dlh nemocníc k 31.12. 2016 bol 647 mil. eur, najzadlženejšími sú štátne univerzitné a fakultné nemocnice (dlhujú 547 miliónov eur).
 • Najzadlženejšia je najväčšia nemocnica na Slovensku – Univerzitná nemocnica Bratislava (dlh 207-tisíc eur), ďalšími sú Univerzitná nemocnica v Košiciach (76-tisíc) a Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove (53-tisíc).
 • So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (25 mil. eur), nemocnice v pôsobnosti samosprávnych krajov a transformované na neziskové organizácie (75 mil. eur).
 • Z celkového počtu 114 nemocníc vykazuje záväzky po lehote splatnosti 43 nemocníc, 23 nemocníc takéto záväzky nevykazuje a pri 48 zariadeniach nie sú dostupné údaje (ide o súkromné nemocnice, pričom v tomto prípade sa odhaduje výška záväzkov po lehote splatnosti na úrovni 10 až 20 mil. eur).
 • Ministerstvo zdravotníctva bude uzatvárať s nemocnicami mandátne zmluvy, ktoré budú obsahovať dohodu o povinnom zriadení dozorných orgánov a ich kompetencii, predloženie ozdravného plánu a sankcionovanie jeho nedodržiavania.

Ministerský návrh sa podľa nich vzťahuje na pohľadávky po lehote splatnosti ku koncu minulého roka, ktoré boli len vo výške 135 mil. eur. Výkonná riaditeľka asociácie Patrícia Kubicová navyše pripomenula, že úroky z omeškania a zmluvné pokuty tvoria nad rámec týchto údajov ešte sumu viac ako 25 mil. eur. „Dodávatelia sú nútení predávať aj naďalej svoje pohľadávky tretím stranám, bez čoho by bol celkový dlh za členov SK MED oveľa vyšší,“ upozornila Kubicová.

Asociácia: Podnikneme všetky dostupné kroky na uspokojenie našich pohľadávok

Asociácia považuje ponuku zo strany rezortu za nevýhodnú pre svojich členov. „V tomto smere sme pripravení podniknúť všetky dostupné kroky za účelom dosiahnutia vyššej miery uspokojenia našich pohľadávok, a to jednak vymáhaním nielen istiny, ale úrokov a zmluvných pokút a v konečnom dôsledku aj cestou iniciovania exekučných konaní voči dlžníkom,“ avizuje výkonná riaditeľka.

Drucker tvrdí, že so zástupcami asociácie na túto tému debatoval niekoľkokrát. „SK MED je združenie viacerých dodávateľov s rôznymi vlastníckymi štruktúrami, s rôznymi pravidlami, niektorí s tým nemajú problém, niektorí, naopak, s tým problém majú,“ povedal s tým, že asociácia koná v mene všetkých, to znamená, že sa tam určite nájde skupina dodávateľov, ktorým sa to nepáči. Podľa neho iba čas ukáže, či budú mať záujem o takúto formu oddlženia.

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje dve formy oddlžovania

Elektronickou aukciou

 • tá bude realizovaná na elektronickom portáli. Do portálu budú vložené všetky faktúry a záväzky nemocníc. Jednotliví veritelia sa budú môcť na portál prihlásiť a súťažiť o to, aby boli ich pohľadávky uspokojené.
 • Predmetom súťaže je poskytnúť takú výšku diskontnej sadzby z nominálu istiny pohľadávky, ktorou sa zvýši jeho index prednosti, čím sa táto pohľadávka presunie vyššie, až do skupiny záväzkov dlžníkov, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami určenými na oddlženie. Každý veriteľ uvidí iba svoje pohľadávky v systéme a zároveň vidí aj posledného úspešného veriteľa.
 • Aukcia bude vzhľadom na vysoký počet veriteľov (asi 3-tisíc) a množstvo pohľadávok (asi 25-tisíc) realizovaná viac dní s uzávierkou po každom súťažnom dni. Veriteľ bude po uzávierke vidieť každú svoju pohľadávku, či je v zóne úspešných, alebo nie.

Dohodou o fixnom diskonte

 • túto možnosť ponúknu všetkým veriteľom. V tomto prípade dôjde k dohode medzi veriteľom a dlžníkom o fixnej výške zľavy z nominálnej výšky istiny, ktorá bude vopred určená pre všetkých veriteľov rovnako a jej výška bude závisieť iba od veku pohľadávky.
 • Princípom bude automatické zoradenie pohľadávok podľa ich veku od nula dní po lehote splatnosti až do 48 mesiacov po lehote splatnosti, pričom maximálna výška diskontu 20 % bude určená pre najmladšie pohľadávky a pohľadávky rovné a staršie ako 48 mesiacov by mali zľavu 2,5 %.

Aby nedochádzalo k ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc, manažmenty musia prijať ozdravné plány. Šetriť budú vo všetkých prevádzkových aj organizačných činnostiach. „Máme napríklad nadkapacitu lôžok, a na to viažeme personál, potrebujeme nastaviť efektíiitu na oddeleniach aj pri lôžkach, kde to nepotrebujeme, tak presunieme ľudí niekam inde, o tom to je,“ naznačil minister. Ak niekde minú 80 percent príjmov nemocníc na mzdy personálu, tam sa šetriť nedá. „Musí dôjsť k nejakej racionalizácii aj na strane ľudských zdrojov,“ skonštatoval šéf zdravotníkov.

Oddlžovali sa už trikrát

Nemocnice sa v minulosti oddlžovali trikrát. Doteraz najväčšie sa uskutočnilo počas vlády Mikuláša Dzurindu (2002 – 2006) prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti Veriteľ. Tá minula 664 miliónov eur, sprevádzali ju však škandály. Kritériá, za akých dostali firmy späť svoje peniaze, boli utajené. Neskôr začalo prenikať na verejnosť, že niektorým Veriteľ akceptoval iba istinu, iným aj úroky, niektorým zasa poslal platby aj dvakrát.

V súvislosti s jeho fungovaním padali trestné oznámenia. Po likvidácii spoločnosti sa časť dokumentácie stratila, a tak nebolo možné zrekonštruovať, koho presne a za koľko Veriteľ oddlžil.

Menšou sumou 130,2 milióna eur pomohol nemocniciam prvý kabinet Roberta Fica (Smer), vláda Ivety Radičovej (SDKÚ) do nich naliala viac ako 300 miliónov eur.

Agentúrnu správu sme vymenili za autorský článok z denníka Pravda.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #Tomáš Drucker #oddlžovanie zdravotníckych zariadení