Nie je ešte jasné, aký spôsob obstarania zvolí vláda pri nákupe obrnených vozidiel

Vláda podľa ministerstva obrany ešte nerozhodla o spôsobe obstarania bojových obrnených vozidiel 4x4 a 8x8 pre potreby armády

22.10.2017 11:14
debata (3)

Ministerstvo obrany (MO) predložilo materiál o možnom spôsobe ich obstarania do medzirezortného pripomienkového konania, ktorý je však iba návrhom riešenia. Ako zdôraznila hovorkyňa MO Danka Capáková, po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok a následnom schválení materiálu Bezpečnostnou radou SR a vládou predstaví rezort obrany návrh riešenia aj verejnosti. „V tejto fáze procesu by to bolo predčasné, pretože jedine vláda je tá, ktorá môže rozhodnúť o konečnom riešení. Z pripomienkového konania môžu ešte vzísť zmeny,“ konštatovala Capáková.

Ministerstvo obrany predstavilo verejnosti Obrannú a Vojenskú stratégiu SR, ale predovšetkým Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR do roku 2030, v ktorom rezort obrany stanovil priority na nasledujúce obdobie. Takýto plán investícií podľa Capákovej absentoval na Slovensku takmer 25 rokov. Dokument je verejne dostupný. Hovorkyňa preto odmieta tvrdenia, že investovanie v zmysle dlhodobého plánu je netransparentné a že ministerstvo obrany procesy tají. Predovšetkým v prípade obstarania vozidiel 4×4 a 8×8. "V nadväznosti na to zdôrazňujeme, že tento projekt je v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany prioritný, so strategickým významom pre rast spôsobilostí pozemných síl plniť úlohy v oblasti bezpečnosti a obrany štátu,“ zdôraznil predseda komisie a koordinátor pre tvorbu a posudzovanie strategických dokumentov a generálny tajomník Služobného úradu MO Ján Hoľko. Hoľko vysvetlil, že odborníci ministerstva a ozbrojených síl posudzovali viaceré bojové vozidlá 4×4 a 8×8 s dôrazom na ich vojenské, technické ako aj ekonomické ukazovatele. Uskutočnili sa tiež rokovania so zástupcami výrobcov, na ktorých sa analyzovali a posudzovali uvedené fakty. Ukázalo sa napríklad, že odhadované finančné náklady na projekt obstarania vozidiel 8×8 sú realistické a pohybujú sa na úrovni 417 miliónov eur s DPH za 81 vozidiel, čo je v súlade s dokumentom, ktorý bol schválený vládou SR v máji tohto roku. Výber spôsobu obstarania a dodávok obrnených vozidiel bol ovplyvnený rámcom predpokladaného rozpočtu. Obsahuje efektívny a hospodárny spôsob prezbrojenia s rozpracovaním detailných spôsobov a časovo rozvrhnutých plánov obstarania a dodávok.

MO deklaruje, že navrhované spôsoby obstarania sú transparentné a vychádzajú z platného legislatívneho rámca Slovenska aj EÚ. Capáková pripomenula, že zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sa zásadne odlišujú od zákaziek v civilnom sektore. Postupy zadávania zákaziek sa riadia európskou smernicou, ktorá hovorí, že popri podpore postupného vytvárania európskeho trhu s obrannými zariadeniami, národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu Únie. Požadované technické parametre preto musia zadefinovať odborníci Ozbrojených síl SR.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo obrany #modernizácia slovenskej armády