Boj o učiteľskú katedru Prostredník ešte nevzdal

Stiahnutie evanjelického teológa Ondreja Prostredníka z učiteľskej praxe má dohru. Odborník, ktorého nadriadení potrestali za podporu práv LGBTI osôb zakázaním pedagogickej činnosti na Univerzite Komenského (UK), sa nevzdáva. Prípad smeruje na stôl Generálneho súdu, najvyššieho orgánu súdnej moci v rámci evanjelickej cirkvi. Za katedrou by ho rada opäť videla univerzita, na ktorej teológ v súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník.

20.11.2017 15:00
04-05 prostrednik2 3x Foto:
Teológ Ondrej Prostredník podporil Dúhový pochod a znemožnili mu vyučovať.
debata (8)

„Odvolanie voči rozhodnutiu biskupov, ktoré som podal v septembri, generálny biskupský úrad zamietol,“ opisuje Prostredník. Žiadosť označili ako právne nepodstatnú a potvrdili tak rozhodnutie biskupov z augusta, keď za verejnú podporu práv gayov a lesieb počas Dúhového pochodu zakázali teológovi ďalej učiť na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Po osemnástich rokoch pôsobenia bol tak teológ zbavený možnosti vyučovať. Na fakulte pracuje ďalej len vo výskume.

Biskupi sa krátko po Prostredníkovom prejave na podporu práv sexuálnych menšín od neho dištancovali. Vydali stanovisko, v ktorom okrem iného konštatovali, že teológ zneužíva akademickú slobodu na ovplyvňovanie názorov mladých ľudí. Zároveň vyhlásili, že jeho názory sú v rozpore s postojom cirkvi a že jeho mediálne vystúpenia vyvolávajú pobúrenie mnohých veriacich. Zbor preto k 15. septembru odňal odborníkovi možnosť učiť na fakulte UK.

Prostredník sa v októbri obrátil so žiadosťou o zrušenie biskupského rozhodnutia aj na Dištriktuálny súd so sídlom vo Zvolene. Ten sa v praxi podobá krajskému súdu. „Listom mi oznámili, že v záležitosti nie sú kompetentní konať, keďže sa to týka biskupov,“ sumarizuje Prostredník. Vec preto posunuli na Generálny súd. „Tvrdím, že biskupi svojím konaním porušili moje právo na obhajobu, slobodu myslenia či slobodu prejavu,“ vymenúva teológ. Odobratie možnosti učiť považuje za nespravodlivé.

Ján Svák, predseda Generálneho súdu o prípade vie, žiadosť však ešte do rúk nedostal. Rozhodnúť o nej by mal do 60 dní. „Rozhodnutie Generálneho súdu je konečné a nedá sa voči nemu odvolať,“ pripomenul Svák. Generálny súd má v rámci evanjelickej cirkvi najvyššiu súdnu právomoc. Jeho rozhodnutia sú záväzné pre všetkých členov cirkvi, vrátane tých najvyšších, biskupov. Tvorí ho 22 členov, predseda a podpredsedníčka. Rozhoduje v prípadoch žalôb proti voľbe cirkevného predstaviteľa alebo funkcionára a rieši aj disciplinárne previnenia členov predsedníctva cirkvi či cirkevného súdu. Posudzuje tiež prípady týkajúce sa práv a povinností členov cirkvi. Zmenu biskupského rozhodnutia žiada Prostredník práve na základe cirkevného ustanovenia o ochrane práv člena cirkvi.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v... Foto: Portalvs.sk
04-05 evanejlici 3x Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, kde Prostredník v minulosti prednášal.

Univerzita Komenského, s ktorou má teológ uzavretú pracovnú zmluvu, sa za odborníka postavila. „Zostal som na UK a na fakulte ako odborný pracovník. Momentálne pedagogickú činnosť nevykonávam, venujem sa len výskumnej činnosti,“ vysvetľuje Prostredník. Na starosti má najmä riešenie projektových a grantových úloh či publikačnú činnosť. „Chýba mi priamy kontakt so študentmi a všimol som si, že aj viacerí študenti osobne vyslovili znepokojenie nad tým, že tento stav nastal,“ konštatuje Prostredník. Študenti podľa neho zvažujú, ako svoj postoj vyjadriť aj verejne. „Faktom ale je, že sa obávajú o svoju budúcnosť v prípade, že by podpísali vyhlásenie na moju podporu, pretože ich budúcnosť priamo závisí od cirkvi,“ pripomína niekdajší pedagóg. „Toto je zlý stav pre nich, hlavne keď vidia, čoho je cirkev schopná v mojom prípade,“ poukazuje teológ.

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Ľubomír Batka sa odborníka naďalej nechce vzdať. Dúfa, že teológ sa vráti do vyučovacieho procesu. Prostredníkove predmety ako gréčtinu, etiku Novej zmluvy či kapitoly z teológie Novej zmluvy dočasne učia kolegovia z fakulty alebo doktorandi. „Výučbu kurzov sme pokryli vlastnými kapacitami,“ dodal Batka.

„Univerzita dodržala slovo a dekan fakulty so mnou nerozviazal pracovnú zmluvu. Došlo len k obmedzeniu pedagogickej činnosti a k posilneniu vedeckovýskumného rozmeru môjho pracovného úväzku,“ potvrdil Prostredník. Fakulta čaká na rozhodnutie cirkevného súdu.

Bývalému učiteľovi vyprší pracovná zmluva s univerzitou na budúci rok v máji. Či škola predĺži Prostredníkovi pracovnú zmluvu, je zatiaľ nejasné. „To, či bude v máji môcť pokračovať, nezáleží len od dekana, bude to súhrou viacerých okolností,“ skonštatoval pre Pravdu Batka. Práve on však prišiel s návrhom na preradenie Prostredníka na inú pracovnú pozíciu. „Určite neuvažujem o odchode z univerzity. Budem sa uchádzať o akúkoľvek možnosť, ktorá bude na fakulte zodpovedať mojej kvalifikácii a bude k dispozícii,“ hovorí Prostredník.

Biskupi tvrdia, že ich sklamal spôsob prezentácie názorov teológa týkajúcich sa potláčania práv LGBTI komunity na Slovensku. „Predsedníctvo cirkvi považuje rozhodnutie o odňatí kanonickej misie doc. Prostredníkovi ako učiteľovi teologických predmetov za primerané situácii, ktorá sa vyvinula po jeho vystúpení na tohtoročnom Dúhovom pochode,“ konštatujú biskupi. Zároveň uisťujú, že cirkev sa nevyhýba diskusii na žiadnu spoločenskú tému, teda ani problematike postavenia homosexuálov v spoločnosti a v cirkvi. „Téma postavenia gayov a lesieb nie je najdôležitejšou témou, ktorej sa chce naša cirkev venovať, a nechce touto témou neprimerane jej dôležitosti zahltiť všetok priestor, v ktorom cirkev pôsobí,“ dodávajú biskupi. O tom, že záležitosťou sa má zaoberať najvyšší súdny orgán cirkvi, nevedeli. „Na Generálnom biskupskom úrade nemáme žiadne informácie o tom, že vec má aktuálne Generálny súd,“ potvrdila Edita Škodová, hovorkyňa úradu.

Podľa aktivistu z Inštitútu ľudských práv Petra Weisenbachera bude mať rozhodnutie súdu zásadný vplyv na spoločnosť. „Akýkoľvek vývoj a rozhodnutie bude mať priame dôsledky na to, ako sa bude na Slovensku vyvíjať otázka akceptácie LGBTI menšiny alebo, naopak, problematika homofóbie,“ upozorňuje Weisenbacher. Pripomína, že cirkvi majú na Slovensku veľký vplyv na to, čo sa v spoločnosti považuje za správne, normálne či akceptovateľné.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Ondrej Prostredník #LGBTI+