Vyššie penzie, neskorší odchod do dôchodku

Príjemné aj menej príjemné správy čakajú na prelome rokov pol druha milióna súčasných, ale i všetkých budúcich slovenských dôchodcov.

, 23.11.2017 07:00
Dôchodkyňa Foto:
debata (58)

K tým prvým patrí, že asi 1,2 milióna penzistov bude mať znovu bohatšie Vianoce, keďže Sociálna poisťovňa sa im aj tentoraz v decembri chystá vyplatiť vianočný príspevok. A takisto, že už v nasledujúcom januárovom výplatnom termíne sa všetky dôchodky začnú valorizovať pomocou nového modelu, ktorý aj nízkopríjmovým dôchodcom sľubuje pomerne štedré dvíhanie dávok z prvého piliera.

Medzi tie druhé, menej príjemné, správy zase možno zaradiť, že mnohým ľuďom v aktívnom veku sa v roku 2018 opäť posunie odchod na odpočinok. K tohtoročnej vekovej hranici 62 rokov a 76 dní pribudne ďalších 63 dní.

Vianočný príspevok – limity pre výpočet

  • suma dôchodku do 199,48 eura: vianočný príspevok v jednotnej sume 87,26 eura
  • suma dôchodku od 199,48 do 547,20 eura: vianočný príspevok v premenlivej sume od 87,26 do 24,68 eura
  • suma dôchodku nad 547,20 eura: vianočný príspevok 0 eur
  • poberateľom dôchodkov do sumy 398,96 eura (700 100 dôchodcov) patrí zároveň jednorazové zvýšenie vianočného príspevku o jednotnú sumu 12,74 eura
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vianočný príspevok dostanú poberatelia s trvalým bydliskom na Slovensku, ktorých úhrnná mesačná suma dôchodkových príjmov neprevyšuje 547,20 eura. Tí, ktorí poberajú dávky len do výšky 199,48 eura, si prilepšia o okrúhlych 100 eur. Ostatným sa budú príspevky so zvyšujúcim sa dôchodkom postupne znižovať, a to od zmienenej stovky až do sumy 24,68 eura, ktorú dostane poberateľ penzie v sume 547,20 eura. Ľuďom s vyššími dôchodkami už príspevok neprináleží.

Ako pripomenul hovorca sociálneho rezortu Michal Stuška, nárok na vianočný príspevok sa odvíja od priemernej mzdy v hospodárstve. Patrí penzistovi, ktorého dôchodok, prípadne úhrn viacerých dôchodkov, nepresiahne 60 percent jej hodnoty za predchádzajúci rok. „Priemerná mzda v roku 2016 bola 912 eur, teda tohtoročnou hornou hranicou nároku na príspevok je penzia v sume 547,20 eura,“ zdôvodnil Stuška.

Zachováva sa princíp, že štát dôchodcom s najnižšími príjmami pridá viac, a, naopak, tí s vyššími penziami dostanú nižšie vianočné. Jeho presnú sumu, pozostávajúcu zo základnej dávky a jednorazového zvýšenia, si každý dôchodca ľahko vypočíta napríklad aj pomocou kalkulačky, ktorú nájde na internetovej stránke www.socpoist.sk. Do príjmu však treba zahrnúť nielen penzie vyplácané Sociálnou poisťovňou, teda starobné, predčasné starobné, invalidné, pozostalostné či sociálne, ale aj dôchodkové dávky od iných platiteľov, čiže napríklad zo systému výsluhového zabezpečenia, zo zahraničia, z druhého piliera a podobne.

Vianočný príspevok – výška príspevku pre vybrané sumy dôchodkov (v eurách)

dôchodok vianočný príspevok jednorazové zvýšenie spolu
145,50 87,26 12,74 100
198,00 87,26 12,74 100
199,48 87,26 12,74 100
200,00 87,17 12,74 99,91
260,50 76,28 12,74 89,02
396,20 51,86 12,74 64,60
547,20 24,68 0 24,68
547,30 0 0 0

Pozn.: Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku je zverejnená na www.socpoist.sk

Zdroj: Sociálna poisťovňa

„Dôchodca nemusí robiť žiadne kroky, aby mu táto suma bola vyplatená. Poisťovňa ho všetkým, ktorí splnia uvedené podmienky, vyplatí automaticky,“ zdôraznila vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni Ľudmila Grauzelová.

Jeden dôchodca však bude mať nárok len na jeden príspevok, vypočítaný na základe celkovej sumy jeho penzijných príjmov.

Zásadná zmena sa od budúceho roka udeje vo valorizácii dôchodkov. V januári sa už nezvýšia o pevnú sumu, teda každému rovnako, ako to bolo ostatných päť rokov. Po novom porastú percentuálne, teda ľuďom s vyššími penziami viac – a s nižšími menej. Kritériom bude pritom percento rastu spotrebiteľských ci­en.

No ak by inflácia bola nízka, čiže by sama osebe dôchodcom zaručovala nárast dávok hoci len o pár centov, každý penzista bude mať nárok na zvýšenie dôchodku aspoň o minimálnu pevnú sumu, stanovenú vo výške dvoch percent z priemernej mesačnej sumy penzie príslušného typu. V prípade starobného dôchodku vychádza budúcoročná minimálna valorizačná suma na úrovni 8,40 eura. Komu však percentuálnym výpočtom vyjde vyššia, dostane pridané viac.

Valorizácia dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 – základný princíp nového modelu

  • penzie sa budú každému poberateľovi zvyšovať o percento medziročnej inflácie, najmenej však o pevnú sumu určenú ako dve percentá priemernej mesačnej výšky príslušného druhu dôchodku v stanovenom období

Minimálne garantované zvýšenie dôchodkov o pevnú sumu v roku 2018 (v eurách)

typ dôchodku priemerná výška dôchodku zvýšenie priemerná výška dôchodku vyplácaného v polovičnej sume zvýšenie
starobný 417,58 8,40 127,16 2,60
predčasný starobný 408,15 8,20 148,65 3,00
invalidný (viac ako 70%) 359,18 7,20 131,87 2,70
invalidný (do 70%) 201,89 4,10 83,28 1,70
vdovský a vdovecký 267,91 5,40 117,08 2,40
sirotský 128,90 2,60 64,91 1,30

Vek odchodu do dôchodku v roku 2018

  • opatrením ministerstva práce bol stanovený na 62 rokov a 139 dní, výnimkou sú ženy podľa počtu vychovaných detí a pracovníci vybraných ťažkých profesií
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Tento valorizačný systém by mal platiť do roku 2021, keď sa má znovu prehodnotiť. „Účelom takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera inflácie bola veľmi nízka, a zároveň garantovať zachovanie kúpnej sily dôchodkov všetkých dôchodcov,“ vysvetlil pred časom filozofiu modelu minister práce Ján Richter.

Na základe zákona z roku 2012, ktorý pripravila druhá Ficova vláda, sa už počnúc týmto rokom začal predlžovať penzijný vek automaticky. V súlade s tým, ako sa zvyšuje priemerná stredná dĺžka života, spoločná pre mužov aj ženy, ktorú zisťuje Štatistický úrad. Dôchodkový vek na rok 2018 sa s ohľadom na štatistické údaje opatrením ministerstva práce stanovil na 62 rokov a 139 dní.

Predĺženie sa vzťahuje na poistencov narodených po 31. decembri 1955, s výnimkou tých, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. Teda žien podľa počtu vychovaných detí či osôb, ktoré potrebný počet rokov odpracovali v sťažených pracovných kategóriách, napríklad v baníctve, v jadrových elektrárňach, ťažobnom priemysle alebo vo vojenských či policajných funkciách.

Vek odchodu do dôchodku vypočíta webová kalkulačka

Zvýšenie dôchodkového veku sa podľa údajov rezortu práce v budúcom roku dotkne približne 37,3 tisíca osôb. Vekovú hranicu odchodu do penzie si opäť každý záujemca môže zistiť aj pomocou kalkulačky na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Problémom však je, že pridávané dni na roky 2019 a ďalšie ešte nie sú známe.

Takisto nie je stanovený strop, dokedy by sa veková hranica mala zvyšovať. Ak by sa dvíhanie veku nezastavilo, deti nového milénia by už odchádzali na odpočinok v sedemdesiatke a neskôr. Počas tohtoročnej októbrovej konferencie vládneho Smeru však už aj premiér Robert Fico pripustil zavedenie vekového limitu, dokonca sa uvažuje o jeho zakotvení do ústavy.

„Musíme si odpovedať, koľko chceme nechať niektoré kategórie ľudí sa trápiť v robote,“ vyhlásil v tejto súvislosti Fico. Ako príklad uviedol ženu za šijacím strojom, hutníka či vodiča autobusu. „Je to legitímna téma. Ak by sme povedali, že je tu nejaká rozumná hranica, ktorá zabezpečí aj udržateľnosť dôchodkového systému ako takého, som pripravený ísť do rozhovorov s opozíciou o ústavnoprávnej úprave zastropovania veku pri odchode do dôchodku,“ dodal predseda Smeru.

Sociálna poisťovňa pravidelne upozorňuje poistencov, ktorým sa blíži odchod do starobného dôchodku, aby sa v predstihu začali zaujímať, aké doklady potrebujú na vybavenie dôchodkovej dávky. Podľa hovorcu inštitúcie Petra Višvádera je s tým vhodné začať aspoň rok pred dovŕšením odchodového veku. „Kompletnosť svojich údajov, teda doby zamestnania, dobu štúdia, tzv. náhradné doby a hrubé zárobky, z ktorých odvádzal poistné a ktoré sú potrebné na určenie výšky dôchodku, ktoré Sociálna poisťovňa eviduje, si poistenec môže overiť v Informácii o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca,“ pripomenul hovorca.

Dodal, že o výpis z Informácie môže poistenec požiadať poisťovňu písomne, e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk alebo telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123. Ú­daje, ktoré sa vo výpise nenachádzajú, nie sú podľa neho Sociálnou poisťovňou evidované. Musí si ich preto zisťovať, čo môže v konečnom dôsledku predĺžiť konanie o priznaní dôchodku. „Aj preto je pre budúceho dôchodcu výhodnejšie, ak si chýbajúce obdobia dôchodkového poistenia vopred doplní sám,“ uzavrel Višváder.

© Autorské práva vyhradené

58 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #Dôchodcovia #valorizácia #penzie #vianočný príspevok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy