Poplatok za smeti robí z detí dlžníkov

Poplatkami za odpad, ktoré majú podľa zákona platiť aj malé deti, sa bude zaoberať Ústavný súd. Požiadala ho o to ombudsmanka Mária Patakyová.

26.01.2018 14:00
Mária Patakyová, ombudsmanka, verejná... Foto: ,
Verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová, sa obrátila na Ústavný súd, aby preskúmal, či je zákon o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu v súlade s ústavou.
debata (26)

Zákon platí síce už dlhšie, no až minulý rok sa problém prejavil v Žiline. Deti zo slabšieho sociálneho prostredia, ktoré nemali zaplatené za smeti, nemohli využívať MHD zadarmo tak, ako ich rovesníci bez dlhov. Deti však nezarábajú, nemajú z čoho túto daň platiť. Aj napriek tomu sa niektoré už prakticky krátko po narodení stávajú dlžníkmi.

Ombudsmanka je presvedčená, že deti nemôžu byť zákonom zaviazané platiť poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu, pretože len výnimočne disponujú majetkom, z ktorého by mohli túto povinnosť splniť. Zákon, ktorý upravuje miestne poplatky, a jeho súlad s Ústavou SR dala preskúmať Ústavnému súdu. „Deti sú prostredníctvom napadnutého ustanovenia zákona vystavované povinnosti, ktorej splnenie od nich nemožno rozumne očakávať,“ tvrdí Mária Patakyová.

Upozorňuje, že deti doplácajú na niečo, čo nedokážu ovplyvniť. A môže sa stať, že len čo už ako dospelí začnú zarábať, na príjem im pre dlhy z detstva siahne exekútor.

„Len v meste Žilina je momentálne v exekúcii z dôvodu neuhrádzania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 259 detí vo veku do 15 rokov s celkovou výškou približne 15 500 eur a 78 detí do 18 rokov s výškou nedoplatku približne 5-tisíc eur,“ upozornila kancelária verejnej ochrankyne práv.

Podľa hovorkyne Žiliny Barbory Zigovej postupujú v zmysle zákona, poplatníkmi za odpad sú síce aj deti, no platiť majú rodičia či zákonní zástupcovia. „Mesto odstupuje na exekúciu dlh voči tomu, kto mal povinnosť platiť. Mesto neodstúpilo do exekúcie ani jedno dieťa. Ako postupuje exekútor, to už je otázka na neho, nie na mesto,“ uviedla Zigová.

V zozname daňových dlžníkov, ktorý je zverejnený na internete, sú však uvedené mená detí, nie ich zákonných zástupcov.

O poplatkoch za smeti sa začalo hovoriť vlani na jeseň, keď sa preukázalo, že nie všetky žilinské deti majú nárok na bezplatnú mestskú dopravu. Výhodu, ktorú zatiaľ na Slovensku zaviedlo len toto mesto, mohli využívať iba tie, ktoré mali trvalý pobyt v Žiline a uhradené záväzky voči dopravnému podniku a mestu. V prípade detí je to poplatok za smeti. Žilinskí poslanci napokon krivdu napravili a podmienku bezdlžnosti vypustili. Takže od nového roka už všetky deti do 15 rokov zo Žiliny môžu cestovať zadarmo.

Pravda zisťovala, ako v iných mestách vyberajú poplatky za smeti a kto je v prípade neuhrádzania dlžníkom. Odpovede sa zhodovali v tom, že poplatok musia platiť všetci producenti odpadu a treba ho zaplatiť aj za deti.

V Bratislave sa uplatňuje množstevný zber odpadu, ktorý je evidovaný na jedného poplatníka a ten uvedie počet osôb bývajúcich a produkujúcich odpad v danej nehnuteľnosti. „Nie je však možné, aby sa deti stali dlžníkmi na miestnom poplatku. Platiteľom je jedna osoba za celú domácnosť. Ak vznikne nedoplatok, je evidovaný na tohto poplatníka,“ vysvetlila hovorkyňa bratislavského magistrátu Zuzana Onufer.

Aj Erika Sagová, hovorkyňa mesta Trenčín, uviedla, že poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje rozhodnutím na jedného z rodičov dieťaťa alebo opatrovníka. „Všetka zodpovednosť za úhradu je na dospelej osobe,“ dodala Sagová. Povinnosť platiť je na zákonnom zástupcovi aj v Trnave, Banskej Bystrici i Košiciach. „Neplnoletému dieťaťu nemôžeme vyrubiť poplatok, takže sa nemôže stať neplatičom. Dieťa do plnoletosti má predsa zákonného zástupcu, ktorý je povinný sa o neho riadne starať,“ zdôraznila Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice.

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka by mali samosprávy v súvislosti s poplatkami vnímať legislatívu v širšej súvislosti. „Neplnoleté dieťa nie je zárobkovo činné a teda nemôžeme na neho automaticky uplatňovať výdavky. Tie znáša jeho zákonný zástupca,“ povedal Kaliňák. Upozornil na zákon o miestnych daniach, ktorý hovorí: „Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.“

Ako je teda možné, že deti, za ktoré sú povinní platiť ich zákonní zástupcovia, tak ako to tvrdí aj mesto Žilina, môžu skončiť s exekúciou? Zrejme preto, že poplatníkom je dieťa a na neho je evidovaný aj nedoplatok.

„Exekútor vedie exekúciu voči osobe, ktorá je uvedená v rozhodnutí mesta bez ohľadu na vek a reálnu existenciu majetku. Náš právny poriadok nepozná subjekt exekúcie rodina, preto je pohľadávka mesta vymáhaná voči konkrétnemu maloletému. Jeho záujem zastupuje rodič,“ vysvetľuje právnik Martin Píry.

Kaliňák mieni, že rozhodnutie Ústavného súdu o podnete ombudsmanky by mohlo byť potom záväzné pre všetky samosprávy. „Nález Ústavného súdu môže byť dobrý v tom, že zjednotí výklad zákona,“ dodal.

Ústavný súd podanie ombudsmanky zaevidoval, dokedy by mal rozhodnúť, zákon nestanovuje. „V danej veci sa vykonávajú nevyhnutné procesné úkony a momentálne nie je možné určiť termín jej prerokovania v pléne ústavného sudu,“ uviedla Jana Fecsu z tlačového odboru kancelárie súdu. Podobnú situáciu riešili aj v Česku, kde sa následne norma zmenila a zodpovednosť za poplatok za komunálny odpad nenesú deti, ale rodičia či zákonní zástupcovia.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #poplatky #smeti #Mária Patakyová