Lekári žiadajú prehliadky mŕtvych tiel na báze dobrovoľnosti

Slovenská lekárska komora (SLK) a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiadajú o bezodkladnú zmenu povinnosti zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom lekárov všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území samosprávneho kraja, v ktorom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezabezpečil vykonávanie prehliadok organizátorom alebo lekármi. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii prezident SLK Marian Kollár.

02.02.2018 11:51 , aktualizované: 12:08
debata (7)

Ako objasnil, podľa novely zákona o zdravotných poisťovniachvy­konáva prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od začiatku tohto roka organizátor na základe zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok. ÚDZS vyhlási pre každý samosprávny kraj samostatné verejné obstarávanie na organizátora vykonávania prehliadok najneskôr do 31. marca. „Ak nie je pre samosprávny kraj uzatvorená platná a účinná zmluva s organizátorom, vykonávajú sa prehliadky na základe rozpisu úradu, ktorý zaradí do rozpisu tých prehliadajúcich lekárov, ktorí dobrovoľne požiadali úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,“ dodal Kollár.

Ak úrad nedokáže zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe uzatvorenej zmluvy s organizátorom alebo rozpisovaním lekárov na báze dobrovoľnosti, rozpíše lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti na území samosprávneho kraja. „Osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa v prípade povinnosti výkonu prehliadky nevyžaduje,“ upozornil Kollár.

Neprijateľný súčasný stav

Komora a zväz trvajú na tom, že prehliadky mŕtvych tiel majú byť vykonávané na báze dobrovoľnosti. „Súčasný stav, v ktorom je ukladaná povinnosť vykonávania prehliadok dokonca aj lekárom špecializovanej ambulantnej starostlivosti, považujeme za neprijateľný najmä z dôvodu, že ešte neboli ani ukončené výberové konania na organizátorov vykonávania prehliadok. Skutočnosť, že úrad nedokázal zabezpečiť vykonávanie prehliadok organizátormi a lekármi – dobrovoľníkmi, čo bolo hlavným cieľom zmeny zákona, nemôže mať za následok primárne vynucovanie zabezpečovania tejto povinnosti lekármi, ktorým zákon ukladá povinnosť vykonávať prehliadky ako posledným v rade,“ dodal prezident SLK.

„Odmietame, aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou lekárov, od ktorých sa pri ich doplnení do rozpisu ÚDZS navyše nevyžaduje ani absolvovanie školenia či vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Žiadame okamžitú zmenu platnej právnej normy tak, aby v novom znení bola vypustená povinnosť rozpisovania lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti na zabezpečenie výkonu prehliadok mŕtvych tiel,“ zhrnul šéf komory.

Ako jediné prijateľné riešenie sa zástupcom lekárov javí možnosť, že ÚDZS v prípade nezabezpečenia výkonu prehliadok mŕtvych tiel organizátorom alebo lekármi, ktorí majú vydané oprávnenia, zaradí do rozpisu iba tých lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti na území príslušného samosprávneho kraja, ktorí dali ÚDZS vopred písomný súhlas a svoje zaradenie do zoznamu akceptovali.

Lekári poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí budú v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy povinne rozpisovaní na vykonávanie prehliadok mŕtvych, považujú túto povinnosť za absolútne neakceptovateľnú. Jeden z dôvodov je podľa zverejnených informácií ten, že novela zákona najmä v časti zahrňujúcej špecialistov na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bola prijatá bez akejkoľvek diskusie so zástupcami špecialistov, a preto prehliadky mŕtvych tiel odmietajú vykonávať, a to aj pod hrozbou sankcií.

Úrad pre dohľad: Zatiaľ budú obhliadať lekári

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie organizátora prehliadok mŕtvych tiel v ôsmich samosprávnych krajoch, podpis zmluvy je možný najskôr v máji tohto roka. Pokým však nebude podpísaná zmluva, obhliadky budú musieť robiť lekári na základe zákonnej povinnosti. Uviedla to hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová ako reakciu na sťažnosti ambulantných lekárov, ktorí nechcú vykonávať prehliadky.

„Kým nie je ukončené verejné obstarávanie a nie je účinná zmluva s organizátorom, úrad je zo zákona povinný úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu tak, aby každý deň boli pokryté celé územia samosprávnych krajov,“ povedala Pivarčiová.

Úrad podľa nej využíva všetky dostupné možnosti, aby prehliadky mŕtvych tiel zabezpečil na dobrovoľnej báze na dobu určitú, kým nebude účinná zmluva s organizátorom. „V januári a februári úrad zabezpečuje prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu prehliadajúcich lekárov, ktorí prehliadky vykonávajú na dobrovoľnej báze,“ informovala.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #lekári #mŕtve telá #Marián Kollár