Školskí odborári chcú od Lubyovej viac času na prerokovanie nového zákona

Školskí odborári sa na stretnutí s partnerskými organizáciami zhodli na tom, že budú žiadať od ministerky školstva Martiny Lubyovej viac času na prerokovanie nového zákona o pedagogických zamestnancoch.

22.02.2018 12:04
debata (1)

„K predloženiu tak dôležitého a rozsiahleho zákona zasahujúceho do postavenia pedagogických a odborných zamestnancov by mala predchádzať odborná verejná diskusia," vysvetľujú odborári, informovala Eva Čahojová z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Predseda odborového zväzu Pavol Ondek upozornil, že v návrhu je veľa nejasností, najmä v súvislosti s platnou legislatívou. Predložená pracovná verzia nespĺňa očakávania školských odborárov. „Dostatočne nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroje na motiváciu mladých učiteľov a chýba v nej prepojenie na súčasný systém odmeňovania", dodal Ondek.

Prerokovanie návrhu zákona je podľa programu rokovania Hospodárskej a sociálnej rady naplánované na 16. apríla. Predseda odborového zväzu v mene zástupcov organizácií zúčastnených na rokovaní navrhol ministerke školstva Martine Lubyovej, aby posunula termín prerokovania uvedeného návrhu zákona v Hospodárskej a sociálnej rade minimálne o tri mesiace.

Ako vyplýva z predbežnej informácie o zámere ministerstva školstva pripraviť návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zverejnenej na právnom a informačnom portáli Slov-lex, súčasné znenie zákona obsahuje viaceré nedostatky, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi.

K najväčším nedostatkom patrí napríklad absencia požiadaviek na etický výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti, nedostatočná ochrana pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pred sociálno-patologickými prejavmi či nedostatočné reflektovanie úloh v oblasti výchovného a kariérového poradenstva. V novom zákone podľa ministerstva školstva treba posilniť profesijné postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #odborári #legislatívna zmena #Martina Lubyová