Slovensko odštartovalo predsedníctvo v Stredomorskej kontaktnej skupine OBSE

19.03.2018 16:19

Počas slovenského predsedníctva sa bude MCG zaoberať aj bojom proti radikalizácii a terorizmu, podporou vzdelávania, ekonomického rozvoja a inovácií, vodným manažmentom, kybernetickou bezpečnosťou a reformou bezpečnostného sektora, doplnilo MZVaEZ.

Prvé tohtoročné stretnutie Stredomorskej kontaktnej skupiny (MCG) pod slovenským predsedníctvom otvoril v pondelok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lukáš Parízek vo viedenskom sídle Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Pri tejto príležitosti Parízek hovoril o prioritách slovenského predsedníctva v MCG aj so zástupcami šiestich partnerov OBSE – Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom. „Priority slovenského predsedníctva v MCG odrážajú preferencie spomínaných štátov a sú výsledkom našich snáh načúvať partnerským krajinám,“ uviedol štátny tajomník.

Boj proti radikalizácii a extrémizmu

Počas slovenského predsedníctva sa bude MCG zaoberať aj bojom proti radikalizácii a terorizmu, podporou vzdelávania, ekonomického rozvoja a inovácií, vodným manažmentom, kybernetickou bezpečnosťou a reformou bezpečnostného sektora, doplnilo MZVaEZ.

Parízek na stretnutí vyjadril záujem zapájať stredomorských partnerov do spolupráce, z ktorej budú profitovať obe strany. Slovensko ako predsednícka krajina považuje MCG za platformu, v ktorej sú si všetci rovní a všetci sú rovnako ochotní zdieľať svoje skúsenosti, zdôraznil Parízek.

Táto skupina podľa neho naberá na význame a dynamike. Rastie nielen jej politický profil, ale rozširuje sa aj pole praktickej spolupráce vo všetkých troch dimenziách OBSE. Štátny tajomník zároveň vyzval všetky účastnícke štáty a stredomorských partnerov na posilnenie spolupráce v rámci MCG v duchu otvoreného dialógu.

Budúci rok Slovensko predsedá samotnej OBSE

Na zasadnutí MCG sa partneri venovali energetickej bezpečnosti a spolupráci v stredomorskom regióne, ako aj bezpečnosti kritickej energetickej infraštruktúry s dôrazom na rastúci potenciál technológií v tejto oblasti.

Stredomorská kontaktná skupina je špecializovaný formát spolupráce OBSE so šesticou stredomorských partnerov – Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom. Cieľom MCG je udržiavať dialóg a spoločné aktivity týkajúce sa rôznych oblastí vrátane budovania vzájomnej dôvery, podpory dodržiavania ľudských práv, slobody médií či migrácie a integračnej politiky.

MCG predsedá vždy ten účastnícky štát, ktorý v nasledujúcom roku predsedá samotnej OBSE. Slovensko sa predsedníctva v tejto organizácii ujme v januári 2019.

#Slovensko #ministerstvo zahraničných vecí #OBSE #MCG
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku