V roku 2017 zaznamenala policajná inšpekcia 128 trestných činov policajtov

V roku 2017 vzniesla Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR obvinenie voči 114 policajtom za 128 trestných činov.

06.04.2018 10:04
debata (2)

Uvádza sa to v Správe o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2017 z dielne rezortu vnútra. Počet obvinených policajtov podľa dokumentu narástol oproti roku 2016 o päť a počet trestných činov o osem. Podiel obvinených policajtov k celkovému počtu 22 020 policajtov tvorí podľa rezortu 0,52 percenta.

Najviac trestných činov policajtov bolo v minulom roku spáchaných proti poriadku vo verejných veciach, konkrétne ide o 61 skutkov. „V skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach bol najpočetnejšie zastúpený trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý bol spáchaný v 45 prípadoch,“ uvádza sa v správe.

Pokiaľ ide o trestné činy proti životu a zdraviu zo strany policajtov, v roku 2017 bolo zaznamenaných 18 takýchto skutkov. „Úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví boli spáchané v štyroch prípadoch, pričom v dvoch prípadoch mimo výkonu služobnej činnosti, v súvislosti so spôsobenými zraneniami pri konfliktoch a roztržkách, najčastejšie v súbehu s trestným činom výtržníctva a v dvoch prípadoch v súvislosti s použitím neprimeraného násilia voči poškodeným pri plnení služobných úloh,“ informuje dokument.

Trestných činov proti majetku sa podľa správy policajti dopustili v 11 prípadoch a 38 prípadov predstavovali iné trestné činy. Medzi ne patria napríklad týranie blízkej a zverenej osoby, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi alebo výtržníctvo.

„Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov v roku 2017 sa okrem inšpekčnej služby, ktorá vzniesla obvinenie voči 108 policajtom, podieľala aj národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorá vzniesla obvinenie voči piatim policajtom a úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý vzniesol obvinenie voči jednému policajtovi. V niektorých prípadoch boli policajti v rámci hodnoteného obdobia obvinení viackrát, keďže spáchali viaceré skutky v rôznych časových obdobiach, ktoré sa postupne inšpekčnej službe podarilo zadokumentovať a vyšetriť,“ konštatuje správa.

V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti policajtov inšpekčná služba v roku 2017 obvinila aj 35 civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti formou spolupáchateľstva alebo samostatnými skutkami, pričom najčastejšie išlo o poskytovanie úplatku za účelom získania neoprávneného prospechu, dodáva správa.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #policajti #trestné činy