Rezort zdravotníctva chce umožniť budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov.

09.04.2018 14:00
debata (2)

Ako sa píše v tlačovej správe MZ, projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde bolo doteraz náročnejšie získať lekárov a pacienti tak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov.

Hlavný prínos centra integrovanej starostlivosti v regióne bude sprístupnenie komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. "Výsledkom vytvorenia centra integrovanej starostlivosti bude zvýšenie počtu lekárov primárneho kontaktu ako aj špecialistov v danom mieste a teda sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí, zefektívni sa aj manažment pacienta,“ konštatovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Koncept centier je podľa rezortu pripravený tak, aby bola zabezpečená integrovaná dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť. "Na mieste bude dostupný minimálne jeden všeobecný lekár, ako aj špecialisti so zameraním podľa potrieb regiónu,“ vysvetlila šéfka rezortu. V centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti bude možné vytvoriť ambulantnou formou aj priestor pre poskytovanie sociálnych služieb.

Ministerstvo zdravotníctva v pondelok zverejnilo výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorej cieľom je modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Oprávnenými žiadateľmi o eurofondy môžu byť obce alebo vyššie územné celky v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Dvojkolový výber

Pre vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje dvojkolový výber. Projektovým zámerom sa preukazuje záujem samosprávy a poskytovateľov služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti o partnerstvo a súlad s hlavnými podmienkami fungovania centra. Podľa ministerstva je zámerom dvojkolového výberu aj minimalizovanie administratívnej náročnosti, personálnych ale aj finančných výdavkov spojených s vypracovaním náročnej projektovej a technickej dokumentácie.

Objem finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na vyhlásenú výzvu predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 700 tis. eur. Finančná spoluúčasť prijímateľov na realizácii projektov predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Projektové zámery je možné predkladať do 8. júna 2018, kedy bude výzva uzavretá. Výzva sa uskutočňuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR vystupuje ako sprostredkova­teľský orgán.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo zdravotníctva #zdravotná starostlivosť #Andrea Kalavská