Čudné rátanie kvót pre školu v Turčianskych Tepliciach

, 10.04.2018 14:00
06-gympel-3x
Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach navštevuje 160 žiakov. Riaditeľ Igor Arvensis bojuje o to, aby mohli prvý ročník otvoriť. Autor: ,

V Turčianskych Tepliciach v septembri zrejme neotvoria prvý ročník osemročného gymnázia. Podľa vedenia školy však za tým nie je nezáujem detí.

Počty prijatých prvákov na týchto elitných školách určujú okresné úrady. Dodržiavať pritom musia novú kvótu – päť percent z populačného ročníka konkrétneho kraja. No zdá sa, že pri určovaní počtu prvákov v Turčianskych Tepliciach sa použil dvojaký meter…

Podľa riaditeľa Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach Igora Arvensisa nie sú prepočty v poriadku. „Sme gymnázium spojené so základnou a materskou školou. Gymnázium má aj štvorročnú, aj osemročnú formu. Počet prvákov na štvorročnom gymnáziu každoročne schvaľuje VÚC Žilina, v septembri otvoríme triedu so sedemnástimi žiakmi. Počet prvákov na osemročnom schvaľuje odbor školstva Okresného úradu v Žiline,“ vysvetľuje riaditeľ.

Požiadavku dali na 25 žiakov. Keď prepukol problém, znížili ju na 17 žiakov. „Na okresnom úrade nám však povedali, že už platia kvóty a nám určili, že môžeme prijať nula prvákov,“ pokračuje Arvensis. Podľa zákona totiž do prvých ročníkov elitných osemročných gymnázií možno prijať päť percent žiakov z daného populačného ročníka v jeho územnej pôsobnosti.

Igor Arvensis
Igor Arvensis Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Škola sa proti rozhodnutiu odvolala a tvrdí, že počet žiakov zle vyrátali. Nasledovala séria odvolaní. „Stále nám tvrdili, že nespĺňame päť percent, čo je v rámci okresu Turčianske Teplice necelých sedem žiakov. Obvolal som všetkých vedúcich odboru školstva na okresných úradoch na celom Slovensku a zistil som, že všetci päťpercentnú kvótu rátali z celej územnej pôsobnosti kraja. Len v Žiline ju rátali po jednotlivých okresoch. V našom prípade je to diskriminačné, nedodržali zákon tak, ako by sa mal dodržať a neplatí pre každého rovnako,“ vysvetľuje riaditeľ.

Do boja za školu sa zapojili žiaci, rodičia i mesto, ktoré je zriaďovateľom osemročného gymnázia. Hovorkyňa mesta Turčianske Teplice Ivana Skokanová dodáva, že rovnaký meter neplatí ani pre jednotlivé žilinské okresy. „V okrese Tvrdošín nedodržali päťpercentnú hranicu. V piatom ročníku majú 391 žiakov, kvóta by mala byť 19,55 žiaka. Schválili im pritom triedu na Gymnáziu v Tvrdošíne aj na Gymnáziu v Trstenej, obe po 17 žiakov. Otvorenie triedy so 17 žiakmi na osemročnej forme nášho gymnázia z celej územnej pôsobnosti kraja, kde je 6 490 piatakov, predstavuje 0,3 percenta,“ vysvetľuje.

Riaditeľ s primátorom na ministerstve školstva odovzdali petíciu za zachovanie gymnázia. V približne šesťtisícovom mestečku sa pod ňu podpísalo až okolo 1 500 ľudí. „Vypočuli si nás. Nové rozhodnutie však musí prijať rozkladová komisia,“ dodal riaditeľ.

Škole beží čas. Deti musia podať prihlášky do desiateho apríla a Turčianskotepli­čania dosiaľ nevedia, či osemročné gymnázium prvý ročník otvorí. Do školy pritom chodia nadané deti, z 25 žiakov v prvom ročníku je podľa riaditeľa až 23 vyznamenaných a na gymnázium do Teplíc chodia deti z regiónu rátajúceho 16-tisíc obyvateľov.

Ministerstvo trvá na rozhodnutí, že škola nebude môcť prijať v školskom roku 2018/2019 žiadneho žiaka a odvolanie zriaďovateľa zamietlo. „Odvolanie nebolo možné akceptovať vzhľadom na doložený demografický vývoj v regióne i skutočnosť, že škola má nízke počty žiakov aj vo vyšších ročníkoch,“ povedala ministerka školstva Martina Lubyová.

Keď sme rezort školstva upozornili na čudné výpočty v žilinskom regióne, dostali sme šalamúnsku odpoveď. „Okresné úrady v sídle kraja boli povinné rešpektovať pri určovaní počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom päťpercentný podiel z príslušného populačného ročníka daného kraja. Rozhodnutia okresných úradov v sídle kraja okrem Bratislavy, o ktorých ministerstvo rozhodlo v rámci odvolacieho konania, neboli pri určovaní počtov žiakov prvých ročníkov založené na určovaní iného ako zákonného podielu. Prehodnotenie právoplatných rozhodnutí ministerstva v rámci prípadného konania o mimoriadnom opravnom prostriedku alebo na základe súdneho prieskumu vyplynie ako výsledok týchto konaní, preto je predčasné vyjadrovať sa k akémukoľvek prehodnocovaniu,“ napísal odbor komunikácie a protokolu.

Ministerstvo nepriamo pripustilo dvojaký meter pri určovaní počtu prvákov. A škola v Turčianskych Tepliciach? Asi sa bude musieť obrátiť na súd.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#školstvo #škola #kvóty #Turčianske Teplice
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku