Počet potratov u nás vzrástol, vďaka ženám zo zahraničia

Celkový počet potratov vlani na Slovensku medziročne stúpol. Vplyv na to mal zvýšený počet umelých prerušení tehotenstiev vykonaných ženám, ktoré nemajú trvalé bydlisko na Slovensku.

16.04.2018 13:59
debata (2)

Na druhej strane, u žien s trvalým bydliskom v SR sa potvrdil dlhoročný klesajúci trend. Uvádza to Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v publikácii s názvom Potraty v SR 2017.

V roku 2017 bolo NCZI nahlásených celkovo 15 929 potratov. V tomto počte je 14 521 potratov u žien s trvalým bydliskom v SR a 1 408 potratov u žien bez trvalého bydliska v SR. Z celkového počtu potratov tvorili umelé prerušenia tehotenstva (UPT) 47,1 %. Nasledovali spontánne potraty (34,2 %), ostatné potraty (16,2 %) a 2,5 % bolo mimomaternicových tehotenstiev.

Zníženie o päť percent

V porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil celkový počet potratov o 643. „Stúpol však iba počet potratov žien bez trvalého bydliska v SR. Išlo najmä o umelé prerušenia tehotenstva, ktorých bolo u týchto žien evidovaných 1 394. Ich počet oproti roku 2016 významne vzrástol. Vtedy boli hlásené iba tri umelé prerušenia tehotenstva,“ informovalo NCZI.

U žien s trvalým bydliskom v SR sa celkový počet potratov v minulom roku znížil o 5 % (z 15 277 na 14 521). Umelých prerušení tehotenstva bolo menej o 6 % (z 6 491 na 6 102) a spontánnych potratov bolo zaznamenaných 5 438, čo je medziročný pokles o 7,6 % (449). Na 100 narodených detí pripadlo 25 potratov.

Pri prepočte na tisíc žien v reprodukčnom veku s trvalým bydliskom v SR bolo v roku 2017 najviac spontánnych potratov v Bratislavskom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Umelé prerušenie tehotenstva najčastejšie podstúpili ženy z Banskobystric­kého, Nitrianskeho a Bratislavského kra­ja.

21 potratov u dievčat do 14 rokov

Najvyšší počet spontánnych potratov u žien s trvalým bydliskom v SR bol zaznamenaný vo vekovej skupine 30 až 34-ročných žien (1 509), čo predstavovalo 7,2 potratov na tisíc žien daného veku. Najviac prípadov umelého prerušenia tehotenstva pripadlo na vekovú skupinu 30 až 34-ročných žien 1 349 (6,4 UPT 1 000 žien), avšak po prepočítaní na 1 000 žien v danom veku dominovali 20–24 ročné (6,7).

Sledované boli aj potraty u maloletých dievčat a mladistvých. U maloletých dievčat do 14 rokov zaznamenalo NCZI 10 spontánnych potratov a v 11 prípadoch išlo o UPT. Vo vekovej kategórii 15 až 19-ročných dievčat bolo hlásených 313 spontánnych potratov a 452 UPT.

Pre umelé prerušenie tehotenstva sa v prípade žien s trvalým bydliskom v SR rozhodli najmä ženy s dvomi deťmi (30,6 %) a ženy s jedným dieťaťom (26,6 %). Spontánne potraty boli najčastejšie evidované u žien, ktoré ešte nemali dieťa (40,9 %) alebo mali jedno dieťa (32,7 %).

2 debata chyba
Viac na túto tému: #tehotenstvo #potrat #potraty #umelé prerušenie tehotenstva