Materskú si budú môcť s deťmi užiť obaja rodičia naraz

Mama aj otec spoločne na materskej dovolenke. Ona poberá materskú dávku na novonarodené dieťa, on zase na staršie vo veku do troch rokov, obaja sa môžu rovnocenne podieľať na opatere a výchove svojich potomkov. Aj túto novinku, výhodnú pre rodičov, ktorým sa deti narodia krátko po sebe, má od budúceho roku ponúknuť novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce.

17.04.2018 14:00
debata

„Navrhované opatrenie definuje nárok na súbežné poberanie materskej dávky matkou aj otcom, pričom každý ju bude dostávať na iné dieťa,“ priblížil hovorca rezortu Michal Stuška. Pripomenul, že zákon síce aj v súčasnej podobe umožňuje, aby materské dostával jeden aj druhý rodič, no Sociálna poisťovňa im ho nesmie vyplácať naraz. Preto často vznikali problémy v prípadoch, ak sa v rodine v krátkom časovom slede narodili dve deti.

Podľa Stušku však bez zmeny zostáva súčasná formulácia zákona, ktorý neumožňuje kombináciu, že jeden rodič by bol na materskej dovolenke s jedným dieťaťom a druhý na rodičovskej s iným. „Podľa zákona o rodičovskom príspevku, ak má niektorý z poberateľov nárok na materskú dávku, druhý na rodičovský príspevok nárok nemá. Ak by preto napríklad otec nastúpil na materskú dovolenku s jedným dieťaťom a matka by práve bola s druhým na rodičovskej dovolenke, o rodičovský príspevok by prišla,“ zdôvodnil Stuška.

Toto nastavenie je spravodlivejšie, veď ak nemocenské do Sociálnej poisťovne platia dvaja, dvaja by aj mali mať nárok na materské.
Soňa Holíková z Únie materských centier

Rodičovský príspevok bude môcť navyše rodič, čiže matka alebo otec, dostávať bez obmedzenia aj popri vykonávaní zárobkovej činnosti. A to aj v prípade, ak sa mu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa rodičovská dovolenka predĺži až do šiestich rokov jeho veku. Ak bude pracovať, získa dokonca možnosť vybrať si medzi rodičovským príspevkom a príspevkom na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok sa od januára tohto roka vypláca v sume 214,70 eura, rezort však už ohlásil jeho zvyšovanie, možno aj dosť razantné. Príspevok na starostlivosť je vo výške 280 eur, ním sa však vykrývajú náklady na umiestnenie dieťaťa do škôlky či iného zariadenia, kde sa mu poskytuje opatera.

Návrh novely prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a smeruje do vlády a parlamentu. V prípade hladkého schválenia by mala byť účinná od januára 2019. Rezort predpokladá, že po zavedení súbehu už na budúci rok pribudne asi 600 otcov čerpajúcich materskú dovolenku, čím ich súčasný počet narastie asi o desať percent. „V ďalších rokoch očakávame zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním materskej dávky až o 40 percent,“ dodal Stuška.

Podmienky nároku na materskú dávku pre matku a otca

  • matka môže poberať materské 34 týždňov, na materskú dovolenku nastupuje v rozmedzí od ôsmeho do šiesteho týždňa pred očakávaným pôrodom
  • otec má na materskú dávku právo od doby dosiahnutia šiesteho týždňa veku dieťaťa, vo väčšine prípadov má nárok na poberanie materského v rozsahu 28 týždňov, osamelý otec však až 31 týždňov
  • všeobecne osoba, ktorá chce čerpať materskú dovolenku, čiže matka aj otec, musí byť nemocensky poistená najmenej 270 dní počas posledných dvoch rokov pred nástupom na ňu
  • podľa súčasného zákona môže otec čerpať materskú dovolenku po tom, čo sa skončí materská dovolenka matky, a to kedykoľvek do dovŕšenia tretieho roku dieťaťa
  • zmena zákona od januára 2019 umožní aj súbežné čerpanie materskej dovolenky obom rodičom, a to v prípade krátkeho vekového odstupu medzi deťmi, keď matka bude môcť poberať materské na novonarodené dieťa a súčasne otec na staršie dieťa do troch rokov

Zdroj: Zákon o sociálnom poistení a jeho pripravovaná no­vela

Podľa ministerstva je táto úprava ďalším z nástrojov na podporu rodičovstva. „V rámci rodinnej politiky bude znamenať dôležitú pomoc mladým rodinám, pričom už dnes môžeme konštatovať, že Slovensko v tejto oblasti poskytuje vysoký štandard. Možnosť čerpania materského otcami je na úrovni porovnateľnej so škandinávskymi krajinami,“ zdôraznil hovorca.

Novelu vítajú aj zástupcovia rodičov. „Toto nastavenie je spravodlivejšie, veď ak nemocenské do Sociálnej poisťovne platia dvaja, dvaja by aj mali mať nárok na materské,“ súhlasí Soňa Holíková z Únie materských centier. Podľa nej je výborné, že náročné obdobie, keď do rodiny pribudnú malé deti, budú môcť spolu s nimi v domácom prostredí zdieľať matka aj otec. „V neposlednom rade takéto opatrenia pomôžu pracujúcim ženám. Zamestnávatelia si budú musieť zvyknúť, že nielen ony, ale aj muži im budú dočasne vypadávať zo zamestnania, aby sa venovali výchove detí,“ dodala Holíková.

Počet otcov na materskej sa stále zvyšuje

Ešte donedávna bolo pritom na Slovensku nepísaným pravidlom, že na materskú dovolenku nastupovali ženy. Muži boli v tomto smere skôr raritou, zväčša sa tejto možnosti ujímali iba vtedy, keď matka z nejakých dôvodov rodine chýbala. V ostatných rokoch sa však počet otcov na materskej stále zvyšuje. Pre rodiny, kde napríklad ženy zarábajú lepšie, je totiž finančne výhodnejšie, ak sa po pôrode vrátia čo najskôr k práci a na materskej ich zastúpia muži.

Zámer, aby materskú dávku mohli reálne poberať nielen matky, ale aj iné osoby, predovšetkým otcovia, presadil za Radičovej vlády v roku 2011 vtedajší minister práce Jozef Mihál. Do zákona sa však vtedy nárok na materské nezakotvil v podobe alternatívy, teda že ho môže dostávať „buď matka – alebo otec“, ale použitá formulácia „aj matka – aj otec“ ho, zrejme nechtiac, priznala obom. Výhodnosť tejto „legislatívnej diery“ postupne začalo objavovať viac a viac rodín. No najmä vďaka tomu, že na ňu Mihál, keď už nebol ministrom, sám upozornil v jednej zo svojich kníh z oblasti daňového a odvodového poradenstva.

Aj pre túto zdvojenú výhodu z roka na rok pribúda otcov, ktorí nastupujú na materskú dovolenku vzápätí po tom, čo si ju vyčerpá matka dieťaťa. Matka má pritom zo zákona nárok poberať materskú dávku 34 týždňov, otec ju potom môže vystriedať a dostávať materské ďalších 28 týždňov. Dokopy teda môžu čerpať až 62 týždňov materskej dovolenky na jedno dieťa. Pravdaže, matka aj otec musia najprv splniť zákonnú podmienku na priznanie materského, čiže byť počas predchádzajúcich dvoch rokov aspoň 270 dní nemocensky poistený.

Stovky eur navyše

Využívanie materskej dovolenky oboma rodičmi je finančne veľmi výhodné, rodinám prináša stovky eur navyše. Ak matka po skončení materskej dovolenky zostane s dieťaťom a otec ju nevystrieda, má síce nárok na rodičovský príspevok 214,70 eura, no ten je oproti materskému podstatne nižší. Materská dávka sa totiž v súčasnosti vypláca už takmer vo výške celého predchádzajúceho čistého platu poberateľa, aktuálne jej priemerná mesačná suma prekročila 620 eur. Preto je pre rodinu výhodnejšie, ak po skončení materskej dovolenky matky následne nastúpi na svoju materskú dovolenku otec. Nemusí tak dokonca urobiť hneď, ale kedykoľvek do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

„Z výhod, ktoré rodičom ponúka terajší zákon o sociálnom poistení, pripravovaná novela nič neuberie,“ uistil Stuška. Ak teda matka aj otec splnia všetky podmienky kladené súčasnou legislatívou, môžu si materskú dovolenku, napríklad pri väčšom vekovom odstupe medzi deťmi, aj po januári 2019 vyčerpať hoci obaja a na každé dieťa zvlášť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne dávky #materská dovolenka #rodičia #materská #materská dávka