Kiskov súboj o pozemky v Tatrách sa pritvrdzuje

Zo sporu prezidenta Andreja Kisku o miliónový pozemok pod Tatrami sa stáva nedôstojná fraška. Kiska kúpil 1,2-hektárovú parcelu za podozrivo nízku cenu v prepočte 1 800 eur v roku 1999 po tom, čo bola pochybne vydržaná. Následne sa Kiska o pozemok roky nestaral. Oproti tomu popradský zubár Ján Franc v domnení, že je stále majiteľom, mal na pozemku svoju vlastnícku tabuľu, prenajímal ho družstvu, dával ho kosiť, poberal nájom a chodil parcelu kontrolovať.

20.04.2018 12:00
Andrej Kiska Foto: ,
Prezident Andrej Kiska označil za nedbalého vlastníka zubára Jána Franca. Podľa nezávislej právnej analýzy je to naopak.
debata (476)

Keď Franc v roku 2016 na katastri zistil, že o nehnuteľnosť prišiel, Kiska ho odbil, že Franc si za to môže sám a označil ho za „nedbalého vlastníka“. Z vyjadrenia nezávislej právnickej kancelárie však vyplýva, že nedbalý vlastník je Kiska a nie Franc. Keďže Franc roky pozemok užíval a Kiska sa oň fyzicky zjavne nestaral, môže teraz Franc podľa právnikov žiadať vydržanie parcely a s touto možnosťou podľa zistení Pravdy jeho advokátka aj počíta v prípade, že Kiska neustúpi. Franc má ako dôkaz, že pozemky užíval, nájomnú zmluvu. Družstvo mu ako nájom dávalo ročne dve vrecia zemiakov alebo vrece zrna, neskôr platilo 21 eur ročne.

„Mňa pán prezident obvinil z toho, že som zlý majiteľ, lebo som nedbalý vlastník. Vraj som sa o pozemok vôbec nezaujímal,“ povedal nedávno v rozhovore pre Pravdu Franc. Kiska sa tiež vyjadril, že o Francovi predtým nikdy „nepočul a ani ho nevidel“. Mal to byť dôkaz, že s kauzou nič nemá. V skutočnosti platí, že ak by hovoril Kiska pravdu, znamenalo by to, že roky na pozemku vôbec nebol, neužíval ho, keďže Franc mal na parcele vlastnícku tabuľu a z nej by o ňom Kiska vedel. Franc si preto môže nárokovať vydržanie.

Kiska Francovi pozemok vrátiť odmieta a chce si počkať na verdikt súdu. Ak Franc na súde neuspeje, dedičstvo môže spätne vydržať. „V prípade, že súd dôjde k záveru, že kúpna zmluva je platná, my si uplatňujeme vydržanie,“ povedala právna zástupkyňa Jána Franca Mária Kozáková. Francova právnička zároveň dodala, že „odvtedy sa ale veľa vecí zmenilo, tak uvidíme, čo bude“. Čo tým myslela, nie je jasné. Denník Pravda sa naposledy pýtal prezidentovho hovorcu aj na to, či neuvažuje prezident Kiska, že by vzhľadom na všetky fakty a okolnosti uzavrel spor tým, že by pozemok vrátil pánovi Francovi. Hovorca opakovane povedal, že prezident si počká na verdikt súdu.

Kiska opakovane tvrdí, že o pozemkoch sa dozvedel s inzerátu v bulvárnom denníku a keď pozemok kupoval, nebola na ňom žiadna ťarcha. Keď sa však rodina zubára Franca v roku 2016 dozvedela, že pozemky už nemá, začala si overovať spätne všetky skutočnosti a zistila záhadné okolnosti celého prípadu. „Ten pozemok 662/1, ktorý bol neskôr predaný inžinierovi Kiskovi, vznikol v geometrickom pláne už niekedy v roku 1996. Ale celé je to čudné. Akoby sa dopredu pripravovala pôda na to, že tie pozemky časom zmenia majiteľa,“ povedala minulý týždeň v rozhovore pre Pravdu Mária Francová, manželka zubára Franca, ktorá je tiež lekárka.

Kiska tvrdí, že išlo z jeho pohľadu o výhodnú kúpu, keďže cena bola v prepočte na súčasné peniaze 1¤800 eur za 1,2-hektára, teda 12¤000 štvorcových metrov. V blízkosti bol hotel, cesta aj kempingový areál a už v tom čase sa špekulovalo, kedy v danej lokalite vyrastú rodinné domy.

Parcela, ktorú získal Kiska, môže byť časom rozdelená asi na 20 stavebných pozemkov pre domy. „Oproti za traťou vystavali takzvané popradské Beverly Hills. Momentálne je ten pozemok stále vedený ako poľnohospodárska pôda, ale ktovie, či to neskôr nebude stavebný pozemok a potom bude jeho hodnota iná, ako je teraz,“ hovorí Franc.

Prípadné krátenie daní je už asi premlčané

Odhaduje sa, že pôvodne Francov pozemok, ktorý je napísaný na Kisku, môže mať hodnotu až milión eur. Keďže Kiska ho podľa zmluvy z roku 1999 v prepočte na súčasnú menu kúpil za 1 800 eur, podsúva sa otázka, či cena nebola fiktívna za účelom krátenia daní. Kiska na túto otázku už v minulosti odmietol odpovedať a novinárske otázky cez svojho hovorcu zverejnil na sociálnej sieti s tým, že ide o účelovú kampaň proti prezidentovi. Franc zase tvrdí, že prípad nechcel spolitizovať, ale musí si chrániť dedičstvo, o ktoré ho niekto za záhadných okolnosti pripravil.

Kiskovi kúpu pozemku sprostredkoval jeho vtedajší obchodný partner, ktorý pre neho staval budovu nebankovky. Ten sa poznal s konateľom firmy Agras, ktorá pozemky pochybným spôsobom vydržala. Daný konateľ dal v roku 1996 vytvoriť geometrický plán na daný pozemok a stál aj za vydržaním pozemku v roku 1999. Následne bola parcela obratom prepísaná na možného bieleho koňa a o ďalších šesť dní na to ju získal Kiska za podozrivo nízku cenu, z ktorej vyplývajú aj otázniky smerom k možným daňovým prehreškom.

Denník Pravda oslovil nezávislú advokátsku kanceláriu Bános, aby sa vo všeobecnej rovine vyjadrila k okolnostiam podobným tým, aké sú v danej pozemkovej kauze. Z právnej analýzy vyplýva, že prípadný daňový delikt je už možno premlčaný. Nárok Franca na pozemky však premlčaný nie je. Možné krátenie daní by premlčané nebolo len v prípade, že by išlo o mimoriadne závažný trestný čin, čo tento prípad v otázke daní zrejme nie je.

„Ak by takéto konanie spadalo napríklad pod niektoré majetkové alebo daňové trestné činy, v prípade ktorých by bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, v takom prípade by trestnosť ešte nebola premlčaná, nakoľko v tomto prípade uplynie trestnosť činu až uplynutím premlčacej doby, ktorá je 20 rokov,“ povedala právnička Martina Košútová z advokátskej kancelárie Bános.

Franc môže pozemky od Kisku vydržať

Samotný nárok Franca na vrátenie pozemku od Kisku však premlčaný nie je. Právnická kancelária sa vyjadrila všeobecne k tomu, či má možnosť na súde uspieť napríklad osoba označená ako A, ktorá po 16 rokoch užívania pozemku zistí, že pozemok bez jej vedomia niekto na katastri pred 16 rokmi prepísal na inú osobu a žiada pozemok späť od súčasného vlastníka – osoby B. „V takomto prípade sa právo vlastníka nepremlčuje, nakoľko v zmysle ustanovenia § 100 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že sa premlčujú všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho,“ opisuje právnička Košútová.

Podľa nej ak osoba A v domnení, že pozemok vlastní, užíva, poberá zaň nájom, dáva ho kosiť a má na ňom vlastnícku tabuľu s menom a telefónnym číslom a osoba B sa o pozemok fyzicky nezaujíma, môže sa osoba A domáhať svojich vlastníckych práv. „V prvom rade sa musí jednať o oprávnenú držbu pozemku, t. j. osoba A musí byť po celý čas dobromyseľná v tom, že je skutočne vlastníkom predmetného pozemku. Keďže ide o nehnuteľnosť, predmet držby je potrebné užívať nepretržite minimálne po dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby môže osoba A požiadať o osvedčenie vyhlásenia o vydržaní,“ dodáva právnička.

Kto je v prípade nedbalý vlastník

Na zápis o vydržaní je podľa nej potrebné, aby posledný oficiálny vlastník, teda osoba B, s vydržaním súhlasil a jeho podpis bol overený u notára. Ak súhlasiť nebude, môže sa osoba A súdiť. „Za predpokladu, že aktuálny vlastník, resp. jeho právny nástupca evidovaný na liste vlastníctva bude mať výhrady voči vydržaniu, je možné sa vlastníckych práv domáhať súdnou cestou, a to žalobou o určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Samozrejme, v každom prípade je potrebné počítať s tým, že osoba, ktorá žiada o priznanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, musí uniesť dôkazné bremeno,“ dodáva Košútová.

Podľa nej právna prax pozná aj pojem nedbalý vlastník, ktorý v spore zaznel. „Ide o osobu, ktorá sa svojou nedbanlivosťou zapríčinila o to, že stratila vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Nedbalým vlastníkom môže byť v zásade ktokoľvek, kto má k vlastníctvu veci ľahostajný vzťah, nezaujíma sa o predmet svojho vlastníctva a o nehnuteľnosti sa nestará. S ohľadom na popísaný stav možno za nedbalého vlastníka považovať osobu B,“ uviedla právnička Košútová.

Kým Kiska hovorí, že nedbalý vlastník je Franc, ten, naopak, argumentuje, že sa o pozemky staral. To, že si nekontroloval majetkovoprávny stav na katastri, nepovažuje Franc za nedbanlivosť, lebo podobne si vlastnícke práva na katastri nesledujú mnohí ľudia. Z právneho rozboru nezávislej advokátskej kancelárie vyplýva, že nedbalým vlastníkom je Kiska, nie Franc.

© Autorské práva vyhradené

476 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #Tatry #Andrej Kiska #Ján Franc