Rozhodnutie biskupov o odňatí kanonickej misie pre Prostredníka platí

Generálny súd Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) zamietol žalobu Ondreja Prostredníka, ktorý sa domáhal zrušenia rozhodnutie Zboru biskupov ECAV o odňatí kanonickej misie, po ktorej nemôže prednášať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK.

13.06.2018 11:44
Ondrej Prostredník Foto: ,
Na snímke Ondrej Prostredník.
debata

Generálny súd zároveň zrušil rozsudok Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu, ktorý žalobe Ondreja Prostredníka vyhovel. Prostredník v žalobe tvrdil, že rozhodnutím zboru biskupov bolo porušené jeho právo na slobodu myslenia, prejavu a dvojstupňové konanie.

Generálny súd konštatoval, že prvostupňový súd nezačal konať vo veci tak, ako mu to prikazuje cirkevný zákon o konaní na cirkevných súdoch. Odvolací súd preto vytýka Dištriktuálnemu súdu Západného dištriktu spôsobenie prieťahov v konaní. Generálny súd tiež vyčíta, že nižší súd na pojednávanie riadne nepredvolal žalovaných a teda im uprel ich práva. Zápisnica z konania má podľa generálneho súdu podstatné chyby.

Podľa generálneho súdu Dištriktuálny súd urobil chybu, keď pripustil na strane žalovaných fyzické osoby v prvom až treťom rade. Žalovaní totiž namietali, že sú žalovaní ako fyzické osoby a ako také nemajú práva pri udeľovaní a odnímaní kanonickej misie učiteľom teologických predmetov na vysokých školách a teda ani jeden z nich nemôže byť samostatne žalovaný. Oprávnenie však majú podľa Ústavy ECAV len orgány cirkvi s celocirkevnou pôsobnosťou.

Prostredník vystúpil na Dúhovom pochode. Kritizoval referendum o rodine. Zasadzuje sa za práva LGBTI osôb. Od septembra 2017 mu bola odňatá kanonická misia, po čom nemohol viac pôsobiť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK.

debata chyba
Viac na túto tému: #Ondrej Prostredník