Cirkev si plány s lanovkou ešte premyslí

Získať povolenia a stavať, tak takto ľahko to v prípade cirkevného zámeru s výstavbou lanovky a Zobor nepôjde. Projekt, navyše vo viacerých alternatívach, bude musieť nitrianske biskupstvo prerokovať s verejnosťou, pripomienkovať ho budú ochranári, obyvatelia Nitry, štátne aj samosprávne inštitúcie, enviroodborníci. Tí vyberú variant, ktorý najmenej zasiahne prírodu. Výsledok tak nakoniec vôbec nemusí súhlasiť s predstavou biskupstva, ktoré dnes uvažuje, či od lanovky upustí. Ochranári sú proti lanovke a svoj názor zrejme nezmenia.

02.07.2018 16:00
Zobor, Nitra Foto:
Nitriansky Zobor je obľúbené výletné miesto, ale aj chránené územie.
debata (23)

Plány cirkvi skomplikoval Okresný úrad v Nitre, ktorý v máji rozhodol, že zámer musí najprv prejsť hodnotením vplyvu na životné prostredie – tzv. proces EIA. Úrad sa oprel o skutočnosť, že Zobor patrí medzi chránené územia európskeho významu. A preto stavby v takýchto lokalitách musia byť viac regulované ako inde. Biskupstvo si okrem lanovky predstavuje na vzácnom Zobore aj iné investície, mala by tu byť ubytovňa, požičovňa bicyklov, vyhliadková terasa a parkovisko.

Diecézny ekonóm Martin Štofko priznáva, že množstvo požiadaviek vznesené úradom ich prekvapilo. „Samozrejme, určiť rozsah hodnotenia je v kompetencii okresného úradu. Aj keď sa nám v niektorých bodoch zdá toto rozhodnutie už trochu nad bežný rámec, stále je to v poriadku,“ konštatoval Štofko.

Biskupstvo musí dať vypracovať tri varianty možnej výstavby. Aspoň jedna z nich nemá počítať s ubytovaním, terasou, požičovňou bicyklov, obmedzený má byť aj počet parkovacích miest. Ak úrad nakoniec povolí iba túto alternatívu, cirkev odstúpi od celého projektu. Podľa Štofka zámer stratí ekonomický význam.

„Keď sa hovorí o ubytovaní, žiaľ, pojem ,hotel' vytvoril celkom falošný obraz toho, čo bolo súčasťou štúdie. Šlo totiž o osem izieb, v ktorých by sa dalo skromne prenocovať. Mimochodom, takúto možnosť ponúkajú takmer všetky chaty vo Vysokých a v Nízkych Tatrách, a predsa to nikoho nepohoršuje. Toto ubytovanie, ako aj všetky ostatné funkcie, sa majú postaviť v rámci existujúcej zastavanej plochy hornej stanice, teda žiadne nové murované objekty v hornej stanici vzniknúť nemajú, len ľahká prestrešená konštrukcia pre výstup,“ obhajuje cirkevný projekt Štofko.

Okrem variantnej štúdie musí biskupstvo dopracovať množstvo analýz, ako napríklad posúdiť vplyv stavby na biotopy, rastlinné a živočíšne druhy európskeho významu a identifikovať tie, ktoré budú zničené či poškodené výstavbou. Zhodnotiť musí vplyv pohybu cyklistov a ich možné zrážky s pešími.

Lanovka na Zobor v Nitre sa medzitým stala mimoriadne diskutovanou témou. V minulosti tam už totiž jedna stála, zrušili ju pre nerentabilnosť. Nová lanovka má viesť inou trasou a štúdia vypracovaná biskupstvom počíta s tým, že pre dráhu bude potrebné vyrúbať a vyčistiť takmer tri hektáre chráneného lesa.

Proti tomu sa ohradili ochranári zo Štátnej ochrany prírody SR – Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Riaditeľ Radimír Siklienka zdôrazňuje, že oblasť, kde má lanovka stáť, spadá do chráneného územia európskeho významu s rovnomenným názvom Zobor v sieti európsky významných území Natura 2000. Táto sieť podľa neho predstavuje najcennejšie prírodné dedičstvo Európskej únie.

„Územie sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou biotopov s vysokým zastúpením vzácnych a chránených rastlinných a živočíšnych druhov na relatívne neveľkej ploche. Medzi nežiaducimi aktivitami ohrozujúcimi predmet ochrany je uvedená aj výstavba vlekov a lanoviek,“ pripomenul Siklienka. Podľa neho vybudovaním lanovky, ako aj pridružených aktivít by oblasť zásadne zmenila charakter a stala by sa oblasťou masového turizmu so všetkými negatívnymi vplyvmi na prírodné prostredie. Z troch variantov, ktoré prikázal úrad biskupstvu vypracovať, preferujú preto podľa Siklienku jednoznačne ten, že žiadna lanovka sa stavať nebude.

Ak by biskupstvo nakoniec získalo súhlas EIA, bude nutná zmena územného plánu. Týka sa to parciel, ktoré tvoria trasu a koridor lanovky. Mesto Nitra už takúto zmenu navrhlo, poslanci o nej ešte nerokovali. Hovorca mesta Andrej Jančovič vysvetlil, že najprv chcú rozprúdiť verejnú debatu a zozbierať pripomienky od občanov.

„Navrhujeme diskusiu s tým, aby tento zámer zachoval kvalitu života v danej lokalite i v meste a tiež rešpektoval zachovanie prírodných a krajinných pilierov oproti možnému zaťaženiu územia výstavbou, a to aj s ohľadom na stupeň ochrany dotknutého územia. Veríme, že sa so zástupcami Biskupstva Nitra v najbližšej dobe stretneme a budeme hľadať spoločné východiská tohto projektu aj na základe odbornej diskusie,“ uzavrel Jančovič.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #lanovka #Zobor #nitrianske biskupstvo #Martin Štofko