Z veľkej transformácie SAV je zatiaľ iba veľký chaos

Zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a jej ústavov sa od januára 2018 stali verejné výskumné inštitúcie (VVI) a pracovať v novom režime mali od júla. Akadémii to v budúcnosti umožní získať peniaze aj zo súkromného sektora, čo ako rozpočtová a príspevková organizácia nemohla robiť. Problém však nastal pri predkladaní dokladov zo strany SAV.

02.07.2018 20:00
martina lubyová Foto: ,
Ministerka školstva Martina Lubyová pri doteraz doručených dokumentoch od výskumných inštitúcií vrátane SAV.
debata (22)

„Plnoprávnymi inštitúciami sa staneme, až keď dostaneme potvrdenie o zapísaní do registra VVI, ktorý robí ministerstvo školstva,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. To sa malo stať k 1. júlu. SAV však nestihla na čas predložiť všetky dokumenty. „Podľa zákona sme mali rezortu dodať všetky podklady do konca marca, čo sme urobili,“ približil Šajgalík. Rezort školstva sa ale nakoniec rozhodol, že to nepostačuje a 21. mája listom požiadal SAV, aby dokumenty doplnila. „Dali nám na to desať dní, čo sa pri mnohých podkladoch, ktoré začal rezort navyše vyžadovať, nedalo stihnúť,“ dodal Šajgalík.

Príkladom podľa neho bol súpis hnuteľného majetku akadémie, ktorého vypracovanie je časovo náročné. „Termín stanovený do konca mája sme tak nestihli, dodatočne žiadané podklady sme skompletizovali a zaslali ministerstvu 28. júna,“ spresnil predseda. Práve pre neskoro dodané dokumenty teraz podľa SAV vzniká právna neistota a je otázne, či rezort akadémiu medzi verejné výskumné inštitúcie zaregistruje. „Týka sa to všetkých ústavov,“ dodal Šajgalík.

Rezort školstva sa nakoniec rozhodol vyjsť vedeniu SAV v ústrety. „Zákonný termín na zaklanie dokumentacie bol síce do konca mája, ale keďže to nestihla splniť ani jedna z organizácii, rozhodli sme sa, že budeme akceptovať, keď nám organizácia dodá kompletné materiály do konca júna,“ zhrnula šéfka ministerstva školstva Martina Lubyová. Výskumné organizácie, ktoré podklady dodali do nového termínu, ministerstvo zaregistruje spätne k prvému júlu.

Vyhodnocovanie dokumentov a zapisovanie do registra VVI by malo prebehnúť do konca mesiaca. „To inštitúciam umožní fungovať v dvoch režimoch, jednak budú ako predtým financované z verejných zdrojov, ale zároveň môžu pribrať aj súkromne prostriedky,“ dodala Lubyová. Ak sa ukáže, že ústavy nesplnili podmienky, správu ich majetku preberie SAV a bude musieť ich do konca roka zriadiť nanovo.

Verejné výskumné inštitúcie sú osobitným typom právnickej osoby, niekde na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou. Zákon im umožňuje spoluprácu s podnikateľským prostredím či s vysokými školami. Akadémia tak môže byť financovaná z viacerých zdrojov. Okrem 60 miliónov eur zo štátneho rozpočtu má možnosť získať peniaze aj z vlastného podnikania. Akadémia rovnako môže podľa zákona samostatne nakladať s vlastným majetkom s výnimkou nehnuteľností, ktoré predtým patrili štátu. Pri ich odpredaji je potrebný súhlas ministerstva financií či vlády.

Pracovníkom ústavov SAV sa nepáči, že situácia s transformáciou dospela až do právnej neistoty. „Najmä ústavy, ktoré zvykli žiadať o štrukturálne fondy, už cítia problém. Bez právnej identity totiž nie ste legitímny uchádzač pre nikoho,“ uviedla Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV. Dodala, že neistotu znáša najmä administratíva akadémie. „Takmer v infarktových situáciách sú napríklad naše účtovníčky. Väčšina spoločensko-vedných ústavov má totiž spoločnú hospodársku správu, ktorá vykonáva obrovské množstvo administratívnych operácií. K 30. júnu bolo treba uzatvoriť desiatky starých účtov a vytvoriť nové. Pritom v tejto chvíli nemáme pridelené ani takzvané DIČ (daňové identifikačné číslo – pozn. red.), bez ktorého vôbec nemožno fakturovať,“ priblížila Kusá.

Pokusy o zmenu fungovania a financovania výskumných organizácií, vrátane SAV začali už na jeseň 2014. Transformácia ústavov SAV mala prebehnúť k januáru 2016. Vláda a parlament nakoniec zmeny schválili vlani.

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii

  • Ide o osobitný typ právnickej osoby. Jej hlavnou činnosťou okrem výskumu je aj spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami či so súkromným podnikateľským sektorom.
  • Zákon bol schválený v septembri 2017 s účinnosťou od januára 2018. Hoci dátum účinnosti bol posunutý na 1. júla, SAV podľa nových pravidiel stále nefunguje.
  • Peniaze do SAV budú prúdiť z viacerých zdrojov. Okrem financií zo štátneho rozpočtu, môže akadémia získať peniaze aj z podnikateľskej činnosti. Môže sa tiež uchádzať o ďalšie prostriedky z verejných zdrojov, najmä rezortné dotácie či iné granty.
  • Jednotlivé ústavy SAV sa môžu zapojiť do európskych projektov.
  • SAV a jej inštitúcie môžu požiadať pri financovaní projektov o úver.
  • SAV môže samostatne spravovať svoj majetok. Ak bude chcieť predať majetok do hodnoty 25 000 eur, potrebuje súhlas ministerstva financií. Nad túto sumu sa vyžaduje povolenie od vlády. Ide najmä o nehnuteľnosti, ktoré predtým patrili štátu.
  • Verejná výskumná inštitúcia môže predať alebo darovať len svoj trvalo nepotrebný majetok.
  • Finančné prostriedky a majetok verejnej výskumnej inštitúcie nemožno použiť na financovanie cirkvi, náboženskej spoločnosti, politickej strany, politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #SAV #verejná výskumná inštitúcia