S financovaním rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach sa bude rátať v rozpočte

11.07.2018 14:00
rusovce, kastiel,
Takto vyzerá kaštieľ v Rusovciach dnes. Autor: ,

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v bratislavských Rusovciach, by mala podľa odhadov stáť viac ako 75 miliónov eur bez DPH. Náklady by mali pokryť peniaze zo štátneho rozpočtu doplnené v prípade možnosti o prostriedky Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Z celkovej odhadovanej sumy 75 264 173 eur sa náklady na rekonštrukciu samotného kaštieľa odhadujú na 54 864 316 eur, na revitalizáciu historického parku na 3 262 125 eur a na rekonštrukciu objektu čeľadníka a parku na 17 137 732 eur. „Skutočná potreba finančných prostriedkov bude známa po ukončení procesu verejného obstarávania, kde sa predpokladá dosiahnutie úspor oproti rozpočtu spracovaného dodávateľom projektovej dokumentácie,“ uvádza Úrad vlády (ÚV) SR ako predkladateľ materiálu.

Informuje však tiež o tom, že je potrebné rátať aj s navýšením nákladov vzhľadom na to, že ide o národnú kultúrnu pamiatku vo významnej pamiatkovej zóne, z čoho plynie možnosť nepredvídateľných okolností vyžadujúcich si dodatočný stavebno-technický prieskum.

Efektivitu vynaložených prostriedkov i kvalitu vykonaných prác má sledovať technický dozor investora. „Budú ho tvoriť dve osoby za stavebnú časť a po jednej osobe za časť krajinná architektúra a audiovizuálna technika, ktoré sú významnou položkou v rámci rozpočtovaných nákladov,“ spresnil v materiáli ÚV. Doba rekonštrukcie má trvať 54 mesiacov, v návrhu financovania sú rozvrhnuté odhadované položky ročných tranží, o ktoré má byť navýšený rozpočet ÚV v rokoch 2018 až 2023.

Materiál definuje, že do 30 dní po schválení návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu má byť vyhlásené verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa a tiež na časť arboristika a krajinná architektúra. Na rekonštrukciu čeľadníka vyhlásia tender až po zapracovaní výsledkov dodatočného stavebno-technického prieskumu, ktorý si vyžiadali doteraz zistené nepredvídateľné skutočnosti. Verejné obstarávanie týkajúce sa mobiliára a interiéru kaštieľa bude vyhlásené najneskôr 24 mesiacov pred plánovaným ukončením rekonštrukcie.

Kaštieľ bude po rekonštrukcii slúžiť na reprezentatívne účely na najvyššej úrovni, čeľadník i park budú k dispozícii verejnosti, pre ktorú bude tak sprístupnených 81 percent obnoveného areálu s celkovou rozlohou 16 hektárov. V budove čeľadníka má byť i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor pre múzeum, komunitné centrum a reštauráciu. Historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia. V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej i južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom. Pribudnú i nová zeleň, osvetlenie a mobiliár.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

#Rusovce #kaštieľ v Rusovciach
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
34,99
Kytica žltý  flower box kocka craspédia

Kytica žltý flower box kocka craspédia

29,99
Flower box vintage kocka "S"  červené ruže

Flower box vintage kocka "S" červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk