Ombudsmanka Patakyová: Práva LGBTI neohrozujú manželstvo

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová aj tento rok prišla podporiť Dúhový pochod, ktorý upozorňuje na ochranu práv párov rovnakého pohlavia. Podľa jej slov od minulého roka sa nič nezmenilo a štát stále nerešpektuje právo na uznanie a ochranu ich súkromného rodinného života. Kvôli svojmu postoju čelila kritike Slovenskej národnej strany vlani aj teraz. Jej účasť na zhromaždení je podľa národniarov dôvodom, aby vo svojej funkcii verejnej ochrankyne práv skončila.

15.07.2018 19:00
Mária Patakyová, Pride Foto: ,
Ombudsmanka Mária Patakyová vystupuje na bratislavskom Pride.
debata

Prečo ste prišli podporiť túto akciu aj tento rok?

Pretože sa od minulého roka sa nič nezmenilo v ochrane práv párov rovnakého pohlavia a bytostne cítim ako svoju povinnosť to pripomínať.

Koaličná strana SNS vás za túto účasť kritizovala vlani a kritike ste sa nevyhli ani tento rok. Uviedla, že to je dôvod na vaše odstúpenie. Ako to vnímate?

Už som sa viackrát vyjadrila, že je hlavnou úlohou verejného ochrancu práv upozorňovať na to, že neplníme túto povinnosť Slovenska vo vzťahu k párom rovnakého pohlavia. Ak je to raz povinnosťou ombudsmana, tak ju musím plniť.

Je vôbec politická vôľa, aby prešiel zákon napríklad o registrovanom partnerstve?

Aj vo svojom príhovore som sa snažila upozorniť na to, že Slovenska republika je povinná vytvoriť právny rámec, ktorý bude napĺňať tie požiadavky, ktoré zodpovedajú stabilným partnerským vzťahom aj u osôb rovnakého pohlavia. Snažila som sa poukázať na konkrétne veci, ktoré by tam mali byť obsiahnuté. Verejný ochranca práv má vykonávať svoju funkciu odborne, preto je pochopiteľné, že sú témy, pri ktorých sa názory niektorých politických strán nebudú zhodovať s názorom verejného ochrancu práv.

Ktoré konkrétne veci by mali byť obsiahnuté v legislatíve?

Napríklad právna úprava v otázkach, akými sú možnosť vystupovať ako blízka osoba, možnosť prístupu k informáciám o zdravotnom stave partnera či ochrana osobnosti po smrti, ktorá vyplynie zo zákona… Musím povedať, že nič z toho nie je v rozpore s našimi tradičnými hodnotami a ani tieto hodnoty neohrozuje. Rovnako neohrozuje ani inštitút manželstva, tak ako je chránený našou ústavou.

Aké právomoci má v tomto smere váš úrad?

Verejný ochranca práv je takzvaná soft inštitúcia, to znamená, že konkrétne reálne oprávnenia na to nemá. Preto je nevyhnutné, aby som na to upozorňovala. Pokiaľ dostanem pozvanie od organizátorov Dúhového pochodu na to, aby som sa zúčastnila tohto podujatia, ktoré sa zameriava na upozornenie na práva LGBTI komunity, tak je mojou povinnosťou prísť a podporiť túto akciu, a ak dostanem priestor, tak aj vyjadriť základ myšlienok.

Komunikujete o legislatíve s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom?

Pánovi ministrovi som poslala list, v ktorom som ho upozornila na situáciu, v ktorej sa Slovenská republika v otázkach práv LGBTI nachádza. Očakávam od zákonodarcu, aby ponúkol právny rámec, ktorý umožní, aby sa právo párov rovnakého pohlavia stalo vnútroštátnym právom, uznávaným a chráneným a aby bola na Slovensku rešpektovaná dôstojnosť každej ľudskej osoby.

Aj reagoval na to nejakým spôsobom?

Zatiaľ nie.

Čo by sa malo stať, aby prišlo k zmene?

Viete, zákonodarca je pojem, ktorý zahŕňa celú legislatívnu činnosť. Odborné zložky, ktoré zákony pripravujú, to je vláda – teda ministerstvo spravodlivosti, potom je to Národná rada, ktorá jednotlivé návrhy prerokúva a potom ich aj schvaľuje. A tým je asi povedané všetko.

Ombudsmanka Patakyová sa zúčastnila akcie... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc
Dúhový Pride, Mária Patakyová Ombudsmanka Patakyová sa zúčastnila akcie Dúhový Pride aj napriek útokom politikov zo Slovenskej národnej strany.

Ako vidíte postavenie LGBTI komunity na Slovensku?

Vo svojom príhovore som sa snažila poukázať na to, že ešte stále nemáme ujasnenú situáciu týchto ľudí. Napríklad z hľadiska zásady skutočnosti. Sexuálna orientácia je danosť, ktorú dostáva každý do vienka pri narodení, a nezískava ju. Dostávam aj maily, ktoré hovoria, že sú to ľudia, ktorí by mali byť liečení. Mám pocit, že tu nebola dostatočne vyvinutá diskusia, aby si ľudia uvedomili, že je to potrebné rešpektovať, a nie liečiť.

Čo je potrebné urobiť v medziľudských vzťahoch?

V medziľudských vzťahoch je potrebné urobiť veľký kus práce. Ja sa domnievam, že akceptácia je skutočne čiastočne závislá aj od osobnej skúsenosti každého jedného z nás s touto komunitou. Samozrejme, že na vyriešenie celej situácie nestačí ani osobná skúsenosť, ale podľa mňa je veľmi dôležitým prvkom.

Po vašom vystúpení príde možno ďalšia vlna kritiky. Ste pripravená čeliť tlakom na vaše odstúpenie?

Aj minulý rok som povedala, že som veľmi zvažovala, či po odbornej stránke verejný ochranca práv má oprávnenie vystúpiť, podporiť tieto myšlienky a zúčastniť sa tohto zhromaždenia. Situácia sa od minulého roka nezmenila, vnímam to nielen ako poslanie, ale aj ako povinnosť. Ak príde kritika týmto smerom, tak ju jednoducho budem musieť zniesť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ombudsmanka #práva homosexuálov #Mária Patakyová #LGBTI+