Úspešnou kandidátkou na člena Rady ÚVO je len Ľubica Rodinová

14.08.2018 11:49, aktualizované: 15:39
ÚVO: Verejné vypočutie kandidátov
Ľubica Rodinová počas verejného vypočutia kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Autor: ,

Úspešnou kandidátkou na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je len Ľubica Rodinová. Na druhom mene sa hodnotiaca komisia nezhodla. Oznámila to po porade po skončení verejného vypočutia šiestich kandidátov predsedníčka hodnotiacej komisie Zuzana Kršjaková z ÚVO.

„Za hodnotiacu komisiu vo vzťahu k menovaniu nových členov Rady ÚVO si dovoľujem oznámiť, že komisia sa dnes zhodla a odporúča vláde vymenovať kandidátku na člena rady ÚVO pani Ľubicu Rodinovú. Komisia sa nezhodla na druhom mene, a preto budeme odporúčať len jedného kandidáta,“ spresnila predsedníčka komisie.

Kandidátka Rodinová sa ako advokátka venuje aj poradenstvu klientom v oblasti verejného obstarávania. „S formalizmom sa stretávam, nielen v oblasti verejného obstarávania,“ priblížila. Formalizmus by sa podľa nej zo strany ÚVO dal lepšie potláčať aj konkrétnejšími, menej všeobecnými metodickými usmerneniami.

Dvaja noví členovia Rady ÚVO po ich schválení vládou SR nahradia dvoch doterajších členov, ktorým sa k 27. septembru 2018 končí funkčné obdobie v Rade ÚVO. Mená všetkých kandidátov, ich životopisy a projekty nájdete tu.

Členmi odbornej hodnotiacej komisie sú okrem zástupcov ÚVO, či Úradu vlády SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), aj zástupca SAV, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), protikorupčnej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Verejne vypočuli šesť kandidátov

Na verejnom vypočutí kandidátov sa z pôvodne 8 prihlásených uchádzačov zúčastnilo šesť. Svoju kandidatúru po kandidátke Miroslave Mužíkovej stiahla pred verejným vypočutím aj Svetlana Gavorová. Na verejnom vypočutí sa tak zúčastnili šiesti kandidáti – Daša Paláková, Ľubomír Gašparík, Július Kováč, Silvia Ébrey Krakovská, Ľubica Rodinová a Andrej Holák.

Vypočutie odštartovala kandidátka Paláková, ktorá sa podľa svojich slov venuje verejnému obstarávaniu od roku 2001 a v súčasnosti pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Z verejného obstarávania by chcela odstrániť formalizmus a zároveň by chcela zvýšiť profesionalitu pri verejnom obstarávaní. „Zasadania Rady ÚVO sú neverejné a toto by som nemenila,“ odpovedala Paláková na otázku verejnosti.

Kandidát Gašparík, ktorý má dlhodobé skúsenosti s verejným obstarávaním financovaných z eurofondov uviedol, že formalizmus vo verejnom obstarávaní vyplýva aj z nedostatočného poznania. „S formalizmom sa stretávame najmä pri hodnotení ponúk,“ poznamenal. Elektronizácia vo verejnej správe môže podľa neho priniesť dilemu v tom, čo je formálny nedostatok a čo vecný nedostatok ponuky. „Chýba nám v praxi taktiež register verejných zákaziek,“ upozornil.

Podľa docenta práva z Paneurópskej vysokej školy Júliusa Kováča je zákon o verejnom obstarávaní príliš zložitý a nezrozumiteľný. Jeho snahou by bolo presadiť na právnických a ekonomických fakultách na Slovensku vyučovanie predmetu o verejnom obstarávaní.

Kandidátka Ébrey Krakovská pracuje podľa svojich slov v oblasti verejného obstarávania ako tzv. odborne spôsobilá osoba niekoľko rokov, teraz v súkromnej spoločnosti. „Pri rozhodovacej praxi Rady ÚVO by som sa snažila držať rovnakú linku, aby sa analogické záležitosti posudzovali rovnako,“ povedala. Stavebné práce by sa podľa nej nemali obstarávať cez elektronické trhovisko.

Holák, ako bývalý podpredseda ÚVO, si myslí, že formalizmus má vo verejnom obstarávaní svoje miesto. „Od formalizmu treba však odlišovať byrokratické prekážky, ktoré sú škodlivé. Aj vďaka elektronizácii sa byrokratické prekážky darí odstraňovať,“ povedal. Zmien v legislatíve verejného obstarávania by podľa neho nemalo byť veľa a nemali by byť revolučné. „V súčasnosti však nemáme zásadné problémy v legislatíve verejného obstarávania,“ dodal Holák.

#ÚVO #Úrad pre verejné obstarávanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku