Súdom by mohli pri výpadku pomôcť hosťujúci sudcovia

Zaviesť na slovenských súdoch inštitút hosťujúceho sudcu, je cieľom ministerstva spravodlivosti, ktoré chce v septembri predstaviť takýto legislatívny návrh. Rezort to oznámil prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej v internetovom portáli Slov-lex. Chce tak vytvoriť predpoklady pre riešenie dočasných výpadkov sudcov, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie súdov.

27.08.2018 16:35
debata

V súčasnosti sú v praxi súdy podľa ministerstva nezriedka konfrontované s dočasnou absenciou zákonného sudcu, napríklad z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, prerušenia výkonu funkcie sudcu, stáže sudcu. Dočasný výpadok zákonného sudcu má pritom negatívny vplyv na fungovanie dotknutého súdu a s tým spojenú potrebu prerozdelenia vecí medzi iných kolegov tohto sudcu.

Za aktuálneho právneho stavu je túto situáciu možné riešiť pridelením nového voľného miesta sudcu pre dotknutý súd alebo využitím inštitútu dočasného pridelenia. Oba tieto spôsoby však nie sú na účely riešenia tohto negatívneho stavu vhodné, konštatuje ministerstvo. Vytvorenie stáleho sudcovského miesta nerešpektuje dočasnosť absencie zákonného sudcu, dočasné pridelenie sudcu z iného súdu zase problém presúva na iný súd. „Je žiaduce prijatie legislatívneho opatrenia, ktoré by odstránilo súčasný nevyhovujúci stav,“ uvádza.

Návrh vzišiel z auditu

Rezort priblížil, že tzv. lietajúci sudca je inštitútom nezriedka využívaným v právnych poriadkoch štátov v európskom priestore. „Ide o sudcu s osobitným statusom, ktorého osobitosť spočíva v jednoduchšej možnosti zmeniť tomuto sudcovi miesto výkonu funkcie, a to podľa potreby pri riešení nedostatočných personálnych kapacít súdov, ktorých príčiny majú dočasný charakter,“ opisuje správa.

Návrh na zavedenie inštitútu hosťujúceho sudcu vzišiel z projektu auditu slovenského súdnictva, ktorý Slovensko realizuje v spolupráci so zástupcami z Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Zámer zaviesť hosťujúcich sudcov oznámila v júli bývalá štátna tajomníčka ministerstva Mária Kolíková.

„Diskutujeme o tom, či nezaviesť na Slovensku inštitút hosťujúceho sudcu, ktorý by mal zabezpečiť, aby bol súd funkčný počas dočasných výpadkov sudcov,“ vysvetlila v júli štátna tajomníčka. Adeptov na hosťujúcich sudcov chce nájsť rezort na iných súdoch alebo z databázy kandidátov na sudcov, ktorí úspešne absolvovali výberové konania.

Zámer novelizovať zákon o sudcoch a prísediacich môže verejnosť pripomienkovať do 6. septembra. Následne ministerstvo predloží návrh novely do medzirezortného pripomienkového konania.

debata chyba
Viac na túto tému: #súdnictvo #ministerstvo spravodlivosti #súdy #sudcocvia