Chaos okolo reformy, SAV je pred zrútením

Slovenskej akadémii vied hrozí, že jej 47 ústavov bude musieť prejsť byrokraticky zaniknutím a znovuzaložením. Ak sa tento scenár naplní, vedci môžu prísť o milióny eur z grantov, viac ako 3 400 zamestnancov bude vystavených existenčnej neistote. Osud SAV držia dnes v rukách poslanci parlamentu.

11.09.2018 09:30 , aktualizované: 10:00
debata (84)

Celý chaos sa točí okolo najzásadnejšej reformy akadémie. Jej ústavy mali už viac ako dva mesiace fungovať v novej právnej forme – ako verejné výskumné inštitúcie. Stačil už len zápis do registra výskumných inštitúcií. To sa doteraz nestalo. Celý proces zabrzdil rezort školstva, podľa neho pre nedostatočne pripravené dokumenty zo strany akadémie. Tá podala podnet na Generálnu prokuratúru, kde sa sťažovala na nečinnosť ministerstva.

Výzva na odstúpenie ministerky

"Sme znepokojení stavom, do ktorého sa dostala Slovenská akadémia vied, ako najdôležitejšia inštitúcia vedy a výskumu v Slovenskej republike. Tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede, píšu vedci vo výzve.

Posledné kroky ministerstva školstva podľa ich názoru vybočili dokonca aj z rámca dlhodobo nepriaznivého stavu. „Dospeli sme k názoru, že ministerstvu od začiatku sleduje ciele, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodnými zámermi zákona pomôcť slovenskej vede,“ upozornili vedci.

Poslancov vyzvali, aby nepodporili novelu zákona, ktorá „zmarí prebiehajúcu transformáciu SAV a nenávratne poškodí záujmy Slovenskej republiky.“ Rezort školstva vyzvali, aby zastavilo ďalšie „nepriateľské kroky voči Slovenskej akadémii vied a zdržalo sa ďalších klamlivých informácií, ktoré verejnosti podáva.“

Signatári výzvy ďalej uviedli, že ministerka školstva Martina Lubyová stratila ich dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývajú, aby odstúpila.

Verdikt prokuratúry

Prokuratúra vyniesla verdikt, podľa neho mal rezort právo trvať na dodaní materiálov a preskúmať ich obsah. „SAV v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnila a tieto postupne dopĺňala i v mesiacoch jún a júl,“ uviedla prokuratúra. Išlo najmä o súpis majetku. Ministerstvo vyzvala, aby o zápise urýchlene a jednoznačne rozhodlo, či už kladne alebo negatívne.

Rezort sa rozhodol zastaviť registráciu ústavov. "V snahe vyjsť v ústrety SAV sme rokovali a hľadali riešenia, avšak prokuratúra nás upozornila, že konanie predlžujeme. Na jej návrh urýchlene registračné konanie zastavíme,“ vyhlásila ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Proces podľa ministerky zmarila akadémia, ktorá nedodala dokumenty v stanovených termínoch. Tie posledné doručila minulý týždeň.

Dva scenáre

SAV teraz hrozia dva scenáre. Poslanci sa dnes pokúsia prelomiť prezidentovo veto pri novele zákona o vysokých školách, ktorej súčasťou je aj ďalší postup pri transformácii akadémie.

Potrebujú na to súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Novelu začiatkom júla prezident Andrej Kiska odmietol podpísať, argumentoval tým, že ohrozuje reformu inštitúcie, Lubyová v nej, naopak, vidí záchranné koleso. Ústavy by sa podľa novely vrátili do pôvodnej rozpočtovej formy, do konca roka by zanikli a opätovne vznikli ako verejné výskumné inštitúcie.

Akadémia cestou znovuzakladania ústavov ísť nechce. Považuje to za likvidačné. V neistote v tomto prípade zostane napríklad projekt Európskej komisie za 10 miliónov eur, na ktorom sa podieľa osem krajín.,,Ohrozíme chod projektov, spoluprácu so zahraničím, rozbehnuté projekty budú len ťažko udržateľné. V ohrození je veda aj pracovné miesta," protestuje predseda SAV Pavol Šajgalík. Podľa vedenia inštitúcie si ministerstvo závery prokuratúry vyložilo po svojom a k zastaveniu registrácie nemalo dôjsť.

V právnom vákuu

Pre vedcov však nie je ideálny ani stav, ak parlament veto neprelomí, potrebovali by urýchlený zápis do registra. Ústavy dnes fungujú v právnom vákuu, nie sú ani rozpočtovou a bez zápisu ani výskumnou inštitúciou. Problém majú pri žiadaní nových grantov, zapájaní sa do projektov či pri uchádzaní sa o eurofondy.

Tretia možnosť podľa Lubyovej

Ministerka preto nevylúčila tretiu možnosť, a tou je vypracovanie inej novely, ak sa veto nepodarí prelomiť. „Počkáme, ako dopadne hlasovanie v Národnej rade a podľa toho sa rozhodneme, čo ďalej,“ dodala Lubyová.

Podľa advokáta Radovana Palu z právnej kancelárie Taylor Wessing, ktorá akadémiu zastupuje, je otázne, či po schválení novely inštitúcia transformáciu do konca roka stihne. „Znovuzaloženie je náročný proces, personálne, organizačne aj finančne,“ upozornil Pala. Problémom bude napríklad opätovné získavanie špeciálnych potvrdení pre ústavy, napríklad na prácu s rádioaktívnym materiálom. „Novela prináša viac otázok ako odpovedí. Mala by sa preto prijať druhá novela o SAV, ktorá by všetky nedorozumenia odstránila,“ naznačil Pala. Poslancom poslali list, aby vetovanú novelu nepodporili.

Otázne hlasovanie

Členovia školského parlamentného výboru odporúčajú prelomiť veto prezidenta. Ako však poslanci nakoniec zahlasujú, je otázne. „V tejto chvíli to vidím tak, že všetky možnosti sú otvorené s jedinou výnimkou, že vzhľadom na rozhodnutie Generálnej prokuratúry pravdepodobne cesta registrácie SAV podľa pôvodného zákona nebude možná,“ skonštatoval predseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer). Prikláňa sa preto k zastaveniu transformácie a k ponechaniu ústavov vo forme rozpočtovej organizácie. „Verím, že nakoniec budeme mať dostatok vnútornej politickej sily a múdrosti na to, aby sme našli vyriešenie, ktoré umožní urýchlenú transformáciu SAV,“ dodal Petrák.

Najväčšia opozičná strana SaS za prelomenie veta nezahlasuje. „Tak ako sme sa zdržali pri prvom hlasovaní, tak sa určite zdržíme za celok zákona aj teraz a podporíme tým pripomienky prezidenta,“ vyhlásil Branislav Gröhling (SaS). Situáciu považuje za kritickú a obáva sa, že ústavy znovuzaloženie nezvládnu. Chce preto zvolať mimoriadne zasadnutie školského výboru. „Schválením novely sa ústavy nebudú môcť transformovať. Budú musieť byť zrušené a nanovo založené, čím budú zrušené aj všetky projekty či zmluvy na aktuálne prebiehajúci vedecký výskum a vývoj. Znamená to, že sa zastaví rozbehnutá vedecká práca a nebude možné v nej pokračovať,“ priblížil Gröhling.

Vedci sa obávajú ešte väčšieho zmätku

„Keď dnes Národná rada schváli spätný chod a staneme sa znovu rozpočtovými organizáciami, je zasa vo hviezdach, ako sa administratívne uschopníme do predchádzajúcej podoby. Je to ničivý proces najmä pre technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorí odbremeňujú akademikov od administratívy a umožňujú finančný chod inštitúcie. Ja sa v tejto chvíli bojím najmä o týchto ľudí,“ upozornila Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu. Verí, že na výskumoch ústavov sa turbulencie výrazne neprejavia. „Môžu byť však veľké problémy pre tých, ktorí mali teraz začať riešiť projekty so zahraničnou finančnou účasťou, keď bola naša právna identita sporná. A teraz to zase bude v pohybe, kým nadobudneme alebo dostaneme potrebné zručnosti,“ zdôraznila Kusá.

Vedci sa obávajú, že novela prinesie do situácie ešte väčší chaos. „Zase si ju bude môcť každý vykladať po svojom a bude z toho zbytočný zmätok. SAV bude musieť zrušiť svoje ústavy, pracovno-právne zmluvy či sa automaticky zrušia všetky projekty, ktoré ústavy majú,“ vymenoval Fedor Gömöry z Elektrotechnic­kého ústavu SAV.

Nesúvislosť transformácie podľa nich najviac ohrozuje mladých vedcov a doktorandov. „Znamená to pre nich, že sa v načatých projektoch budú musieť vracať na začiatok, a to v situácii, keď nám mladí odchádzajú do zahraničia,“ upozornil Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu. Iniciatíva Veda chce žiť preto plánuje pokračovať v protestných akciách. Najbližšia je naplánovaná na dnes pred zasadnutím parlamentu. „Budúcnosť SAV majú teraz v rukách poslanci a ak novela prejde, protesty budú tvrdšie,“ uzavrel Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu.

© Autorské práva vyhradené

84 debata chyba
Viac na túto tému: #SAV #reforma SAV