Televízne zmenky sú aj pre znalcov citlivou témou

Marian Kočner sa súdi o vyplatenie zmeniek v hodnote takmer 70 miliónov eur a uložil ich v súdnom trezore. V máji, keď pojednávania bežali, zmenky vybral. Vraj idú na znalecké preskúmanie. Krátko na to polícia začala trestné stíhanie pre falšovanie a prokurátor žiadal o ich vydanie. To sa stalo až po piatich mesiacoch. Ak znalci potvrdia ich pravosť, otvoria sa Kočnerovi dvere z väzenia.

13.10.2018 12:00
pojednávanie, zmenky, Rusko, Kočner Foto: ,
Marian Kočner prichádza vo februári tohto roku na pojednávanie Okresného súdu Bratislava V.
debata (87)

Prevzatie zmeniek potvrdil súd, na ktorom Kočner žiada, aby mu bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko a samotná televízia Markíza vyplatili milióny. „Okresný súd Bratislava V potvrdzuje, že dňa 8. októbra 2018 boli súdu doručené tri zmenky a uložené v trezore súdu. K obsahu týchto zmeniek a k iným skutočnostiam, ktoré sa ich týkajú, sa súd nevyjadruje a nebude vyjadrovať,“ informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak a dodal, že súd ich nasledujúci deň na základe žiadosti vydal Národnej kriminálnej agentúre pre potreby trestného konania.

Kočnera a Ruska na konci júna obvinili z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Rusko, ktorý mal zmenky Kočnerovi podpísať údajne v snahe zachrániť vysielaciu licenciu televízie, je vyšetrovaný na slobode. Kočner je od 28. júna vo väzbe.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý mu ju navrhol, pri odôvodňovaní väzby argumentoval aj Kočnerovou neochotou vydať originály zmeniek a hovoril o marení trestného stíhania nezákonnou manipuláciou s nimi. Teraz si ich pravosť bude môcť nechať sám overiť, aj keď Markíza spochybnila, či ide stále o tie isté zmenky.

„Vyšetrovateľom národnej jednotky finančnej polície boli zo súdu zaistené listiny významné pre účely vedeného trestného konania, ktoré budú následne podrobené znaleckému skúmaniu,“ vysvetlilo zaistenie originálov zmeniek Prezídium Policajného zboru.

Znalci sa na pravosti zatiaľ nezhodli

Pravosť zmeniek už predtým skúmali dvaja znalci. Jedného najala Markíza, ktorá za ich vyplatenie ručí. Z tohto písmoznaleckého skúmania vyplynulo, že sú falošné, neboli podpísané v roku 2000, kedy sú datované, ale až v čase, keď už Rusko nemal právo konať za televíziu. Druhý znalec Gerald M. LaPorte ich preskúmal na podnet Kočnera. Ten nevylúčil, že boli vytvorené v júni 2000.

„Mali sme záujem o riadne znalecké skúmanie, a to vysvetľovalo, prečo zmenky neboli hneď vydané. Prokurátora sme preto požiadali, aby nám dal súhlas so znaleckým skúmaním pre obhajobu. Došlo tam však k rozporu, keď vyšetrovateľ povedal, že súhlas nepotrebujeme, môžeme ich znalecky skúmať a prokurátor nám oznámil, že nám ich skúmanie zakazuje. Preto sme zmenky predložili súdu. Vrátením zmeniek sme vyvrátili akékoľvek podozrenia a špekulácie, že zmenky nevydáme pre potreby trestného či civilného konania,“ vysvetlil Kočnerov obhajca v trestnom konaní Michal Mandzák.

Prevzatie zmeniek políciou Mandzák komentovať nechcel. „Ďalší postup je v kompetencii súdu a orgánov činných v trestnom konaní, nasledujúce úkony budeme pozorne sledovať,“ pripomenul. Hovoriť však o prepustení klienta z väzby na základe vrátenia zmeniek komentovať nechcel. „Prokurátor síce navrhoval väzbu pre nepredvedenie – neodovzdanie – zmeniek, ale ani sudca pre prípravné konanie, ani Najvyšší súd tento dôvod nevideli a väzobný dôvod bol vyhodnotený ako zjavne nedôvodný,“ dodal Mandzák.

Aj keď Kočnera stíhajú za falšovanie zmeniek, môže si nárokovať ich vyplatenie

Hoci polícia stíha Kočnera z falšovania zmeniek, on si môže aj naďalej na petržalskom okresnom súde uplatňovať ich vyplatenie. Spor o jednu z nich už na konci apríla aj vyhral. Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia majú jeho spoločnosti „spolu a nerozdielne“ vyplatiť 8,3 milióna eur. Keďže sa televízia odvolala, rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V zatiaľ nie je právoplatné. V hre sú ešte ďalšie dve, jedna rovnako na 8,3 milióna eur a druhá na 26,2 milióna eur. O štvrtej zmenke tiež na 26,2 milióna súdy nerozhodujú.

Právnik Andrej Šabík, ktorý Kočnera na súde o ich vyplatenie zastupuje, hovorí, že o zhabaní zmeniek políciou doteraz nebol oficiálne informovaný. Aký vplyv to bude mať na civilný spor, ktorým si Kočner nárokuje ich vyplatenie, rozhodne podľa právnika sudca. „V takejto veci rozhoduje o ďalšom postupe súd. Ja môžem niečo navrhovať alebo nenavrhovať, ale zodpovednosť za vedenie konania je na sudcovi, ktorý môže uznesením rozhodnúť, že konanie preruší alebo nepreruší,“ vysvetlil Šabík.

Znalecké skúmanie z odboru grafickej diagnostiky a ručného písma pre orgány činné v trestnom konaní vykonávajú Kriminalisticko-expertízny ústav Policajného zboru a Ústav súdneho znalectva. Všetci oslovení znalci sa pre citlivosť témy a osobu obvineného podnikateľa odmietli oficiálne vyjadriť aj k všeobecným spôsobom preskúmavania zmeniek.

Znalci sú opatrní

„Je to živé a veľmi chúlostivé. Oni sa hrabú o milióny a my sa trochu nepresne vyjadríme alebo to vy nepresne napíšete a prídeme o pečiatku znalca. Sme opatrní, starostliví a bojíme sa. Nikto vám nič nepovie. Musíte nás pochopiť,“ vysvetľovali v podobnom duchu viacerí znalci.

Ako vysvetlil jeden z nich, ktorý z uvedených dôvodov nechcel byť menovaný, ako prvá prichádza na rad technika grafickej diagnostiky. „Posudzuje sa, či nebola použitá nejaká z techník falšovania. Podpisy môžu byť prenesené, obkreslené alebo môžu byť predtlačené ťahy, na ktoré sa podpisuje. Posudzuje sa atrament, či bol pri rôznych dokumentoch podpísaných v jednom čase na jednom mieste použitý jeden písací prostriedok,“ popísal.

Vek písomnosti sa však nedá určiť na základe písacieho prostriedku. „Dá sa ale zisťovať dostupnosť použitých materiálov v konkrétnom čase. Vek sa pri mladších písomnostiach určuje napríklad porovnaním podpisov osoby z rôznych časových období, keďže podpis človeka sa zvyčajne prirodzene mení,“ dodal. Iné okolnosti vydania písomnosti títo znalci neskúmajú.

Trestný právnik Ladislav Kuruc objasňuje, že v prípade rozporu viacerých znaleckých posudkov ustanoví vyšetrovateľ znalca, ktorý vypracuje nový posudok. „Pokiaľ sa ani potom posudky nebudú zhodovať v zásadných veciach, prokurátor alebo neskôr súd môže na odstránenie rozporov osloviť Ústav súdneho znalectva. Ten je tou poslednou inštanciou, ktorá rozhodne o správnosti či nesprávnosti záverov jednotlivých posudkov,“ vysvetľuje Kuruc s tým, že takéto výsledky by platili aj pre civilný spor o vyplatenie zmeniek. Vypracovanie takéhoto posudku môže trvať aj niekoľko týždňov, dodal.

© Autorské práva vyhradené

87 debata chyba
Viac na túto tému: #Marian Kočner #Kočnerove zmenky