Platy duchovných sa zvýšia o 10 percent

Základné platy duchovných cirkví a náboženských spoločností sa od 1. januára 2019 zvýšia o 10 percent. Návrh na zvýšenie platov duchovných navrhol poslanec Smeru Erik Tomáš na rokovaní sociálneho výboru, jeho členovia návrh schválil.

23.10.2018 11:55
debata (33)

Dnes Tomášov návrh schválili aj poslanci NR SR. Erik Tomáš presadil zvýšenie platov duchovných cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Najnižší základný plat duchovných v roku 2018 je 310,64 eura mesačne a najvyšší 788,60 eura mesačne. Najvyšší plat môže dosiahnuť kňaz po 30 rokoch praxe.

Návrhom Erika Tomáša sa novelizuje zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom o prechodné ustanovenie, ktoré zabezpečí zvýšenie základných platov duchovných cirkví a náboženských spoločností o 10 percent od 1. januára 2019. Návrh sa dotýka približne 3 600 duchovných. Na uvedené opatrenie je potrebná suma 3 065 025 eur.

“Platy duchovných na Slovensku sú dlhodobo veľmi nízke. Najnižšie platové tarify sú dokonca pod úrovňou minimálnej mzdy,“ povedal Tomáš pre agentúru SITA. Kým sú cirkvi financované štátom, je podľa neho správne k duchovným pristupovať podobným spôsobom ako k zamestnancom verejnej služby. „A ako je už známe, v rokoch 2019 a 2020 štátnym a verejným zamestnancom zvýšime mzdy dvakrát o 10 percent,“ zdôraznil Tomáš.

Žiadajú valorizáciu

Podľa výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska Antona Ziolkovského su platy duchovných podľa schválených tabuliek nízke. Niektoré sú pod výškou minimálnej mzdy. „Doteraz existovalo pravidlo, že keď sa valorizovali platy zamestnancov vo verejnej správe, valorizovali sa aj platy duchovných. Teraz nejde o valorizáciu, ale o navýšenie mzdy. Preto poslanci uplatnili rovnaký mechanizmus ako pri valorizácii. Sme vďační poslancovi Erikovi Tomášovi za tento návrh,“ povedal Ziolkovský pre agentúru SITA.

Podľa zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom sa má základný plat duchovných v príslušnom roku zvýšiť o rovnaké percento či sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základné platy duchovných sa podľa odslúžených rokov delia na 11 platových stupňov. Od 1. januára budúceho roka by mal byť najnižší základný plat duchovných 341,70 eura mesačne, pričom tento rok to bolo 310,64 eura. Najvyšší základný plat sa zdvihne z tohtoročných 788,60 eura mesačne na 867,46 eura.

Štát platí aj osobné požitky

Duchovnému ďalej patrí hodnostný prídavok určený rozpätím v závislosti od skupiny funkcie, ktorú vykonáva v rámci duchovnej činnosti. Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na platy duchovných si uplatňuje v súčasnosti dvanásť z osemnástich registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

Podľa zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom je štát povinný uhrádzať osobné požitky duchovných, náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, sociálnych dávok, riadnych vecných nákladov spojených s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou a v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc pri mimoriadnych vecných nákladoch. Štát poskytuje cirkvám a náboženským spoločnostiam v súčasnosti len finančné prostriedky na platy duchovných a prevádzkových zamestnancov riadiacich orgánov cirkví, na odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a čiastočne na prevádzku ústredí.

33 debata chyba
Viac na túto tému: #platy #cirkev #duchovní #cirkevný hodnostár