Na Slovensku je približne 20 000 detí obeťou násilia, tvrdí ombudsmanka

Na úrovni Rady Európy sa vychádza z predpokladu, že každé piate dieťa je dotknuté rôznymi formami násilia. "Keby sme tie čísla vydelili a odobrali z nich len jednu desatinu, na Slovensku to vychádza na približne 20 000 detí. Je to latentný stav, ktorý by sa v spoločnosti mohol vyskytovať. Indikuje to závažnosť celej problematiky," uviedla dnes na tlačovej konferencii verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

24.10.2018 16:49
Kandidátka na ombudsmanku, profesorka Mária... Foto: ,
Ombudsmanka Mária Patakyová.
debata (15)

Urobila tak po stretnutí za okrúhlym stolom k problematike detských obetí násilia v trestnom konaní, ktoré sa konalo pod jej záštitou. Okrúhly stôl zorganizovalo občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze a okrem ich zástupcov a ombudsmanky, o pomoci týmto deťom, o dodržiavaní ich práv v súdnych, ale aj iných konaniach diskutovali aj zástupcovia ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií. Cieľmi diskusie bolo objasniť potreby a práva dieťaťa ako obete násilia, ako aj navrhnúť kroky na napĺňanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

Za problematické na okrúhlom stole označili vnímanie dieťaťa ako obete trestného činu podľa nového zákona o obetiach trestných činov. „Ako obeť má mať svoju ochranu a má jej byť poskytovaná aj následná sociálno-právna ochrana. Sú však situácie, keď trestný proces nie je skončený tak, aby bol konkrétny páchateľ odsúdený za ten trestný čin, ak nie sú postačujúce dôkazy a pritom je zrejmé, že k násiliu na dieťati prišlo,“ povedala ombudsmanka. Poukázala aj na nevyhnutnosť uvedenia osobitných výsluchových miestností, kde by deti mali vytvorený svoj komfort, aby mohli bez zvýšeného stresu vypovedať k veci. Týchto výsluchových miestností by malo byť v budúcom roku pätnásť, informovala Patakyová a dodala, že ideálne by bolo ich mať pri každom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Zároveň zdôraznila, že by sme mali byť dostatočne citliví a edukovaní, aké sú rôzne prejavy, ktoré môžu vyústiť do situácie, že dieťa je dotknuté takouto trestnou činnosťou. Deťom – obetiam trestných činov – treba venovať zvýšenú pozornosť.

Ambíciou účastníkov okrúhleho stola bolo hľadať cesty, ako dieťa, ktoré je obeťou trestného činu, previesť trestným konaním, ako mu byť oporou, aby nebolo opakovane traumatizované. „Aby sa k nemu pristupovalo civilne, odborne, ústretovo, empaticky a s ohľadom na jeho vek a zraniteľnosť,“ konštatoval výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč Ivan Leitman. Podľa neho musí byť multidisciplinárna spolupráca všetkých rezortov – práce, sociálnych vecí a rodiny, spravodlivosti, vnútra, školstva či zdravotníctva, teda tých, ktorých sa to týka. „Musia mať štandardizované postupy, jasne určené, akým spôsobom pomáhať. Vždy treba brať ohľad na najlepší záujem dieťaťa, tak, ako to hovorí dohovor o práve dieťaťa,“ doplnil. Leitman zároveň zdôraznil, že počet detí – obetí násilia – je oveľa väčší, ako sa to uvádza v štatistikách a to by mala byť výzva verejnosti, ak si taký prípad ľudia všimnú, aby ho nahlásili, aby sa nebáli dávať podnety. Na záver dodal, že stretnutie je len prvým krokom na dlhej ceste.

Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí pred násilím a hľadali možnosti, ako tento systém zlepšiť. V strede ich záujmu od samého začiatku boli a dodnes sú týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Časom svoje aktivity preniesli aj na ďalšie súvisiace oblasti, predovšetkým poradenstvo pre obete domáceho násilia, prácu s ohrozenými rodinami, prevenciu a vzdelávanie.

15 debata chyba