Dôchodkový vek sa posunie o mesiace

Od januára budúceho roka sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Vek odchodu do penzie sa nebude predlžovať o dni, ale o mesiace, a vzťahovať sa bude na poistencov narodených po 31. decembri 1956.

22.11.2018 07:00
penzia, dôchodok, odchod do dôchodku Foto:
Ilustračné foto.
debata (150)

„Dôchodkový vek po novom ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov,“ informovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým dnes platný zákon umožňuje zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií, a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). „Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy,“ konštatovala Putecová.

Ako informovala, dôchodkový vek tak bude, na rozdiel od dnešných podmienok, keď je zverejnený len na jeden rok, známy na päť rokov dopredu. „Počet mesiacov, o ktorý sa dôchodkový vek upraví, závisí od vývinu priemernej strednej dĺžky života, teda veku dožitia v aktuálnom referenčnom veku, a zaokrúhli sa na celé mesiace. Toto platí do konca roka 2023,“ upozornila. V roku 2020 bude vek odchodu do penzie stanovený na 62 rokov a osem mesiacov a v roku 2023 na 63 rokov a dva mesiace. Tento dôchodkový vek platí bez ohľadu na aktuálne rokovanie Národnej rady a verejné diskusie o možnom ústavnom „zastropovaní“ dôchodkového veku.

„Od 1. januára 2024 sa dôchodkový vek na príslušný kalendárny rok ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo práce, najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka na ďalších 5 rokov,“ dodala Michaela Putecová.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti pripravuje kalkulačku na výpočet dôchodkového veku tak, aby zohľadňovala nové pravidlá určovania dôchodkového veku.

Dôchodkový vek v rokoch 2019 až 2023

vzťahuje sa na poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960. Dôchodkový vek poistenca, ktorý

 • v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a šesť mesiacov,
 • v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a osem mesiacov,
 • v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a desať mesiacov,
 • v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
 • v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a dva mesiace
Poznámka: Tento dôchodkový vek platí pre poistencov narodených v rokoch 1957 – 1960 bez ohľadu na aktuálne rokovanie NR SR a verejné diskusie o možnom ústavnom „zastropovaní“ dôchodkového veku.

Príklad určenia veku odchodu do penzie – starobný dôchodok:

 • Dátum narodenia: 10. apríla 1957
 • Dôchodkový vek: 62 rokov a šesť mesiacov
 • Dôchodkový vek dovŕši vo veku 62 rokov a šesť mesiacov, konkrétne 10. októbra 2019.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Príklad určenia veku odchodu do penzie – predčasný starobný dôchodok

 • Dátum narodenia: 30. novembra 1957
 • Žiadosť o predčasný starobný dôchodok: 1. marca 2019
 • Dôchodkový vek: 30. mája 2020 (62 rokov a 6 mesiacov)
 • Dňa 1. marca 2019 do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú menej ako dva roky – veková podmienka na nárok na predčasný starobný dôchodok je splnená.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

150 debata chyba
Viac na túto tému: #vek odchodu do dôchodku