VIDEO: Na pracovnom trhu bude chýbať pol milióna ľudí

, 23.11.2018 10:15

Trh práce sa mení. Zamestnávateľom sa nedarí obsadiť všetky miesta a dopyt po ľuďoch sa ešte zvýši. Do piatich rokov ich bude chýbať vyše pol milióna. Pod nedostatok pracovnej sily sa podpisuje aj fakt, že len približne polovica absolventov sa uplatní v odbore, ktorý vyštudovali.

Podľa národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR z ministerstva práce bude do piatich rokov na Slovensku chýbať 514-tisíc pracujúcich. Najviac neobsadených miest vznikne v priemysle, obchode, stavebníctve a doprave, ale aj v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Z regionálneho hľadiska je s 90-tisíc pracovnými príležitosťami na prvom mieste Bratislavský kraj, o 20-tisíc ich bude menej v nitrianskom regióne. V Banskobystrickom a Prešovskom kraji sa očakáva 50– až 55-tisíc nových voľných miest.

"Nedostatok pracovníkov bude najvýraznejší na stredoškolských pozíciách. Do roku 2023 bude na trh práce prichádzať o 15– až 20-tisíc stredoškolákov menej, ako trh potrebuje. Na druhej strane vysokoškolákov bude približne toľko, koľko trh práce bude potrebovať, každoročne asi 20– až 22-tisíc,“ zhodnotil vývoj štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Absolventi teda podľa Ondruša nedokážu v najbližších rokoch pokryť dopyt na pracovnom trhu. Dodal, že záujem o hotelové akadémie je veľký, ale približne osemtisíc študentov si nedokáže nájsť pracovné uplatnenie v skončenom odbore. Na druhej strane záujem o strojárske odbory stúpa len minimálne. Ondruš predpokladá, že do piatich rokov bude oproti potrebám práve takýchto absolventov na trhu menej o 30-tisíc. Rovnako tak budú neobsadené aj pozície v IT sektore, pričom dopyt nebude len po vysokoškolsky vzdelaných odborníkoch.

Z prognózy ministerstva práce vyplýva, že až 64 percent stredoškolákov a 54 percent vysokoškolákov sa uplatňuje mimo odboru, ktorý študovali. Ešte počas štúdia však plánuje pracovať vo svojom odbore vzdelania 80 až 90 percent študentov oboch typov škôl. „Existuje výrazný nesúlad medzi očakávaniami študentov a reálnou situáciou na trhu práce. Mladí ľudia pred voľbou svojej vzdelávacej cesty nemajú dostatok informácií o uplatnení absolventov a perspektíve jednotlivých smerov,“ konštatoval Ondruš.

Výsledky prognóz vývoja na trhu práce predstaví ministerstvo počas ôsmich seminárov, ktoré sa uskutočnia vo všetkých samosprávnych krajoch. Cieľom je podľa Ondruša poskytnúť informácie o dopyte a ponuke na trhu práce odborníkom, ktorí ovplyvňujú rozhodovanie mladých o budúcom povolaní – výchovným poradcom, zástupcom odborov školstva vyšších územných celkov, štátnej správy, miestnej samosprávy a ďalším odborníkom z oblasti výchovy a vzdelávania a trhu práce. „Chceme aj touto formou pomôcť mladým a ich rodičom správne sa rozhodnúť v čase podávania prihlášok na stredné a vysoké školy,“ poznamenal štátny tajomník.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnávatelia #trh práce #pracovné miesta #Branislav Ondruš
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku