VIDEO: Kiskovi poslali rozsudok, odvolá sa v pozemkovej kauze?

Prezident Andrej Kiska by už mal mať rozsudok z Okresného súdu v Poprade, podľa ktorého prehral pozemkovú kauzu. Ide o prípad, keď Kiska 1,2-hektárový pozemok získal v roku 1999 za sporných okolností a pôvodný vlastník zubár Ján Franc teraz na súde uspel so žalobou na Kisku. Súd rozsudkom z konca októbra pozemok priznal späť Francovi.

04.12.2018 18:00
debata (85)
Pozrite si video z 26.10.2018 zo súdu, na ktorom prezident Kiska prehral spor o pozemok.
Video

Kiskovi po doručení plynie 15-dňová lehota na odvolanie. V kuloároch zaznievajú hlasy, že pokračovanie súdu by bola pre Kisku politická samovražda, a to vzhľadom na jeho ďalšie politické plány.

Kiska ešte minulý týždeň cez svojho hovorcu odkázal, že keď dostane rozhodnutie, vyjadrí sa k ďalším krokom. „Prezident však vníma situáciu ako zlyhanie štátu, kde ako pán Franc, tak aj prezident sú poškodení. Prezident po získaní rozsudku zvažuje podať žalobu na kataster, ktorý túto situáciu spôsobil, keď vydal dva listy vlastníctva, ktoré sa týkali rovnakých pozemkov,“ povedal minulý týždeň prezidentov hovorca Roman Krpelan. Denník Pravda aktuálne oslovil Kisku, či sa odvolá. Odpoveď zatiaľ neprišla.

Rozsudok má denník Pravda k dispozícii. Píše sa v ňom, že výlučným vlastníkom parcely je podľa súdu Ján Franc. Súd tiež navrhuje povinnosť pre žalovaného Kisku do 30 dní od právoplatnosti rozsudku vypracovať geometrický plán na výmeru 9¤345 m2 z parcely 662/1 zapísanej na LV č. 1022 kat. úz. Veľký Slavkov. Kiska by tiež mal hradiť trovy konania.

V spise sa uvádzajú viaceré závažné skutočnosti týkajúce sa aktérov kauzy a ich vzájomných prepojení. Kiska sa poznal so sprostredkovateľom sporného predaja a ten ho na súde oslovoval ako „Andrej“. Pre daného sprostredkovateľa, ktorý vykonával stavebné činnosti pre Kisku, pracoval aj zjavný biely kôň, na ktorého pozemok previedli len na šesť dní predtým, ako ho kúpil Kiska. Kiska kupoval aj viacero ďalších pozemkov aj priamo od sporného sprostredkovateľa a tiež od firmy Agras, ktorá zrejme protiprávnym spôsobom vydržala Francov pozemok.

V rozsudku sú spísané argumenty Francovej právnej zástupkyne, ktorá poukázala na priebeh udalostí, ktoré sa odohrali medzi dňami 13. 7. 1999 až 17. 2. 2000. Uvádza, že dňa 23. 7.1999 bola podpísaná kúpna zmluva na spornú parcelu medzi spoločnosťou Agras a Sirockým (zjavný biely kôň, pozn. red.) a ešte v ten deň v piatok bol podaný návrh na zavkladovanie oboch zmlúv. Vklad bol povolený v pondelok 26. 7. 1999. Dňa 28. 7. 1999 v stredu bola podpísaná zmluva medzi Sirockým a žalovaným (Kiska pozn. red.) s povolením vkladu 17. 2. 2000. „Parcely uvedené v predmetných zmluvách majú svoj základ v notárskej zápisnici o vydržaní, teda vlastnícke právo k týmto parcelám sa vytvorilo vydržaním od právneho predchodcu GRABO v. o. s., ktorá ich vôbec nevlastnila a nemala v privatizačnom projekte,“ píše sa v spise. Francova právna zástupkyňa poukázala tiež na to, že predávajúci Sirocký predmetnú parcelu kúpil 23. 7. 1999, čo bol piatok, vklad bol povolený 26. 7. 1999, čo bol pondelok, pričom v roku 1999 kataster komunikoval prevažne len písomne. „Žalovaný kúpnu zmluvu podpísal 28. 7. 1999, čo bola streda, a teda poukazuje na neštandardnú krátkosť konania katastra a tvrdí, že takto reťazené transakcie nepoukazujú na konanie v dobrej viere, naopak, takto podozrivo zrýchlené zavkladovanie a rýchle nájdenie záujemcu o kúpu svedčí o konaní nie v dobrej viere,“ dodala.

Sudca Miroslav Radačovský povedal, že nebolo preukázané, že Kiska nekonal v dobrej viere, ale o tom, ako získal pozemok, sú pochybnosti. Akékoľvek pochybnosti však podľa sudcu nie sú o tom, ako získal pozemok Franc, a to darovaním od jeho otca v roku 1998. Sudca tvrdí, že sa pri rozhodnutí držal zásady spravodlivosti. Poukázal tiež na to, že išlo o civilný spor a neriešila sa trestná rovina.

Pozrite si video s vyjadreniami sudcu Radačovského zo začiatku novembra tohto roka.

Video

Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra ako podvod. Obvinený zatiaľ nebol nikto. Radačovský po súde v Poprade na novinársku otázku vyhlásil, že vzhľadom na závažnosť zistení by na mieste Kisku odstúpil z funkcie prezidenta. Sudca za tento výrok čelil kritike a Kiska povedal, že sudca bol zaujatý. Vzhľadom na mediálny tlak sa tento týždeň v pondelok sudca rozhodol odovzdať v kancelárii prezidenta svoj mandát, a to k 1. januáru 2019.

Sudca Radačovský sa tento týždeň v pondelok vyjadril k odovzdaniu svojho mandátu. Viac v nasledujúcom vi­deu.

Video

© Autorské práva vyhradené

85 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok Jána Franca #Kiskova pozemková kauza