Valorizácia: Väčšina penzií porastie o percentá

O dôchodcovskú infláciu, teda o 2,6 percenta, najmenej však o garantovanú pevnú sumu budú od januára zvýšené všetky dôchodky. Pevná suma sa určí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018.

07.12.2018 12:00
dôchodci, seniori, manželia, dôchodok, penzia Foto:
Ilustračné foto.
debata (58)

Valorizovať sa budú všetky druhy dôchodkov, teda starobný, predčasný, invalidné, vdovský/vdovecký aj sirotský dôchodok. „Chceme zdôrazniť najmä tú skutočnosť, že na budúci rok až približne 80 percent penzií bude zvyšovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou,“ informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu penzie výhodnejšia. „Napríklad ak dôchodca poberá starobný dôchodok v sume 398 eur, pevná valorizačná suma je 8,70 eura a 2,6 % zo sumy penzie sú po zaokrúhlení 10,40 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 408,40 eura, teda zvýšený o tzv. dôchodcovskú infláciu,“ priblížil januárové zvyšovanie penzií riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Iný dôchodca poberá vdovecký dôchodok v sume 126 eur. Garantovaná pevná suma zvýšenia vdoveckého dôchodku je 5,60 eura, zvýšenie o dôchodcovskú infláciu predstavuje 3,30 eura. Keďže garantovaná suma je vyššia, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu 5,60 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 131,60 eura,“ do­dal.

Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. „Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume, ale dôchodok sa zvýši o stanovenú garantovanú pevnú sumu zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice,“ vraví Višváder.

Ako dodal, o zvýšenie penzie nebude potrebné žiadať, dôchodcovia dostanú písomné rozhodnutie. „Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2019,“ vysvetlil Višváder.

Ak ide o dôchodok zvýšený na sumu minimálnej penzie, zvýšenie sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálnej penzie (nie k vyplácanej sume dôchodku). Po zvýšení dôchodku od 1. januára sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Višváder však upozornil, že nie je možné zvýšiť všetky penzie. „Počas roka 2019 nebude možné zvýšiť tie vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky, ktoré boli vypočítané zo starobného, z predčasného alebo invalidného dôchodku, ktorý už bol v roku 2019 zvýšený.“ Ide o situáciu, keď napríklad poberateľ starobného dôchodku dostane zvýšený dôchodok od 1. januára 2019, v marci 2019 zomrie a jeho manželka požiada o vdovský dôchodok. Vdovský dôchodok manželky Sociálna poisťovňa vypočíta z už zvýšeného starobného dôchodku manžela, a preto sa jej vdovský dôchodok už nanovo za rok 2019 navyšovať o valorizáciu nemôže.

Dôchodky sa zvyšujú

  • od 1. januára 2019, ak boli priznané pred týmto dňom,
  • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019,
  • odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, ak sa dôchodok 1. januára 2019 nevypláca.

Nezvyšujú sa

  • vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, z predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2019 už bol zvýšený.

Príklady valorizácie

Príklad č. 1

vyplácaný 1 dôchodok – výhodnejšie zvýšenie o %

Dôchodca poberá starobný dôchodok v sume 398 eur – 2,6 % z tejto sumy je po zaokrúhlení 10,40 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 408,40 eura.

Príklad č. 2

vyplácaný 1 dôchodok – výhodnejšie zvýšenie o garantovanú pevnú sumu

Dôchodca poberá vdovecký dôchodok v sume 126 eur – 2,6 % z tejto sumy je po zaokrúhlení 3,30 eura. Keďže garantovaná pevná suma zvýšenia vdoveckého dôchodku 5,60 eur je vyššia, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu 5,60 eura. Od 1. januára 2019 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 131,60 eura.

Príklad č. 3

dôchodok zvýšený na minimálny

Dôchodcovi bola priznaná penzia v sume 256,60 eura a táto suma bola zvýšená na sumu minimálneho dôchodku – 325,20 eura. V januári sa bude valorizovať jeho pôvodná suma penzie, teda 256,60 eura (zvýšenie o 2,6 % – 6,70 eura, zvýšenie o pevnú sumu o 8,70 eura). Starobný dôchodok bude zvýšený o 8,70 eura na sumu 265,30 eura. Táto suma je však stále nižšia ako garantovaná suma minimálneho dôchodku, a tak od 1. januára 2019 bude aj naďalej dostávať minimálny dôchodok. Ten sa od januára za 42 odpracovaných rokov zvýši zo sumy 325,20 eura mesačne na 334,30 eura mesačne. Bude tak dostávať mesačne starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku – 334,30 eura.

Minimálne garantované pevné sumy valorizácie od 1. januára 2019
Druh dôchodku Suma zvýšenia (v eurách) Suma zvýšenia penzie vyplácanej v sume jednej polovice (v eurách)
starobný dôchodok 8,70 2,70
predčasný starobný dôchodok 8,30 3,00
invalidný dôchodok s mierou poklesu nad 70 % 7,40 2,80
invalidný dôchodok s mierou poklesu do 70 % 4,20 1,80
vdovský a vdovecký dôchodok 5,60 2,50
sirotský dôchodok 2,70 1,40

© Autorské práva vyhradené

58 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #valorizácia